Det litauiska byggföretaget UAB Litana ir ko har haft verksamhet i Sverige sedan fem år tillbaka. Men skatten lyser med sin frånvaro. 

Litana har jobbat på många byggprojekt i Sverige sedan företaget började sin verksamhet här 2010. Flera av dem har varat mer än sex månader. Det är just de här projekten som är mer än sex månader som Litana är skyldig att betala skatt för sina arbetare här. Detta enligt Skatteverkets byggregel*: Alla projekt som är mer än sex månader är fast driftställe. Vad betyder då fast driftställe? Förenklat kan man säga att företaget blir försvenskat under byggtiden. De regler som gäller för svenska företag gäller för Litana. Företaget ska till exempel bokföra här och betala in löneskatten för arbetarna här.

Nyhetsbreven
Nu är det då frågan om hur många långa projekt Litana har jobbat på. I jakt på information lusläste vi Litanas egna nyhetsbrev som finns publicerade på företagets hemsida. Varje månad listas här vilka projekt som är pågående och i vilka länder. Vi fick ihop 14 projekt i Sverige som varat mer än sex månader. Men nyhetsbreven ska vi inte gå efter, menar Viktoras Skuodas som är vice vd vid Litana. Han skriver i en kommentar till Stoppafusket.”Våra nyhetsbrev är normal pr och kan inte användas som underlag för beskattningsantaganden” ” … vi är ständigt kontrollerade i olika inspektioner, från fackföreningar och kunder, därför ingen vill ha några problem. I de fall vi har fast driftställe betalar vi skatter”.

Rekommendationsbrev
Enligt Viktoras Skuodas stämmer alltså inte Litanas offentliga information så vi får helt enkelt leta vidare. Vi behöver ytterligare information som vidimerar nyhetsbreven. Rekommendationsbrev från Litanas kunder, som till exempel NCC och PEAB, blir en bra informationskälla. Rekommendationsbreven finns publicerade på Litanas egen hemsida. På olika sätt lovordas företaget och väldigt ofta står det mellan vilka tider Litana jobbat på de olika projekten. Andra informationskällor är  Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister (startade juli 2013) och fackföreningen Byggnads som Litana lämnat uppgifter till. Dessutom får vi under granskningen information från olika källor.  Utifrån detta drar Stoppafusket slutsatsen att åtminstone nio projekt har varat mer än sex månader. Men ingen skatt har betalats för arbetarna, utom på ett projekt, som vi kommer till lite längre fram i artikeln.

Gävle
Redan Litanas allra första projektet i Sverige 2010 var fast driftställe. Då jobbade Litana för Peab och byggde ett stort stuffningsmagasin i Gävle hamn. Ett arbete som varade i tio månader. Det allra längsta projektet Litana har haft hittills är arbetet med Bildcentrum på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Litana jobbade med det projektet, enligt nyhetsbreven, i 18 månader. Entreprenör: Skanska.

Raketskolan
Raketskolan i Kiruna är ordentligt skandalomsusad sedan tidigare. Förutom att det ökända irländska bemanningsföretaget Atlanco Rimec jobbat där med svart arbetskraft drabbades den nybyggda skolan av mögel. Till detta kan nu läggas att Litana jobbat på Raketskolan under ett år. Från juli 2011 till juni 2012. Entreprenör NCC. Ingen skatt betald.

VEAB
I Växjö jobbade Litana vid bygget av VEAB:s nya värmeverk. Det var finska företaget Andritz som anlitat Litana. Andritz skriver i sitt rekommendationsbrev att Litana jobbat sju månader på bygget. Ytterligare ett Smålandsbygge är ABB:s omriktarstation i Nybro. Litanas jobb började förra året i augusti och har, enligt källa, fortfarande inte tagit slut. Entreprenör: NCC.

71 personer
Det är på bygget av LKAB:s värmeverk i Gällivare som Litana har haft flest personal. 71 arbetare har företaget rapporterat till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister. Arbetet pågick under minst nio månader. Från juni 2013 till februari 2014. Entreprenör: NCC.

Byggnads Öst
Det finns ett projekt där Litana har betalat löneskatt för sina arbetare och det är kontorsbyggnaden vid Universitetssjukhuset i Linköping. Där jobbade Litana mellan april 2014 och oktober 2014. Byggnads Öst satte ner foten och krävde att Litana, för det här projektet, skulle ta kontakt med Skatteverket och göra rätt för sig. Och så blev det. En kvart miljon kom in till svenska staten.

