Stoppafusket har använt Sia Dazis årsredovisning för 2008, då årsredovisningen för 2009 som lämnats in till myndigheterna i Lettland är ofullständig.

I Lettland är det skattefria utlandstraktamentet till Sverige 28 LVL. I december 2008 var värdet på 28 LVL motsvarande 452 svenska kronor. Sia Dazi betalade ut 891 000 sek i traktamente (55230 LAT) 2008. Det innebär att företaget betalt ut traktamente för 1973 dagar. Eftersom traktamente skall betalas ut för varje dag i veckan, måste helgerna räknas bort – för att kunna göra jämförelse med den lönesumma som Sia Dazi betalt ut. Då landar vi på drygt 1409 arbetsdagar. Sia Dazi betalade ut ungefär 195 000 kronor i lön för 2008. Det innebär att varje arbetsdag gett ungefär 138 kronor. För åtta timmars arbete blir det ungefär 17 kronor i timmen.
Nu händer det ofta att utländsk arbetskraft inom skogen måste jobba många fler timmar än så, vilket gör den extremt låga lönen blir ännu lägre.
Sia Dazi har ersatt lön med traktamente och för varje lönekrona har företaget betalt fyra kronor i traktamente. På så sätt undgår Sia Dazi nästan helt att betala sociala avgifter vilket gör det mycket svårt för svenska bolag att konkurrera.

Observera att siffrorna i svenska kronor är uträknade med hjälp av Forex och går efter värdet på LVL 31 december 2008.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här