Lastbilar som registreras i Bulgarien men aldrig lämnar Sverige. Utlandsregistrerade bilar som kör åt stora svenska företag dag efter dag, mot gällande regler. Den illegala lastbilstrafiken växer och tar allt mer över den svenska marknaden.
(Detta är del 1 av två artiklar om illegalt cabotage i Sverige, nästa del publiceras senare i veckan.)

För någon vecka sedan dök det upp två annonser på Blocket. Det var begagnade lastbilar (dragbilar) som skulle säljas. En Volvo och en MAN, ett tiotal år gamla båda två. 120 000-130 000 skulle de kosta. (klicka här om du vill se annonsen för Volvon och här om du vill se den för MAN-bilen).
Inget konstigt med det. Om det inte hade varit för registreringsskyltarna. Båda bilarna är nämligen registrerade i Bulgarien.
Så frågan är förstås, varför säljs Bulgarienregistrerade lastbilar på en svensk säljsajt? Det väckte i alla fall mitt intresse, så jag ringde upp säljaren och låtsades vara en intresserad köpare.
Det blev ett mycket illustrativt samtal. (klicka här om du vill läsa en utskrift av hela samtalet).
Det visade sig att säljaren driver en åkerirörelse i Sverige. Själv kommer han från Makedonien och har registrerat bilarna i Bulgarien för att få billigare omkostnader. Men själva bilarna används i Sverige hela tiden.
Detta är något som blir allt vanligare. Det är förstås emot alla tänkbara regler. Dessutom går svenska staten går miste om en rad inkomster på det sättet; fordonsskatt, moms, inkomstskatt och arbetsgivaravgifter. En verksamhet som bedrivs i Sverige ska naturligtvis följa svenska regler. Men på det här sättet sätts det upp en fasad av att det är en utländsk verksamhet, där avgifterna hamnar i en annan statskassa, om de nu över huvud taget betalas in.

Scanias lager i Värnamo
Ovanstående är ett exempel på ett fusk som verkar sprida sig i svensk transportnäring just nu. Svenska åkerier som omregistrerar sina bilar i Bulgarien och fortsätter att köra som om ingenting hade hänt. I andra fall är det utländska företag som helt enkelt låter sina bilar köra permanent i Sverige
Det finns förstås riktiga utländska bilar som kör helt legitimt i Sverige. Det vore ju vansinne om lastbilar med gods från Europa tvingades köra tomma tillbaka. Självklart ska det lastutrymmet utnyttjas. Därför finns det också gemensamma regler inom EU för hur den trafiken ska gå till (det kallas för cabotage på transportspråk).
Reglerna säger att en utländsk lastbil som levererar något i Sverige kan ta tre körningar under sju dagar i Sverige, men sedan måste man lämna landet.
Men nu säger allt fler både åkare och chaufförer att många, många utlandsregistrerade bilar kör permanent inrikestrafik i Sverige. Det är vad de ser i vardagen numera. Och det är då emot alla regler. Frågan är bara hur man bevisar den saken.
Jag har nu rest runt i Sverige en del för att försöka se med egna ögon hur lastbilstrafiken fungera. När man börjar spana efter registreringsskyltar på lastbilar så lägger man snart märke till att utländska skyltar dominerar de stora vägarna. När jag ställde mig att räkna en dag vid E4:an var 75 procent av de lastbilar som körde förbi försedda med utländska registreringsskyltar.
Att alla dessa utlandsregistrerade bilar skulle köra lagligt i Sverige. Den ekvationen går inte riktigt ihop. Särskilt när man kopplar ihop det man hör från åkerinäringen, att fler och fler svenska åkerier får dra ner verksamhet för att man inte hänger med i priskonkurrensen.
En stor del av trafiken måste helt enkelt vara olaglig. Det säger sunda förnuftet. Men man vill ju gärna ha bevis.
Ett sådant bevis tycker jag att jag hittar i Värnamo. Där har lastbilstillverkaren Scania ett litet mellanlager. Jag har velat se detta lilla lager med egna ögon en tid, för det är ett tydligt exempel. Jag träffade en chaufför som tidigare kört gods från Scanias lager i Värnamo, till fabriken som Scania har i Oskarshamn och till hamnen i Göteborg. Men vid årsskiftet var det slut med de transporterna, för denne svenska chaufför.
– Nu tar de nästan bara in utländska bilar som kör från Värnamo, berättar chauffören som vill vara anonym.
Jag fick chansen att se Scanias lilla lager i Värnamo när jag bjöds in av Tommy Jonsson på Transportarbetarförbundet att som journalist närvara när det offentliggjordes att åkeriet EB-logistik anslutit sig till kampanjen ”Schysta villkor”.
Det innebär att företaget förbinder sig att följa svenska avtal för sina anställda och betala svenska skatter och pensionsåtaganden och liknande. Idag är situationen faktiskt sådan att man känner behovet att ha en särskild kampanj för att de mest basala reglerna ska följas. Så desperat är man nu i transportsverige. Man upplever att hela näringen är hotad på allvar. Både åkeriföretagare och chaufförer känner av det.
– Det ringer åkare till mig och är förtvivlade, berättar Tommy Jonsson.
Och då är det ändå de anställda han företräder. Men svenska åkare och chaufförer bildar alltmer en enad kamp mot förhållandena i näringen.
EB-logistik har sitt huvudkontor i Oskarshamn egentligen, men de har ett platskontor i Värnamo, där de också har 35 bilar stationerade.
Varför går ni med i kampanjen?
– För att vi vill att det ska vara schysta villkor. Det finns snart ingen svensk åkerinäring kvar om det får fortsätta, säger Peter Stigsson som är platschef i Värnamo för EB-logistik.
Åkeriet har DHL som största kund och har därför sitt platskontor vid DHL:s terminal, där också Scanias lager finns.
Därför har det också blivit en internationell tummelplats inne på detta inhägnade område. DHL sköter själva lagerverksamheten, men det är varken EB-logistik eller några av DHL:s andra lokalt anlita åkerier som hämtar gods där. Det är en rad andra internationella speditörsmärken som är målade på släpen till de bilarna.

