Företaget We can do kräver att Stoppafusket avpublicerar en artikel. Om inte,  hotar företaget Stoppafusket med rättsliga åtgärder.

15 september i år publicerade Stoppafusket en artikel om det polska bemanningsföretaget We can do (läs den här). Ingången i artikeln är att företaget konkurrerar på den svenska marknaden med priser som är långt under normala nivåer och att den personal man använder sig av inte är anställda i normal svensk arbetsrättslig mening.

Företaget får yttra sig

Alla källor som använts till artikeln redovisas i sedvanlig pressetisk ordning och företrädare för företaget har getts tillfälle att yttra sig. I artikeln finns både intervjusvar och kommentar från företrädare för företaget. Stoppafusket länkar också till företagets uttalande om artikeln på sin egen sida. 

Hotar med rättslig prövning

Men företaget låter sig inte nöjas med det. Man har anlitat advokat som kräver att Stoppafusket avpublicerar artikeln. ”Bolaget har förlorat kundsamarbeten på grund av oriktiga påståenden i artikeln och har därmed åsamkats ekonomiska förluster vilket drabbar min huvudman personligen.”, skriver advokaten i brev till Stoppafuskets ansvariga utgivare, Anna-Lena Norberg.
Brevet från advokaten avslutas med: ”I det fall en avpublicering av artikeln inte sker, kan min huvudman komma att initiera en rättslig prövning.”.
Ni kan följa brevväxlingen med advokaten i sin helhet i nedanstående länkar:

Länk till advokatens första brev.

Länk till Stoppafuskets svar.

Länk till advokatens andra brev.

Länk till Stoppafuskets andra svar.

Inga kommentarer
Advokaten We can do har anlitat heter Percy Bratt (ni hittar hans hemsida här). Han beskriver sina huvudsakliga inriktningar som ”Mänskliga rättigheter, medierätt och tvistelösning.” Percy Bratts mest uppmärksammade mål i karriären hittills var när han försvarade pingstpastorn Åke Green, som åtalades för hets mot folkgrupp efter en uppmärksammad predikan om homosexuella. Ett framgångsrikt mål för advokat Bratt, som vann i hovrätten.
Stoppafusket ringer upp advokat Percy Bratt för att få kommentarer kring rättsläget. Det är en mycket ovanlig begäran att få en artikel avpublicerad. Normal pressetik är att omskrivna företag och personer får tillfälle att yttra sig. We can do har fått alla möjligheter att ge sin syn på saken. Skulle det vara så att företaget har ännu mer att säga om innehållet i artikeln, kommer även de synpunkterna att publiceras. Därför vore det intressant att få ta del av bakgrunden till advokatens agerande, vilka lagrum han skulle stödja ett rättsligt förfarande på.
Men Percy Bratt vill inte tala med Stoppafuskets reporter.
– I och med att det är ett ärende nu och jag har tillskrivit ansvarig utgivare, så vill inte jag uttala mig i en artikel nu, utan då ligger det på en annan bog, säger Percy Bratt.
Stoppafuskets ansvarige utgivare, Anna – Lena Norberg, hänvisar till ovanstående brevväxling med advokaten, där finns Stoppafuskets inställning redovisad. I övrig hälsar Anna – Lena Norberg att någon avpublicering inte kommer att ske. 

Thomas Lundh
journalist
thomas@stoppafusket.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här