En arbetsgivare betalar sociala avgifter/arbetsgivaravgifter på lönen utifrån en fastställd summa. I Litauen är den på 39, 8 % på lönen. (Detta ser du på sidan fem i informationen från EU) Men UAB Orange Group Baltic betalar extremt mycket mindre. En bottennotering är 2012 på 3,4 procent av lönesumman. Däremot ligger de sociala avgifterna för den administrativa personalen stadigt på drygt 31 procent. Vi utgår från att företaget bör betala lika mycket i sociala avgifter för sin vårdpersonal som för sin administrativa personal, alltså 31 procent. Detta för att räkna så snällt som möjligt. Vi justerar lönen utifrån de sociala avgifterna. Och då sjunker lönen riktigt ordentligt. Följ med i våra beräkningar!

LÖNER OCH SOCIALA AVGIFTER
2014
(1 litas = 2,6348 kronor enligt Riksbanken valutaomvandlare)

Antal anställda: 256 personer
Lön vårdpersonal: 52 753 007 kronor(20 021 636 litas)
Lön administrativ personal: 3 695 144 kronor (1 402 438 litas)
Total lön: 56 448 151 kronor
Sociala avgifter betalda för vårdpersonal: 8 241 449 kronor (3 127 922 litas), vilket ger 15,6 procent av lönen
Sociala avgifter betalda för administrativ personal: 1 149 500 kronor (436 276 litas), vilket ger 31,1 procent av lönen.

Första uträkningen (Lönen delat på antalet anställda)
56 448 151 kronor/256 personer = 220 501 kronor i årslön
220 501 kronor/12 månader = 18 375 kronor i månadslön
18 375 kronor/168=109,40 kronor i timmen.

Andra uträkningen (justering av lönesumman utifrån de sociala avgifterna)
Vi utgår från att man betalar lika mycket sociala avgifter för båda personalgrupperna. Nämligen 31 procent.
För att få ut den korrekta summan använder vi den här formeln: X x 0,31 = 8241 449 kronor.
X , dvs lönen är då 26 585 319 kronor
Därefter lägger vi till lönen för den administrativa personalen 3 695 144 kronor.
Totala lönen blir då: 30 280 463 kronor
30 280 463 kronor/256 personer = 118 383 kronor i årslön
118 283 kronor/12= 9 857 kronor i månadslön

2013
(1 litas = 2,5053 kronor enligt Riksbanken valutaomvandlare)
Antal anställda: 273
Lön vårdpersonal: 31 383 840 kronor (12 526 979 litas)
Lön administrativ personal: 3 437 216 kronor (1 371 978 litas)
Total lön: 34 821 056 kronor
Sociala avgifter betalda för vårdpersonal: 7 379 148 kronor (2 945 415 litas), vilket då är 23,5 procent av lönen
Sociala avgifter betalda för administrativ personal: 1 076 397 kronor (429 648 litas), vilket då är 31,3 procent av lönen.

Första uträkningen (Lönen delat på antalet anställda)
34 821 056 kronor/273 personer = 127 550  kronor i årslön
127 829 kronor/12 månader = 10 629 kronor i månadslön
10 629 kronor/168 = 63,27 kronor i timmen

Andra uträkningen (justering av lönesumman utifrån de sociala avgifterna)
Vi utgår från att man betalar lika mycket sociala avgifter för båda personalgrupperna. Nämligen 31 procent.
För att få ut den korrekta summan för vårdpersonalen använder vi den här formeln: X (som står för lönen) x 0,31 = 7 379 148 kronor.
X, det vill säga lönen är då 23 803 703 kronor
Därefter lägger vi till lönen för den administrativa personalen 3 437 216 kronor.
Totala lönen blir då: 27 240 919 kronor
27 240 919 kronor/273 personer = 99 784 kronor i årslön
99 784 kronor/12= 8 315 kronor i månadslön
8 315 kronor/168= 49,50 kronor i timlön

 

SOCIALA AVGIFTER
2012
(1 litas = 2,5214 kronor enligt Riksbanken valutaomvandlare)
Antal anställda:175
Lön vårdpersonal: 29 359608 kronor (11 644 169 litas)
Sociala avgifter vårdpersonal: 996 172 kronor (395 087 litas)
Sociala avgifterna i procent av lönen: 3,4 procent

2011
(1 litas = 2,6163 kronor enligt Riksbanken valutaomvandlare)
Antal anställda:157
Lön vårdpersonal: 21 566 501 kronor (8243 130 litas)
Sociala avgifter vårdpersonal: 1 311 384 (501 236 litas)
Sociala avgifter i procent av lönen: 6 procent

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här