Den polska firman har varken F-skatt eller kollektivavtal. Ändå godkändes den av Bostadsbolaget. Nu överklagar Alexander Kasberger på Bigab upphandlingen.
Bostadsbolaget svarar att man följer LOU och att det polska företaget kan få ansöka om F-skatt i efterhand.

Haga i Göteborg är en stadsdel med många bevarade gamla trähus. För några av dem är det dags att göra en upprustning. Det ska tvättas, målas och bytas en del fasadpanel som blivit dålig.
Det kommunalt ägda Bostadsbolaget äger husen och har gjort en upphandling av målnings/renoveringsarbetena. Upphandlingen gäller åtta hyreshus, med option på ytterligare åtta hus.
Sex företag deltog i upphandlingen. Firma Budowlana Alfa hade lägst pris, drygt 4,7 miljoner kronor. Bigab kom tvåa med sitt bud på drygt fem miljoner.

Upphandlingen gäller målningsarbeten i Haga i Göteborg.

Olika krav på företagen

Men Alexander Kasberger på Bigab har överklagat upphandlingsbeslutet till Förvaltningsrätten. Han tycker inte att det har gått rätt till.
– Man ställer höga krav på svenska bolag, då borde man ställa lika höga krav på utländska företag, säger Alexander.
Upphandlingen i Haga har egentligen ganska höga krav. Företaget som vinner ska bland annat garantera att de följer skatteregler och att arbetarna minst tjänar i nivå med kollektivavtalets lägsta krav.
– Hur visar de det? Där finns inget avtal med facket.
Det är likadant med skatterna, menar Alexander.
– Jag ska kunna uppvisa en SKV4820-blankett, som visar mina skatter och avgifter. Och det är inga problem, jag skickar alltid med den. Men det kravet ställer man inte på ett utländskt företag. Här räcker det med att man är registrerad, men man visar inte att man faktiskt har betalat skatt och sociala avgifter.

Har inte F-skatt

När Stoppafusket ringer Skatteverket för att kolla om Firma Budowlana Alfa är registrerad för F-skatt i Sverige, så är de inte det. Det är också ett av kraven i upphandlingen.
Bostadsbolaget sätter sig själv i en riskabel sits när man ger jobbet till en firma utan F-skatt. Det innebär att Bostadsbolaget kan bli skyldig att betala in skatter och avgifter i  firmans ställe.
Det är den risk man löper som köpare av tjänster av företag utan F-skatt. Och det är därför Skatteverket alltid är noga med att påpeka det för svenska beställare; kontrollera alltid att företaget du köper tjänster av har F-skatt.
Men den grundläggande kontrollen har alltså det kommunalt ägda Bostadsbolaget i Göteborg brustit i.

Behöver ni hjälp att granska utlandsregistrerade företag? Klicka här för info.

Mycket jobb i Sverige

Firma Budowlana Alfa är en enskild firma. Det gör att det är svårt att kolla upp ekonomin i företaget. En enskild firma har inte skyldighet att lämna in årsredovisningar, som aktiebolag har. I en svensk kontext är det ganska märkligt att företaget bedrivs som enskild firma. Det är ändå ganska stort. Enligt Creditsafe är firmans omsättning cirka åtta miljoner kronor om året. Ett så pass stort företag borde drivas som aktiebolag. Inte minst en firma som jobbar mot offentliga beställare, där krav på insyn i företag borde vara hög.
Mycket av firmans verksamhet bedrivs i Sverige. Det visar en titt i utstationeringsregistret. Sedan 2015 har företaget haft 106 utstationeringar i Sverige. I de flesta fall har man varit underleverantör till byggföretaget Peab, men här finns också en rad offentliga beställare.

