“2009 var Bolagets tredje verksamhetsår. Bolaget har under denna tid utfört tjänster inom skogsproduktion. Under taxeringsåret har Bolaget i huvudsak utfört tjänster i EU-medlemslandet Sverige. 131 050 plantor har satts och vård av 67,06 ha ungskog utförts. Arbete har utförts till en omfattning av 2 101 timmar inom skogsproduktion, på hyggen, inom produktion med vindfälld skog, med frakt av skogsmaterial och med reparation av teknisk utrustning. Vår kund i Sverige är firman Lokeskog AB. Firmans ägare är herr Peter Larsson, som samarbetsavtal ingåtts med från och med den 1 april år 2007. Vi är inne på det tredje verksamhetsåret och har fått konkurrera med polska och estländska firmor. Vi anser att vi klarat denna uppgift, eftersom avtalet inte sagts upp. Inga klagomål eller straffsanktioner har förekommit efter utförda uppdrag. Förhoppningen är att samarbetet med Lokeskog AB fortsätter även år 2010. Under tidsperioden från taxeringsårets sista dag och fram till bekräftandet av styrelsens årsredogörelse har inga omständigheter uppkommit som skulle ha inverkat på Bolagets finansiella resultat för arbetet under år 2009. Omsättningen uppgick under år 2009 till 53 329 LVL, vilket naturligtvis är mindre än under tidigare verksamhetsår. Bolagets styrelse anser att Bolagets finansiella tillstånd under året varit tillfredsställande, vilket bekräftas av en vinst på 142 LVL under det tredje verksamhetsåret”.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här