Foto: Polisen.

Trafikpoliser med kunskap om tung trafik har blivit färre. Kontrollerna ute på vägarna också. Nu ska polisens trafiksektion i region syd läggas ner. Oron växer inom polisen för att det ska innebära ännu färre kontroller på vägarna.

De poliser som är specialiser på trafik i polisens region syd har fått veta att deras organisation inom polisen ska upplösas. Istället för att ha en särskild trafiksektion, är tanken att de ska ingå under samma ledning som andra poliser i de lokala polisområdena.
Stoppafusket har talat med två trafikpoliser som är oroliga för att de inte kommer att kunna vara ute och göra lika mycket kontroller som tidigare med en ny organisation.
– Det säger sig självt att det blir annorlunda med en annan organisation. Det är ont om resurser och risken blir ju större att vi används till andra uppgifter, säger en av trafikpoliserna, som vill vara anonym.
De olika regionerna inom polisen har valt lite olika strategier när det gäller förändringar för trafikpolisen. Några har kvar sin trafiksektion, andra har bestämt sig för att upplösa den. Nu i veckan fick trafikpoliserna i region syd veta att deras sektion ska upplösas och att de ska organiseras under de lokala polischeferna.
– Det är inget beslut fattat, men det finns en viljeinriktning från vår regionsledning, säger Peter Lagerström, som är chef för trafiksektionen i region syd.

Trafikpoliser i arbete. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle, i Västerås.  Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080
Trafikpoliser i arbete. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle, i Västerås.
Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX 

Jag har talat med trafikpoliser som är oroliga för att de inte kommer att kunna arbeta med trafikfrågor fullt ut i en ny organisation, känner du av den oron bland kollegorna?
– Ja, det finns en sådan oro, absolut, och det finns ju alltid en risk. Nu förutsätter jag att det vi är utbildade för är det vi ska syssla med. Man behöver vara tydlig med det från regionsledningen. De är oerhört viktig.
Idag är det cirka 80 poliser som ingår i trafiksektionen. Det är över hela regionen; Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. De jobbar idag i trafikgrupper som är utplacerade på flera orter i regionen.
– Antalet förändras inte med en annan organisation. Det är en styrning och ledningsfråga.
Stoppafusket skriver mest om företag som fuskar på olika sätt. Med skatter och avgifter och lönedumping, med mera. Yrkestrafiken är ett område vi har skrivit mycket om. Där finns en hel del problem med brott mot cabotageregler, kör- och viltider med mera. Det är brott som det är trafikpolisens uppgift att motverka.
Att kontroller ger resultat visar inte minst den särskilda insats som gjorde i början av oktober. Då gjordes riktade kontaroller mot yrkestrafik över hela landet. Då gjordes 917 kontroller och man upptäckte bland annat 323 brott mot kör- och vilotider. Man hittade 339 fordon med brister, varav nio fick körförbud.
Går det att säga något om hur kontroll av den tunga trafiken kan komma att påverkas av organisationsförändringen?
– Det är svårt att säga något om det. Ges vi möjligheter att syssla med det vi är utbildade för så finns det förutsättningar att ha samma omfattning på verksamheten som innan.
Inom åkeribranschen finns det en hel del kritiska röster mot att kontroll av den tunga trafiken har minskat över åren. Specialisterna inom polisen har blivit färre.
Finns det en sådan tendens?
– Ja, så är det. Det har varit ett minskat antal de senaste 20 åren. Både nationellt och i vår region. Det går stick i stäv med åkeribranschens utveckling. Transporterna på väg har ju ökat.
När organisationen förändras så försvinner även din tjänst som chef för trafiksektionen?
– Ja, det gör den.
– Vår verksamhet är oerhört viktig. Sedan ska den naturligtvis vägas mot allt annat i samhället. Men vi får hoppas att vi får bedriva verksamheten oavsett hur organisationen ser ut, säger Peter Lagerström.

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här