De polska chaufförer som kört för Andreassons åkeri i Veddige får nu skattesmällar på löpande band.

Det blir ett dyrt äventyr för polska chaufförer som har arbetat åt Andreassons åkeri i Veddige. Hittills har ett fyrtiotal av dem fått skönstaxeringar i efterhand från det svenska Skatteverket. Fler kan vara på väg att få skattebeslut. Totalt rör det sig om 260 polska chaufförer som arbetet för åkeriet.
Tidigare har Andreassons åkeri fått stora skattesmällar. De har också överklagat och förlorat ända upp i högsta instans.
Klicka här för att läsa mer om det.

Inga egenföretagare

Nu är det alltså dags för chaufförerna att bli upptaxerade. Många av dem har arbetat som chaufförer i Sverige utan att betala skatt.
Andreassons har använd en särskild metod för att komma undan svenska skatter och avgifter. Det har Skatteverket underkänt och chaufförerna får själva betala priset för det.
Chaufförerna har inte varit anställda av Andreassons åkeri direkt. Utan av ett företag som skapats för att vara mellanhand. Chaufförerna har kört för Andreassons åkeri, men fått sin ersättning av ett annat bolag.
Det bolaget har inte heller dragit någon svensk skatt för chaufförerna, utan försökt göra gällande att chaufförerna är egenföretagare, som ska skatta i sitt hemland, Polen.
Det har inte godkänts av Skatteverket. Chaufförerna betraktas som anställda, inte som egenföretagare.

Skattesmällar

Man måste uppfylla vissa kriterier för att kunna skatta som egenföretagare i Sverige. En egenföretagare ska äga sina egna verktyg/maskiner och ha fler än en uppdragsgivare. Så har inte fallet varit med Andreassons chaufförer.
Utfallet av Skatteverkets granskningar blir lite olika, beroende på omständigheterna. Man har granskat varje chaufför för sig, åren 2013-2015. De är den granskade kommer upp i mer än 183 arbetsdagar i Sverige, ska också skatt betalas i Sverige.
Taxeringen blir beroende av hur stor ersättningen varit. Några av dem har haft omkring 280 000 kronor i ersättning under 2014. Det är då ersättning som ska täcka lön, skatter, sociala avgifter, fördyrade levnadsomkostnader i samband med tjänsten, och så vidare.
När Skatteverket uppskattat omkostnader och lagt på en extra straffavgift (skattetillägg) blir skatten omkring 50 000 kronor för den chaufför som haft omkring 280 000 i ersättning ett år. Det är 50 000 kronor som ska betalas, oavsett om den skattskyldige bor i Sverige eller Polen. Men beloppen som ska betalas varierar från chaufför till chaufför, beroende på hur stor ersättningen varit. Det framgår inte av skatteutredningarna hur många timmar som arbetats.

Thomas Lundh

 

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här