Noll kronor i lön. Noll kronor i arbetsgivaravgift.

Det finns inga arbetsgivaravgifter betalda för de utländska arbetare som arbetar på Hissmofors kraftverk. Deras arbetsgivare, bemanningsföretaget Atlanco, redovisar till Skatteverket att det betalat ut noll kronor i lön. Arbetsgivaravgift att betala: noll kronor. Det är NCC Construction som bemannar kraftverket med hjälp av Atlanco.   Stoppafusket ställde frågan i mitten av december om arbetskraften var vit eller […]

Continue Reading