På Skanskas jobb i Kungens Kurva i Stockholm hittar vi lettiska arbetare som tjänar 10 kronor i timmen – och skattefusk.

Stoppafusket fortsätter här sin stora granskning av Trafikverkets olika upphandlingar för bygget av Förbifart Stockholm. Turen har nu kommit till projekt FSE 105, Betongtunnel Kungens Kurva, som Skanska vann med ett pris på 1,3 miljarder kronor. Här upptäcker vi en av de värsta lönedumpningar vi någonsin hittat i våra granskningar. Vi hittar också en skattesmitningshärva och lagbrott, så det är bäst att vi tar historien från början.

10 kronor i timlön
Det är som sig brukar på sådana här projekt. Huvudentreprenören anlitar företag som i sin tur anlitar andra företag. Längst ner på pyramiden, under Skanska och under Svetsare Stockholm AB, hittar vi det lettiska företaget Sia Kovik & Co. Kovik & Co är ett bemanningsföretag och vi börjar med att granska företagets årsredovisningar. 2016 års årsredovisning avslöjar att all verksamhet är i Sverige. Företaget listar de svenska kunderna och hur mycket pengar som dragits in från dem. En av de stora kunderna är just Svetsare Stockholm. Kunderna betalar ungefär 111 kronor i timmen till Kovik & Co som i sin tur betalar de sex anställda drygt 10 kronor i timmen. Längst ner i artikeln ser du hur vi räknat.

9,50 i timmen
Årsredovisningen för 2017 avslöjar att företaget nu har fler svenska kunder. Arbetarnas timlön har nu sjunkit till 9,52 kronor. Årsredovisningarna avslöjar ytterligare en sak; Ägarnas namn. En av dem, Juri Kossov, bor i Sverige. Är han verksam i Kovik & Co, fixar kunder med mera har Kovik & Co fast driftställe, som det heter på skattespråk. Företaget är då etablerat här och ska följa svenska lagar och regler. Bokföra här. Betala skatt här. Men det visar sig att Kovik & Co inte ens är registrerat för F-skatt i Sverige.

Knivigt
Det kan bli lite knivigt för det lettiska företagets kunder. När de anlitar ett utländskt aktiebolag som Kovik & Co utan F-skatt ska inte kunderna betala fakturorna fullt ut, anser Skatteverket. Kunderna ska hålla inne 30 procent av summan. Detta för att det F-skattelösa företaget kan ha fast driftställe i Sverige. Att hålla inne 30 procent av summan är en garant för oss medborgare att pengar kommer in till vår statskassa.

Fast driftställe
Genom att titta närmare på en av Kovik & Co:s kunder hittar vi det slutgiltiga beviset för att Kovik & Co har fast driftställe i Sverige. Kunden heter Nacka Värmdö Entreprenad AB och ägs från 2017 av Kovik & Co. Nacka Värmdö Entreprenad AB har bara betalat ut lön från augusti 2017 och det motsvarar ungefär en byggnadsarbetare som jobbar halvtid.*  Samtidigt hade Nacka Värmdö Entreprenad en omsättning på 5,6 miljoner kronor. Detta åstadkoms alltså utan att företaget hade några anställda att tala om. Istället har Nacka Värmdö Entreprenad köpt in arbetare från Kovik & Co till en summa för 2,6 miljoner kronor.**

Jakten på Koviks ägare
Stoppafusket började att med att ringa Kovik & Co i Lettland. Ingen svarar. Vi letar då fram telefonnummer till Nacka Värmdö Entreprenad. På ett av telefonnumren svarar en person som pratar knagglig engelska. Samtalet bryts. Vi ringer flera gånger igen men ingen svarar. Då skickar vi sms.
Efter ett par dagar får vi detta sms tillbaka: ”Hej, Juri är bortrest, vilken artikel handlar det om och vilka är ni?” Vi ringer upp, men ingen svarar.
Vi skickar därför ett längre förklarande sms. Efter ett tag ringer en man upp som presenterar sig som Ibrahim från Malmberget. Han har fått uppdraget att ringa mig angående Kovik & Co.
– Du ska ringa företaget Demox och prata med kontoristen där, säger han och ger ett telefonnummer.
Kvinnan på Demox AB (som är ett bemanningsföretag) upplyser oss om att de använder personal från Kovik & Co, men att hon inte kan svara på några frågor gällande Kovik & Co. Men hon ska försöka få fram telefonnumret till Juri Kossov.

