Text skriven 2010
Det tjeckiska bolaget Soonrich s.r.o registrerades i februari 2006 med ett brett verksamhetsregister – bl.a. detaljhandel, underhållning, restaurangverksamhet och skogsverksamhet. I Sverige registrerades företaget i juni 2006 som ett skogsvårdsföretag. Företaget har försett bl.a. Krokvågs skogstjänst AB med personal. Soonrich s.r.o. har inte betalt sociala avgifter i Sverige för sin personal. Man har inte heller betalt det i Tjeckien, beroende på att man inte anställde några skogsarbetare utan använde sig av enmansföretagare – från starten och till och med 2008. Det berättar en av företagets ägare, vilket också bekräftas i företagets årsredovisningar för 2007 och 2008. Omsättningen låg 2007 på 3,2 miljoner kronor och personalkostnaden enbart på 158 000 kronor. Det går inte att utläsa ur årsredovisningen hur mycket företaget har betalt in i sociala avgifter på det beloppet. Det finns en post ”skatter och avgifter” och den är på ynka 2800 kronor.
Det här året omsatte företaget minst 2,3 miljoner kronor i Sverige (beräknat utifrån att företaget betalt drygt 570 000 kronor i moms). Det innebär att företaget hade sin huvudsakliga verksamhet i Sverige – inte i Tjeckien. Se del av årsredovisningen
Företagets huvudsakliga verksamhet 2008 var också i Sverige. Soonrich:s omsättning har nu ökat till 9,3 miljoner kronor och av det står verksamheten i Sverige för minst 7,2 miljoner kronor (räknat utifrån att företaget betalt in moms på 1,8 miljoner kronor) Återigen är personalkostnaden låg: drygt 400 000 kronor. Skatter och avgifter är också låga: ungefär 29 000 kronor.
Hur siffrorna för företaget ser ut 2009 kan man först se i slutet på juni då årsredovisningen skall ha lämnats in. Enligt uppgift från företaget var då skogsarbetarna anställda i Soonrich s.r.o. Men trots att de då skulle vara anställda och Soonrich s,r,o gått med i SLA (skogs- och lantarbetsgivareförbundet) har företaget inte betalt in en enda krona i Fora-avgift.I Fora-avgifterna ingår bland annat tjänstepension och olycksfallsförsäkring.
I början av 2010 startade företrädarna för Soonrich s.r.o en svensk firma vid namn Soonrich Skogsvård AB. Det företaget betalar skatt och sociala avgifter i Sverige som sig bör.

En av företagets ägare kommenterar: Historien från början är så här: Min affärspartner Peter jobbade i Sverige 2004 och 2005 som enmansföretagare för två olika svenska skogsföretag tillsammans med många andra enmansföretagare från Tjeckien. Skogarbetarna blev behandlade väldigt illa. 2006 startade Peter och jag Soonrich s.r.o. De som tidigare arbetat för de svenska skogsföretagen arbetade mycket hellre för Soonrich. Vi hyrde in dem som enmansföretagare, vilket vi då trodde var helt okej. Arbetarna skickade in fakturor till oss, därför är lönekostnaden låg 2007.
2008 träffade vi på facket och förstod att vi måste vara medlemmar i SLA och att våra jobbare måste vara anställda hos oss, och inte enmansföretagare. Vi gick genast med i SLA och nästa säsong anställde vi skogsarbetarna. De har samtliga E 101 intyg från tjeckiska försäkringskassan. Intyget innebär att de betalar sociala avgifter i hemlandet. Jag har dessa intyg, men hade inte en aning om att de skulle skickas vidare till myndigheter i Sverige. Vi var väldigt unga när vi startade vår tjeckiska firma, bara 23 år gamla. Vi trodde att vi gjorde allt rätt. Vi har skickat in årsredovisningen 2008 för drygt en månad sedan och den finns nu tillgänglig ute på internet. Fora-avgifter är första gången jag hör talas om nu. Visste inte att det fanns. Men självklart skall vi ordna upp detta så det blir rätt. Vi startade vårt svenska företag 2009. Vi vill bo i det här landet. Vi vill följa de regler som finns. Vi vill bygga vår framtid här. Jag hoppas innerligt att de fel vi begick tidigare i okunskap inte kommer drabba vårt svenska bolag Soonrich Skogsvårds AB och de kontrakt vi har skrivit med flera stora skogsbolag.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här