Jobbade på militärt flygfält

Ett av de offentliga uppdragen Alfa gjort som sticker ut är ett jobb åt fortifikationsverket 2015. Då reparerade man stommar på en hangar vid det militära flygfältet i Linköping.
Annars är det kommunala bostadsbolag Alfa jobbat åt, utöver Peab. Bostadsbolaget i Falun till exempel, i Västervik och Borås och även ett jobb åt det kommunalt ägda Norrköping Spårvägar AB.

Ingen skatt i Sverige

Firma Budowlana Alfa har rapporterat 3 301 dagar till utstationeringsregistret från 2015 tills juli 2017. Det innebär att den svenska marknaden är stor för företaget. Det motsvarar nio årsarbeten. Om man debiterar lika mycket per dag till alla, som man gjort till de offentliga beställarna bör omsättningen i den svenska verksamheten ligga minst på 10 miljoner för dessa 2,5 åren.
Men man har inte betalat någon skatt i Sverige, inga arbetsgivaravgifter, ingen moms.
Det måste man inte heller. Egentligen är grundregeln: sociala avgifter ska betalas i det land man är verksam. Men det finns undantag. En byggfirma som har kortare projekt än ett år kan skatta i hemlandet istället. En arbetare får vistas 183 dagar i Sverige innan han måste börja betala inkomstskatt här (om inte proejktet han arbetar vid är längre tid än ett år, för då ska både företaget och arbetarna skatta från dag ett). 

Fyra man på heltid åt Peab

Störst beställare av Alfas tjänster är Peab. Från mars 2015 till juli 2017 har man haft arbetare från Alfa utstationerade 2 267 dagar hos sig. Det motsvarar  nästan fyra man på heltid i genomsnitt. För Peab i Skövde har man jobbat i stort sett kontinuerligt under 2015 till nu. Likadant för Peab i Malmö. Frågan om det är enligt reglerna hänger lite grand i luften. Egentligen ska ett utländskt företag skatta fullt ut när man är anlitad för ett projekt som varar mer än ett år. Men är det flera olika projekt, där alla är under ett år, kan man komma undan med att tillåtas skatta i hemlandet.

Konflikt med Byggnads

Alfa hade en konflikt med Byggnads för ett par år sedan. Den finns kort beskriven i denna artikel. Den gången fick firman betala skadestånd. Men fortfarande har man alltså inget avtal med facket.
Det är en av de saker som Alexander Kasberger på Bigab bygger sitt överklagande på.
– Man måste inte ha kollektivavtal. Men för min del kan jag ju visa att jag har ett avtal och följer det. Den här firman har inget avtal, hur ska man kunna bevisa att man betalar avtalsmässiga löner?
Enligt reglerna i upphandlingen ska det vinnande företaget betala minst 152 kronor i timmen i lön till sina arbetare.

Vanligt problem

För Alexander är det viktigt att upphandlingarna sköts enligt konstens alla regler. Här menar han att Bostadsbolaget inte kontrollerat de anbudsgivande företagen ordentligt.

Är det ett vanligt problem, att man slarvar med upphandlingarna?
– Jag har stött på det några gånger, att företag har vunnit upphandlingar, som egentligen inte borde ha vunnit.

Vilken nivå anser du att man bör ligga på om man ska uppfylla alla regler och kollektivavtal?
– När jag räknar på jobb utgår jag från 400 kronor i timmen. Det är vad man måste ta för att kunna betala avtalsenlig lön, overheadkostnader, bil, verktyg och så vidare. Och när man då ser företag som går in på 300 kronor i timmen så reagerar man. Jag har påtalat det många gånger, att det är inte rimligt.  Men då skyller man bara på LOU, att man är tvungen att ge jobben till det företag som har lägsta pris.

Men den här gången tar du strid?
– Ja, det gör jag.

Bostadsbolaget kommenterar

Bostadsbolaget har skickat en kommentar till artikeln, den kommer i sin helhet här:

Bostadsbolagets upphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och följer de regelverk som finns. Alla anbudsgivare, oavsett om de är inhemska eller utländska, behandlas lika. En anbudsgivare kan godkännas om denne, efter de kontroller som genomförs, uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget. 