Jobbar enligt lettisk lag
Efter en timma ringer Juri Kossov själv upp Stoppafusket. Här är hans kommentarer (upplästa och godkända av Juri Kossov):
– Vi är totalt transparanta. Arbetarna jobbar enligt lettiska lagar. De får fast lön. De får traktamente som är 40 euro om dagen i 31 dagar. Företaget står för deras boende, försäkring, resor. Det motsvarar lön till svenska arbetare, som själva får betala sitt boende och resa. Den lettiska lagen tillåter att folk jobbar för fast lön och sen tillkommer pengarna för traktamente. Det är lagligt. Personalen befinner sig i landet max 182 dagar och då behöver de inte skatta här.
–  Jag äger aktier i Kovik & Co. Men det är personal i Lettland som ordnar kunderna i Sverige. Kovik & Co har personal i Lettland som talar olika språk. Jag äger inte Nacka Värmdö Entreprenad. Det är inte min plikt att berätta vilka som äger företaget. Du får själv kolla vem som äger företaget. När det gäller utstationeringsregistret kände jag inte till det.
Juri Kossov vill inte kommentera mer utan hänvisar till att han är sjuk.

Skanska kommenterar
Jonas Andé är förhandlingschef på Skanska.
– Det här ska inte förekomma i branschen och definitivt inte hos Skanska. Jag tror inte att alla förstår hur mycket energi vi lägger på att det ska vara korrekt på våra arbetsplatser, säger han.
– Vår inköpsprocess är i tre steg. Det första steget är att ge information om vad som gäller när ett företag jobbar för Skanska. Det ska vara rätta löner, man ska betala skatt och så vidare. Det andra steget är att ställa krav i kontraktet. De krav vi ställer är samma krav som underentreprenörerna måste ställa om de anlitar andra företag. Det tredje steget är att följa upp och göra kontroller.
– Vi gör inte kontroller hela tiden, men om vi får en känsla av att något inte stämmer gör vi kontroller. Upp emot 80 procent av vår inköpsvolym är förkvalificerad, för alla dessa företag gör vi årliga revisioner. Det du berättar känns verkligen inte bra, varje gång man får information om att ett företag som inte gör rätt tagit sig förbi våra kontroller blir man besviken, det finns ingen ursäkt i att bolaget inte är anlitat av oss utan av våra underentreprenörer.
Jonas Andé berättar att Skanska jobbar för att ta fram en rutin där även bolag som anlitas av Skanskas underentreprenörer först måste gå igenom en kvalificering och få ett godkännande av Skanska innan de får beträda arbetsplatsen.
– Vi försöker hela tiden utveckla vårt arbete med att säkerställa att alla företag på arbetsplatsen är seriösa och lever enligt Skanskas värderingar och uppförandekod.

Trafikverket kommenterar
Pia Andersson projektenhetschef E4 Förbifart Stockholm.
–  Jag tycker att det är mycket beklagligt att denna typ av lönedumpning och utnyttjande av arbetskraft förekommer i Sverige 2018. Det är mycket viktigt att rättvisa villkor för arbetstagare säkerställs på alla våra arbetsplatser och vi arbetar aktivt med att anpassa kontraktstexter och kontroller av att kraven efterlevs allteftersom mer oseriös verksamhet utvecklas. I detta specifika fall vet vi att det handlar om tre arbetare som kommit in via underentreprenören och arbetat en dag i april. Vår huvudentreprenör Skanska håller i kommunikationen med underentreprenören och har försäkrat sig om att det inträffade inte ska ske igen. Vi har ett stort förtroende för att Skanska följer upp de sociala krav som finns i vårt kontrakt och vid missförhållande åtgärdar dessa snarast, vilket vi tycker att man gjort i det här fallet då arbetarna avvisats från arbetsplatsen inom kort tid.