Nytt projekt
Men samtidigt jobbade alltså Litana på andra långa projekt där inte en enda skattekrona betalades in. (Se lista i slutet av artikeln). För närvarande är Litana på två projekt. Ett projekt beräknas hålla på 13 månader för Litanas del. Det gäller Södras massabruk i Värö utanför Varberg. Litana har rapporterat till utstationeringsregistret att jobbet ska pågå från 13 april 2015 till 31 maj 2016. Entreprenör: Valmet.
Stoppafusket väntar på ytterligare kommentarer från Litana.

Anna-Lena Norberg

 

Litanas projekt över sex månader

Litanas nyhetsbrev hittar du här:
Övrigt: Litana fick F-skatt först i december 2013

Projekt 1 

Projekt: Stuffningsmagasin 16000 m2 Gävle hamn
Entreprenör: Peab
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 10 månader, Mars 2010 – december 2010
Tid (enligt rekommendationsbrev från Peab): Sommaren och vintern 2010
Antal arbetare (som Litana rapporterat till Byggnads): 32
Övrigt: I Peabs rekommendationsbrev står det att Litana Skandinavia (Litanas svenska företag med en anställd) har konstruerat, tillverkat och monterat stålstommen.

Projekt 2 
Projekt: Myresjöhus Arena i Växjö.
Entreprenör: NCC
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 8 månader, oktober 2011 – juni 2012.
Tid (enligt NCC:s rekommendationsbrev): 5 månader, oktober 2011 till februari 2012.
Antal arbetare (enligt källa): 5

Projekt 3 
Projekt: Raketskolan i Kiruna
Entreprenör: NCC
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 12 månader, juli 2011 – juni 2012
Tid (enligt NCC:s rekommendationsbrev): 9 månader (juli 2011 – april 2012).
Antal arbetare (enligt uppgift från NCC): 10 personer

Projekt 4
Projekt: Värmeverket i Varberg
Entreprenör: Skanska
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 7 månader, maj 2012 – november 2012.
Tid (som Litana rapporterat till Byggnads): 6 månader, juni – november
Antal arbetare (som Litana rapporterat till Byggnads) : Varierande. Från 19 till 2 personer.
Övrigt: Enligt källa jobbade de litauiska arbetarna även på lördagar.

Projekt 5 
Projekt: Linköping Arena
Entreprenör: Botrygg
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 8 månader, maj 2012 – december 2012
Tid (enligt Botryggs rekommendationsbrev): 6 månader, juni 2012 – december 2012.
Antal arbetare (som Litana rapporterat till Byggnads): 6
Övrigt: Enligt Botryggs rekommendationsbrev har Litana designat, producerat och monterat stålkonstruktionen, bärande delar och belysningsbroar.

Projekt 6 
Projekt: Sahlgrenska sjukhuset.
Entreprenör: Skanska
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 18 månader, november 2012 – april 2014
Tid (inrapporterat av Litana till Byggnads): Drygt 12 månader. Litana har haft två arbetsplatser på Sahlgrenska sjukhuset. Den första höll på mellan 15 juni 2012 – 15 januari 2013 där sex arbetare jobbade. Den andra arbetsplatsen höll på från 20 november 2012 – 20 juni 2013 där fem arbetare jobbade. Då det var samma entreprenör (Skanska) räknar vi ihop tiden 15 juni 2012 – 20 juni 2013.
Antal personer (som Litana rapporterat till Byggnads): 11 arbetare

Projekt 7 
Projekt: Asarums bildningscenter (ABC-skolan – numera Stenbackaskolan)
Entreprenör: Skanska
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 8 månader, december 2012 – juli 2013
Tid (som Litana rapporterat till Byggnads): 5 månader, 1 december 2012 – 3 maj 2013.
Antal arbetare (som Litana rapporterat till Byggnads): Olika varje månad. Varierar mellan 3-8.

