I Lettland är det skattefria utlandstraktamentet till Sverige 28 Lat, f.n. 364 kronor.Sia Westra hade 2009 betalt ut drygt 2,4 miljoner kronor i traktamente. Det innebär att företaget betalt drygt 6600 dagars traktamente. Eftersom traktamente skall betalas ut för varje dag i veckan, måste helgerna räknas bort – för att kunna göra jämförelse med den lönesumma som Sia Westra betalt ut. Då landar vi på drygt 4714 arbetsdagar.
Sia Westra betalde ungefär 637 000 kronor i lön under 2009. Det innebär att varje arbetsdag gett 135 kronor. För åtta timmars arbete blir det knappa 17 kronor i timmen.
Denna uträkning baserar sig på att de lettiska skogsarbetarna arbetade fem dagar i veckan, åtta timmar om dagen.
Nu händer det ofta att utländsk arbetskraft inom skogen måste jobba mycket mer än så. Så utifrån ett räkneexempel på att letterna t.ex. hade arbetat sex dagar i veckan, tio timmar om dagen hade lönesumman hamnat på: 112 kronor om dagen eller 11 kronor i timmen.
Sammanfattningsvis innebär detta att Sia Westra har ersatt lön med traktamente och för varje lönekrona har företaget betalt fyra kronor i traktamente. På så sätt undgår bolaget nästan helt att betala sociala avgifter vilket gör det mycket svårt för svenska bolag att konkurrera.

Observera att siffrorna är ungefärliga då valutan ständigt förändrar sig.

Utdrag ur Westras årsredovisning 2009 som visar lön, sociala avgifter och traktamente

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här