Vi har sökt Svetsare Stockholm AB.

Anna-Lena Norberg

Vi köper de lettiska årsredovisningar från den lettiska databasen Lursoft.

* Nacka Värmdö Entreprenads skattekonto visar att det är först i augusti 2017 som företaget börjat betala arbetsgivaravgift. Men arbetsgivaravgiften ligger mestadels bara på 5000 – 6000 kronor i månaden. En fullt betald byggnadsarbetare i Sverige betalar man 10 000 kronor i månaden i arbetsgivaravgift för.
** I Nacka Värmdö Entreprenads årsredovisning för 2017 står att läsa: ”Bolaget har under året bytt ägare till Sia Kovik & Co”. ”Under året har inköp skett med 2 646 960 kronor samt försäljning om 164 000 kr till moderbolaget.”

Uträkningar

I artikeln har vi valt att gå efter timlönen beräknat utifrån lön/antal arbetare då det inte finns några uppgifter om lettiska kunder. 2016 visar årsredovisningen att all verksamhet kommer från Sverige. Årsredovisningen för 2017 visar däremot inte varifrån intäkterna kommit, däremot har antalet svenska kunder ökat. Kundernas timpris har vi räknat fram utifrån det traktamente som företaget betalat ut, de båda åren.

Uträkningar 2016
Omsättning: 78 190 euro
Antal anställda: 6 anställda
Lön: 13 824 euro
Traktamente: 49 176 euro

Lön/antal anställda
Årslön: 13 824 euro/6 anställda= 2304 euro
Månadslön: 2 304 euro/12 månader= 192 euro
Timlön (månadslön/fördelningstalet 174): 192 euro/174 = 1,10 euro
Timlön i svenska kronor: 10,42 kronor.

Lön uträknat utifrån traktamentet
Traktamentesdagar (40 euro per dag får lettiska arbetare när de jobbar i Sverige):
49176 euro/40 euro= 1 229 traktamentesdagar
Arbetsdagar: (vi räknar bort varje lördag och söndag med formeln 5/7): 5/7 x 1 229 traktamentesdagar= 878 arbetsdagar.
Dagslön: 13 824 euro/878 arbetsdagar= 15,74 euro
Timlön: 15,74 euro/8 timmar= 1,97 euro
Timlön i svenska kronor: 18,65 kronor

Kunden betalar per timma
78 190 euro/878 arbetsdagar/8 timmar= 11,13 euro
Timpris i svenska kronor: 105,42 kronor

Enligt Riksbanken var 1 euro lika med 9,4704 kronor under 2016

 

Uträkningar 2017
Omsättning: 1 019 650 euro
Antal anställda: 31
Lön: 64003 euro
Traktamente: 312 015 euro

Lön/antal arbetare
Årslön: 64 003 euro/ 31 arbetare = 2 065 euro
Månadslön: 172 euro
Timlön (månadslön/ fördelningstalet 174): 0,989 euro
Timlön i svenska kronor: 9,52 kronor

Lön uträknat utifrån traktamentet
Traktamentesdagar (40 euro per dag från lettiska arbetare är de jobbar i Sverige): 312 015 euro/40 = 7 800 dagar
Arbetsdagar (vi räknar bort varje lördag och söndag med formeln 5/7): 5/7x 7 800 traktamentesdagar = 5 571 arbetsdagar
Dagslön (lön genom antalet arbetsdagar)= 64 003 euro/5571 dagar= 11,49 euro
Timlön: 11,49 euro/8 timmar= 1,44 euro.
Timlön i svenska kronor: 13,87 kronor

Kunden betalar per timme till Kovik & Co:
1 019 650 euro/ 5571 arbetsdagar= 183 euro/8 timmar = 22,87 euro
Timpris i svenska kronor: 220,30 kronor

Enligt Riksbanken var 1 euro lika med 9,6326 kronor under 2017

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här