Projekt 8 
Projekt: Lagerhus Gävle
Entreprenör: Gävle hamn
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 8 månader, april 2013 – november 2013.
Tid (enligt Gävlehamns två rekommendationsbrev): Ett rekommendationsbrev tar upp ett projekt där Litana jobbade från maj 2013 till augusti 2013. Det andra rekommendationsbrevet tar upp ett projekt där Litana jobbade från oktober till december.
Tid (enligt Litanas anmälan till Arbetsmiljöverket): Första projektet: Från 31 maj till 31 augusti. Andra projektet från 30 september till 30 november.
Antal arbetare (som Litana anmält till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): Första projektet: 7 personer. Andra projektet: 10 personer.
Övrigt: Ett projekt uppdelat på två projekt kan trots detta bli ett fast driftställe. Skatteverket ser då om projekten hänger ihop ekonomiskt och geografiskt. Man granskar också hur lång tid det har gått mellan de båda projekten.

Projekt 9 
Projekt: Curt Nicolin gymnasiet i Finspång.
Entreprenör: NCC
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 7 månader, maj 2013 – november 2013
Tid (enligt NCC:s rekommendationsbrev): 6 månader, maj 2013 – november 2013.
Tid (som Litana rapporterat till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): mindre än fem månader, 19 maj 2013 – 5 oktober 2013
Antal personer (som Litana rapporterat till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 4
Övrigt: I rekommendationsbrevet från NCC beskrivs Litana som huvudentreprenör.

Projekt 10 
Projekt: Domsjöfabriken, Örnsköldsvik
Entreprenör: Skanska
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 12 månader, juni 2013 – maj 2014
Tid (som Litana rapporterat till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 2 månader, 19 juni 2013 – 19 augusti 2103.
Antal arbetare (som Litana rapporterat till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 5

Projekt 11
Projekt: Värmeverk Gällivare (LKAB)
Entreprenör: NCC
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 9 månader, juni 2013 – februari 2014
Tid (enligt NCC:s rekommendationsbrev): 11 månader, juni 2013 – maj 2014
Tid (som Litana rapporterat in till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 8 månader, 27 maj 2013 – 31 januari 2014
Antal arbetare (som Litana rapporterat till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 71

Projekt 12 
Projekt: Värmeverket i Växjö (VEAB)
Entreprenör: Andritz Oy
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 9 månader, juni 2013 – februari 2014
Tid (enligt källa): Över ett år. Från mitten på 2013 till minst hösten 2014. Eventuellt var Litana där även in på 2015.
Tid (enligt Andritz rekommendationsbrev): 7 månader plus 2 månader, juni 2013 – januari 2014 + juni 2014 – juli 2014
Antal arbetare (som Litana har rapporterat till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 10
Antal arbetare (enligt källa): 15

Projekt 13 
Projekt: ABB:s omriktarstation i Nybro
Entreprenör: NCC
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 12 månader, augusti 2014 – juni 2015. Extra jobb i juli.
Tid (enligt NCC:s rekommendationsbrev): 12 månader, maj 2014 – maj 2015
Tid (enligt källa): 14 månader i september 2015. Det är fortfarande arbetare från Litana på arbetsplatsen.
Tid (som Litana har rapporterat in till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 6 månader, 4 augusti 2014 – 15 januari 2015
Antal arbetare (som Litana rapporterat in till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister): 23 personer.
Övrigt: I september 2015 hade Litana fortfarande arbetare där, enligt källa.

Projekt 14
Detta projekt har Litana utgått från att företaget har fast driftställe och har betalat in löneskatt för de anställda.
Projekt: Kontorsbyggnad vid Universitetssjukhuset
Entreprenör: NCC
Tid (enligt Litanas nyhetsbrev): 7 månader, april 2014 – oktober 2014.
Antal personer: Enligt uppgift 13 personer.

* Sverige har skatteavtal med många länder. Däribland Litauern. I skatteavtalet mellan Sverige och Litauern finns ”byggregeln”. Om ett litauiskt företag jobbar mer än sex månader på ett projekt i Sverige så är det fast driftställe. Och vice versa. Om ett svenskt företag jobbar mer än sex månader på ett projekt i Litauern är det fast driftställe. På Skatteverket räknar man tiden från det att företaget har börjat sina förberedelser på plats och till dess sista bygghandsken är borttaget från arbetsplatsen och slutbesiktning gjorts. Om arbetet måste avbrytas tillfälligt spelar ingen roll, tiden räknas ändå. Om entreprenören måste göra garantiarbeten efter slutbesiktningen räknas inte den tiden in. En del företag är medvetna om tidsgränsen för byggregeln och försöker därför dela upp ett byggprojekt i olika avtal. Men hänger projektet ihop ekonomiskt och geografiskt blir det ändå fast driftsställe.

 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här