Istället för att anställa personal använder NCC Construction AB arbetare från det utländska bemanningsföretaget Rimec*. Ett företag som varken betalat skatt eller sociala avgifter för sin personal vare sig i Sverige eller i något annat land. Nu kräver Skatteverket Rimec på närmare tio miljoner kronor.

Trots åtskilliga skriverier i svenska medier** om förhållandena för arbetare som jobbat för Atlanco/Rimec företagen har NCC varit ståndaktig i att använda Rimec. Just nu, t.ex. På anläggningsbygget av Hissmofors kraftverk jobbar NCC, eller rättare sagt: NCC har ett antal tjänstemän och resterande är inhyrd arbetskraft från Rimec. Enligt uppgift mellan 60-80 personer. (Klicka här och se irl hur arbetet är igång: http://webbkameror.se/byggkameror/hercules/index.php)

Likviderat
Det finns en uppsjö av Atlanco/Rimec bolag registrerade runt om i Europa. Moderbolaget heter Atlanco Rimec Group och finns på Irland. I Sverige finns fyra företag registrerade: irländska Rimec Limited, engelska Rimec Contracting Limited, Atlanco och Rimec Cyprus limited. Man kan lugnt säga att det är en riktig snårskog med Atlanco/Rimec bolag. När Skatteverket gjorde sin revision i år upptäckte den att affärsavtalet med NCC skrevs med irländska Rimec. Men arbetarna, mestadels polacker, var anställda – enligt irländska Rimec – av det engelska Rimec . Och det företaget fanns inte längre – det var likviderat.

Adressat okänd
Beslutet från Skatteverket är en fascinerande läsning. Verket har hoppat rakt in denna i snårskog av Atlanco/Rimec företag och försökt att få svar från ett antal av dem på OM och i så fall VAR skatter och sociala avgifter är betalda – men inte fått mycket till svar. Moderbolaget skrev att det inte hade några jobb i Sverige. Brevet som skickades till det cypriotiska Rimec kom tillbaka till Skatteverket med noteringen ”okänd adressat”. Skatteverket kontrollerade också vad företaget rapporterat till de cypriotiska myndigheterna – men inga skattedeklarationer var inlämnade där.
Men i skriftväxling med det irländska Rimec som till varje pris ville undgå att betala sociala avgifter – hävdade företaget att de sociala avgifterna redan var betalade… i England av engelska Rimec. Men några bevis för att styrka detta lämnades inte till Skatteverket. Kanske därför att Skatteverket i sin revision också kontrollerade hur mycket arbetsgivaravgifter det engelska Rimec hade betalat i England; Den summan var noll kronor.
Så notan från svenska staten blev till irländska Rimec: närmare tio miljoner kronor i arbetsgivaravgifter (sociala avgifter) och skattetillägg.
Företaget har överklagat beslutet till Förvaltningsdomstolen.

Sköntaxering
Många av Atlanco/Rimecs anställda har jobbat kortare tid än sex månader i Sverige. Men ett stort antal, drygt 200 personer som jobbade åt NCC och Skanska Vinci AB, har varit här längre än 183 dagar. Och det är dem som Skatteverket kräver att få in sociala avgifter för. Eftersom det inte fanns tillräckligt mycket uppgifter om löner och adresser till arbetarna har inte Skatteverket kunna driva in någon inkomstskatt. Men skatt ska betalas: därför har Skatteverket skickat kontrolluppgifter till Polen så att arbetarna beskattas där.
I och med att uppgifterna varit otillräckliga har Skatteverket, för att fastställa de sociala avgifterna, i en del fall beräknat lönen efter skönsmässig grund.
Det har varit en snäll uppskattning: Arbetstiden har beräknats till 40 timmar per vecka och ingen övertid eller ob-tillägg har räknats in. En titt på webbkamrorna på Hissmofors visar att arbetarna jobbar så sent som 23.00.

Inga sociala avgifter
De år som Skatteverket kräver pengar för gäller 2007 och 2008. Men 2006 har lagts till handlingarna utan åtgärd: Det finns för många frågetecken för att Skatteverket skall kunna säga till vilket lands socialförsäkringssystem de anställa har tillhört. Stoppafusket gjorde en kontroll på om de fyra Atlanco/Rimec företag som är registrerade i Sverige betalar några sociala avgifter här nu. Svaret är Nej.

NCC
Tomas Carlsson är vd för NCC Construction AB:
– Det har varit mycket skriverier och påstående om Rimec genom åren, men vi har inte hittat något fog för att de skall vara sanna. Jag har nu tillsatt en grupp som skall gå igenom allt angående Rimec och lämna en redogörelse i sin helhet till mig. Uppgifterna från Skatteverket låter onekligen inte bra och vi accepterar självklart inte svartarbete. I våra affärskontrakt ställer vi långtgående krav på att lagar och avtal ska följas, säger han.

100 personer
NCC använder Rimec (vilka av Atlanco/Rimec företagen som det gäller är okänt) som bemanningsföretag på ytterligare två projekt. På Raketskolan i Kiruna jobbar 8 personer från Rimec. Vid Filbornaverket i Helsingborg, enligt uppgift, runt 60 personer.

Tidigare projekt
Atlanco/Rimecs anställda har tidigare arbetat på projekt som: tunnelbygget i Hallandsåsen, byggandet av citytunneln i Malmö och polyetenfabriken för Borealis i Stenungsund, tillbyggnaden av sjukhuset i Borås och Nordstaden i Göteborg. 

Anna-Lena Norberg 

* För arbetet på Hissmofors Kraftverk använder NCC tre Atlanco/Rimec företag, enligt uppgift. Atlanco Limited från Irland (har F-skatt i Sverige), Atlanco seleccao e recrutamento från Portugal (har inte F-skatt i Sverige) och Atlanco Sa från Schweiz (har inte F-skatt). Detta är tre av den stora floran av Atlanco/Rimec bolag som finns registrerade runt om i Europa. Även om företagen heter olika finns det, enligt uppgift, en man bakom alla bolagen: Michael O` Shea. (Enligt uppgift bosatt i Schweiz).

** Här är ett par länkar på vad som skrivits:
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article261151/Fusk-utreds-kring-polska-arbetare-i-Citytunneln.html

http://lotidningen.se/2008/09/04/utlandsregistrerade-fretag-utesluts/

Detta är en artikel av tre. Läs de andra artiklarna genom att klicka på länkarna.

Hissmofors – vitt eller svart? 

”NCC gör allt för att få maxprofit”

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här