Skatteverkets krav på Rimec på närmare 11 miljoner kronor i bl.a. arbetsgivaravgifter för åren 2007 och 2008 står fast. Rimecs överklagan av Skatteverkets beslut till Förvaltningsrätten i Göteborg avslogs.
Så Stoppafuskets fråga kvarstår om Atlanco/Rimecs nuvarande arbete på Filbornaverket: Är det svart eller vitt?

Det finns en uppsjö av Atlanco/Rimec bolag registrerade runt om i Europa. Moderbolaget heter Atlanco Rimec Group och finns på Irland. I Sverige har olika Atlanco/Rimec företag kommit och ibland gått. Skatteverkets revision gäller för åren 2006-2008 då Atlanco/Rimec gjorde flera jobb i Sverige för bl.a. NCC Construction AB.
I revisionen framkom det att NCC skrivit affärsavtal med irländska Rimec. Ett företag som i skriftväxling till Skatteverket hävdade att arbetarna var anställda av det engelska Rimec. Och det bolaget hade betalat sociala avgifter i England men bolaget var numera likviderat. Några bevis på att sociala avgifter betalats in i England lämnades dock aldrig in till Skatteverket.
Skatteverket riktade sina krav på arbetsgivaravgifter mot det irländska Rimec.

Utsändning
Kortfattat gäller det här inom EU: Du skall tillhöra det socialförsäkringssystem i det land du jobbar, inte där du bor. Det innebär att arbetsgivaravgifter/sociala avgifter skall betalas i Sverige då en utländsk arbetare från något EU-land jobbar här.
Men ingen regel utan undantag. Undantaget heter utsändning. Men det går inte att ha företag på Irland och skicka arbetare från Polen till Sverige och hävda att utsändning gäller.
Så här skriver Förvaltningsrätten:
” Förvaltningsrätten konstaterar att arbetstagarna i förevarande fall sänts ut från Polen och övriga Östeuropa, och inte från Irland där Rimec är etablerade. Enligt förvaltningsrättens mening är det inte denna situation undantagsregeln är avsedd för, varför undantagsregeln om utsändning inte är tillämplig i detta fall”.

Filbornaverket
Sedan 2010 har NCC Construction AB använt sig av inhyrd arbetskraft från Atlanco/Rimec på Filbornaverket i Helsingborg.  Den här gången är arbetskraften, mestadels polacker, anställd i det cypriotiska Rimec. Stoppafusket har i en tidigare artikel i januari i år ställt frågan om arbetskraften är vit eller svart på Filbornaverket. Den frågan ställdes utifrån att inga arbetsgivaravgifter är betalda i Sverige. Och att det inte går för ett cypriotiskt företag att skicka arbetare från Polen till Sverige och hävda att det rör sig om utsändning.
NCC uppgav i samband med artikeln att Rimec visat intyg på att företaget betalat sociala avgifter – på Cypern. Och att NCC begärt att få utsändningsintyg, s.k A1-intyg,  för Rimecs anställda.

Kvarstår
I början av mars skrev Stoppafusket till NCC och frågade hur det gick med A1-intygen.
Detta är det skriftliga svar kommunikationsdirektör Hedvig Elander gav:
”Vi har inte sett några A1-intyg för de anställda på Rimec ltd Cyprus vid Filbornaverket. Enligt Atlanco/Rimec har de betalat sociala avgifter på Cypern (vi har sett bevis på denna inbetalning) och nu tvistar cypriotiska och polska myndigheter om i vilket land de sociala avgifterna ska betalas – och därmed vilket land som ska utfärda A1:orna”.

Frågan kvarstår: Är arbetskraften vit eller svart på Filbornaverket?

Anna-Lena Norberg
Stoppafusket har mailat Atlanco/Rimecs svenske advokat för att ge ägaren till koncernen möjlighet till kommentarer. Stoppafusket har också mailat till Tomas Carlsson, vd vid NCC Construction, för att ge honom möjlighet till kommentarer. Så fort Stoppafusket får in kommentarer kommer de att publiceras. 

Tidigare artiklar om Atlanco/Rimec kan du läsa om du klickar här. Där finns bl.a. artiklarna om Skatteverkets revision (NCC använde svart arbetskraft) och om Filbornaverket.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här