Per-Olof Sjöö, ordförande i GS-facket kommenterar:
– Det känns väldigt bittert!
Per-Olof Sjöö efterlyser politiska initiativ för att få ordning och reda inom den europeiska arbetsmarknaden.
– Det känns väldigt bittert att vi slösar kraft, energi och resurser på att se till att kollektivavtalen följs.  Det spelar ju ingen roll om inte EU:s regelverk följs. Det blir ingen sund konkurrens mellan företagen, säger han.

Detta är en kommentar till artikeln: “Ingen koll inom EU ger osund konkurrens”

Per-Olof Sjöö suckar ofta under intervjun.  Det finns gott om utländska bemanningsföretag inom skogsbranschen. Mycket tid har lagts på att försöka städa upp och få rent – en till synes omöjlig uppgift.
– Om man nu skall ha fri rörlighet över gränserna och samtidigt bevara en sund konkurrens mellan företagen måste någon bevaka konkurrenssituationen.  Någon borde ta politiskt initiativ och se över reglerna och tillsätta resurser så att myndigheterna kan kunna kontrollera företagen, säger han.

Finns det något samarbete inom facken på Europanivå? Och har ni i så fall tagit upp frågan om de sociala avgifterna?
– Vi har ett kontor i Bryssel som skall bevaka arbetsmarknadsfrågor. Men frågan om sociala avgifter, var de betalas och kontrollen av dem har inte varit uppe för diskussion, vad jag vet.

Vad kommer ni från GS-facket göra?
– Detta är ju inte bara en skoglig fråga men vi måste göra vad vi kan. Vi måste se till att engagera fler fackförbund och se till att frågan väcks hos EU-parlamentariker. Det måste, som sagt, till ett politiskt initiativ för att få någon ordning och reda inom den europeiska arbetsmarknaden.
– GS-facket arbetar också tillsammans med Skatteverket och skogsbranschen i en policygrupp för konkurrens på lika villkor i de gröna näringarna.  Syftet med gruppen är att finna lösningar och lämna förslag till åtgärder som bidrar till konkurrens på lika villkor. Svartarbete, skattefusk, kringgående av lagar och avtal ska motverkas såväl internationellt som nationellt.

Vad kan ni göra inom skogsbranschen för att ha koll på om, var, hur mycket och om det är i rätt land de utländska företagen betalar sina sociala avgifter?
– Vi kan kolla detta när vi tecknar kollektivavtal. Men vi har inga sanktionsmöjligheter. Det skulle också bli väldigt konstigt om det skulle bli något som ligger på fackets bord. Vi har ju myndigheter som ska ansvara för detta. Men har man ingen kontroll eller sanktionsmöjligheter från de nationella myndigheterna öppnar det för att oseriösa företag ser affärsmöjligheter i att fiffla med de sociala avgifterna.

Anna-Lena Norberg

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här