Bostadsbolaget har ingen möjlighet att ställa krav på att anbudsgivare innehar kollektivavtal, men ställer i förfrågningsunderlaget upp krav på arbetsrättsliga villkor som ska uppfyllas. Att villkoren efterlevs kommer, så långt det är möjligt, självklart att följas upp och kontrolleras under avtalstiden. Ett nära samarbete med bland annat Skatteverket är då viktigt.

Det har inte under den aktuella upphandlingen framkommit något skäl att, utifrån uppställda krav i förfrågningsunderlaget, diskvalificera det polska företagets anbud. Mer om Bostadsbolagets ståndpunkter i förhållande till vad den klagande leverantören har anfört finns i Bostadsbolagets svar till förvaltningsrätten i den pågående överprövningen av upphandlingen.

Det polska företaget har accepterat kravet på F-skattsedel och att denna registrering utgör en förutsättning för att entreprenadkontrakt ska kunna ingås. Om företaget inte beviljas registrering för F-skatt kommer något kontrakt inte att ingås med företaget.

 

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

 

Stoppafusket har mejlat frågor till Firma Budowlana Alfas ägare, men har inte fått något svar.

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

SparaSpara

5 KOMMENTARER

 1. Funderar på författarens uträkningsmodell. Varför antar författaren att företaget debiterar sina kunder endast arbetstiden? Misstänker att fakturan på 2 miljoner var inte endast för arbetstiden. Vem betalade materialkostnad, boendekostnad, bortkörning av allt skrot och puts, byggställningskostander, hyran av bygghissen osv. Har författaren varit i kontakt med Bostäder i Borås? Har Firma Budowlana Alfa tillhandahållits material för att utföra arbetet? Det står inget i artikeln om alla övriga kostnader företaget har utan författaren fokuserat endast på personalkostnaden. Undra varför? Tacksamt för en förklaring.

  • Hej, Thomas här, som skrivit artikeln. Tack för din värdefulla kommentar. I kontraktet talas det om arbeten, fasadrenovering. Det är därför jag utgått från att den nya fasaden var inköpt för sig. Byggställningar, verktyg och maskiner kan ju företaget haft med sig från polen. Firman är inte registrerad för moms, så därför har jag utgått från att den inte kan ha köpt tjänster i Sverige. Men du har rätt i att jag måste undersöka det djupare. Jag ändrar i texten tills vidare medan jag kontrollerar uppgifterna.

 2. I kollektivavtalet är minsta lönen för utstationerad personal numera 165,50 kr i timmen sedan tillkommer semesterersättning etc. Det verkar som Alpa och upphandlarna helt missat det. Jag hejar på dig Alexander Kasberger på Bigab.
  Vi blir fler och starkare för var dag så fortsätt kampen. Och tack stoppafusket.se för ert grävande viktiga arbete. Ni är fantastiska.
  Jessica Löfström

 3. Thomas, har du läst överklagan till förvalltningsrätten? Jag förstår att Alexander kämpar så för sitt företag. Med tanke på att omsättningen har minskat de 2 senaste åren varav med 30% mot 2015 ett avtal med Bostadsbolaget på 5 miljoner skulle innebära 50% av hela omsättningen (förutsatt att omsättningen är lika god som 2016). Misstänker att Alexander inte har berättat hela sanningen för dig. Han medvetet ljuger och hittar på i sin överklagan, se punkt 1. Vilket är väldigt fult och lågt, tycker jag. Jag vet inte om han känner till utrycket “sund konkurrens” samt om han är medveten om att BIGAB kan få rättsliga konsekvenser för lögner han sprider. Jag rekommenderar att ta ett närmare titt på företaget BIGAB för det kallar jag ett OSÄRIÖST företag.

  Med vänlig hälsning, Przemyslaw

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här