Den polske skogsarbetaren Marcin skadades svårt i arbetet i de småländska skogarna när han jobbade för Södra Skogsägarna. Operationen på 40 000 kronor fick han betala själv. Han har fortfarande svåra men efter olyckan, men har inte råd att göra ytterligare en nödvändig operation.

Marcin var inte fyllda 30, då 2006, när skenbenet och vadbenet helt gick av på vänster ben. Han minns att han på nått sätt lyckades få bort benet från det tunga trädet och att ambulansen och brandkåren kom efter en och en halv timma, sen minns han inte mer. De polska skogsarbetarna visste inte var de befann sig så det tog lång tid innan ambulansen var på plats.
Marcins svåra benbrott opererades på Värnamo Sjukhus. En stålskena sattes in som stöd för sken- och vadbenet, och två stora skruvar höll dem fast på plats.
– Olyckan innebar att jag inte kunde jobba på sex månader och jag hade ingen ersättning för att jag blivit skadad. Utöver det fick jag sen räkningen på 40 000 kronor, berättar Marcin.

Smärta
Efter två år opererades han i Polen. Då togs skruvarna bort.
– Men stålskenan hade inte läkarna verktyg till att ta bort. Operationen måste göras i ett annat land, men det har jag inga pengar till, säger han.
Marcin kan inte längre arbeta i skogen. Benet smärtar alldeles för mycket. Dessutom har han börjat få ordentligt ont i ryggen.
– Jag har helt tappat förtroende för Sverige och svenskarna. Jag är väldigt försiktig idag. Jag tror inte på vad någon säger.

Enmansföretagare
Marcin kommer från ett av de fattigaste områdena i Polen, nära Ukraina. Självklart var det lockande när det polska företaget Ekna Polska kunde ge honom arbete i Sverige. Men för att kunna få jobba i Sverige krävde Ekna Polska att skogsarbetarna startade egna firmor.
Detta är ett avancerat sätt att kringgå lagar och avtal i Sverige. Som egna företagare kan polackerna jobba under minimilön och fler timmar än arbetstidslagen säger. Skogsföretaget behöver inte heller tänka på faror i arbetsmiljön. Ekna Polska blir inte heller ansvarig för skogsarbetarnas sociala avgifter. Som enmansföretagare fakturerade skogsarbetarna 60-95 kronor i timmen. Pengarna skulle täcka upp skatt, sociala avgifter m.m.

Södra
Under den här tiden (från 2005 till mitten av 2008) var huvudägaren* i Ekna Polska en svensk man: Lars-Johan Svensson. Han ägde också Ekna Gård som var Ekna Polskas affärspartner. Ekna Polska skaffade fram billig arbetskraft och Ekna Gård i sin tur ordnade jobb hos bl.a. Södra Skogsägarna.
När Marcin skadades svårt var det just för Södra Skogägarna han röjde skog i ett område i närheten av sjön Rymmen.

Betala själv
Enligt uppgift till Stoppafusket fick Lars-Johan Svensson information om Marcins olycka och den saftiga räkningen – men Lars-Johan Svensson hänvisade till den operativa polska ledningen i Ekna Polska.
– Men Ekna Polska ville inte betala min räkning. Det skulle jag göra själv som egen företagare.

Svetsare
Sex månader efter olyckan ordnade Ekna Polska ett nytt jobb i Sverige för Marcin. Den här gången var det ett svetsjobb. Då fick Marcin också fakturera lite mer: 106 kronor i timmen.
Svetsjobbet varade bara i två månader. Nu när Stoppafusket träffar honom är han arbetslös. Det kan vara svårt för honom att hitta arbete då han är skadad för livet.

Anna-Lena Norberg
* 70 procent
Marcin är ett fingerat namn.

Här kan du läsa mer om Ekna-härvan:
“Vi utnyttjades som slavar”
Ekna skogsvård betalar skadestånd

Kommentarer

Lars-Johan Svensson, Ekna Gård: Jag har inte hört talas om någon olycka. Vi hade en övergripande ansvarsförsäkring hos alla som jobbade för oss. Men ingen förfrågan har kommit. Det är ingen som ställt några ekonomiska krav.

Rolf Andersson, biträdande skogschef på Södra Skog: Södra har inte haft någon kännedom om olyckan. Ansvaret i ärendet ligger hos Ekna Polska och Ekna Gård. Det är beklagligt att fallet inte har retts ut sedan 2006.

Marzena Stadnicka, Ekna Polska:
Översatt brev från polska till svenska
”Marcin” som det talas om, har faktiskt fått personskada i följd av olyckan i april 2006. Han betalade själv för operationerna – enligt det jag vet – (den polska ekonomen hjälpte honom att handlägga formaliteterna) eftersom han gick med på överenskommelse med den polska försäkringskassan (ZAKLAD UPBEZPIECZEn SPOLECZNYCH). Den polska försäkringskassan ZUS återbetalade honom de inbetalda avgifterna mot det att han avsade sig rätten till gratisbehandling och skadeersättning.
Betalningen på 40 000 kr kom efter ungefär ett år efter det att samarbetet med Ekna Polska hade avslutats.
Jag kände mitt ansvar och i ramar av mina möjligheter säkrade jag för den skadade motsvarande vård under hans vistelse på sjukhuset och även därefter. Lars-Johan Svensson som äger den större andelen och vinster i företaget gjorde ingenting i denna riktning.
Han avslog att betala ”Marcins” sjukvårdskostnader, och inte heller sörjde han om formaliteterna kring inbetalning av premier (avgifter) i Sverige.
Det som förvånar är det faktum att olyckan ägde rum i Södra år 2006 och [även] efter denna tid fortsatte firman att utnyttja samarbete med Ekna Gård. Man kontrollerade inte sina affärspartners, de som utförde alla skogsarbeten för dem i en så stor utsträckning och omfång av arbetstimmar, förmodligen inte [bara] Ekna Gård med en anställd.
Alla anställda blev försäkrade i efterhand i privata försäkringsbolag som de valt själva. Jag vet inte till vilka belopp de blev försäkrade, jag vet inte mer, inte heller vilken skadeersättning fick ”Marcin”.

Ekna Polska arbetar på order från svenska subjekt och varit ansvarig för:
Rekrytering av personal,
Fastställande av ansvarsområden (arbetsuppgifter som flöde, vård, plantering, bevattning)
Gratis resor till arbetsställen, tur och retur
Gratis inackordering (till 2008)
Matlagning (luncher)
Leveranser av bränsle till bilar och sågverktyg

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här