Scania vill följa regler
Rent fysiskt består lagret av ett blåvitt lagertält. Till detta lager kommer detaljer som samlas upp från industrierna runt om Värnamo/Gnosjö-trakten. Det lastas om för vidare frakt.
De bilar som lastar gods vid Scanias lager har till största delen utländska registreringsskyltar. Det är lätt att se med blotta ögat. Det är bilar från olika länder som drar trailers som är märkta med några av de vanliga internationella speditionsfirmornas logga; som Vos och Ewals. Och det är inte enbart min, högst amatörmässiga slutledning som säger det. Det intygas också av de som jobbar där dagligen. Jag träffar truckföraren Andreas Nilsson, som uppskattar att 80 procent av de bilar som lastas vid lagret är utländska.
Är det samma bilar som återkommer?
– En del gör det, säger Andreas.
– De som lossar är svenska bilar, det är de som lastar som är utländska.
Det innebär att de som kör lokalt och hämtar gods på industrierna är svenska lastbilar, medan de som hämtar gods från lagret för destinationer som Oskarshamn och Göteborg till allra största delen är utlandsregistrerade bilar.
Andreas tittar i en slags loggbok, där man skriver upp de laster som går iväg från lagret i Värnamo, med registreringsnummer på lastbilarna. Han behöver inte leta länge förrän han hittar det han söker. Exempel på en bil som återkommer precis varje dag hela veckan. Och det torde vara svårt att vara i Värnamo och lasta gods varje morgon om man samtidigt till exempel ska åka tillbaka till Holland mellan lasterna.
Nu är ju inte jag någon jurist och kan inte göra någon yrkesmässig bedömning av bevisvärdet i detta. Man kanske kan betrakta det som ett starkt indicium i alla fall, på att det förekommer illegal trafik med utlandsskyltade bilar, vid Scanias lager i Värnamo. Reglerna säger ju att man får ta högst tre laster under sju dagar. Och har man hämtat gods i Värnamo fem dagar i rad innebär det att det kan vara så mycket som tio laster på en vecka, eftersom man oftast försöker ta last med sig tillbaka om man lastat av någonstans. Just denna bil var Hollandsregistrerad och det torde knappast vara fysiskt möjligt att körs tillbaka till Holland varje dag och kunna vara Värnamo med ett dygns mellanrum.
Nu är det ju inte vilket företag som helst som köper dessa transporter. Det är Scania. Stora, svenska helylleföretaget Scania, som nästan aldrig någon säger något ont om i offentligheten.
Men detta är något som återkommit i mina samtal med folk i branschen runt om i Sverige; att de stora svenska industriföretagen underhåller en växande illegal del av transportverksamheten, genom att inte vara så nogräknade när man köper transporter, utan går på lågpris och då får med sig bland underleverantörerna en hel del som struntar i lagar och regler.
Vet de om i Scanias ledning att i stort sett hela transportsverige förknippar deras varumärke nu med illegal transportverksamhet?
Jag ringde upp Scania, för jag ville förstås få någon att uttala sig där. Jag fick prata med presschefen, Hans-Åke Danielsson.
Han menar att lagar och regler ska hållas i alla led där Scania står som beställare.
– Är det som du säger får vi ta och kolla upp det, säger Hans-Åke Danielsson efter att jag berättat om trafiken vid lagret i Värnamo.
– Vi förutsätter att våra distributörer håller sig till de lagar och regler som finns.
Har Scania någon slags policy som underleverantörerna förbinder sig att hålla?
– Javisst, det får alla skriva på.
– För en tid sedan var det en diskussion om bulgariska chaufförer som skulle köra åt Volvo och Scania som levde på svältlöner. Sådant är inget som Scania vill medverka till. Vi ser allvarligt på det, säger Hans-Åke Danielsson.
Ett så stort företag som Scania beställer förstås mängder av transporter och har kontrakt med många speditionsfirmor, som i sin tur kontrakterar de åkerier som utför själva transporterna. Men Hans-Åke Danielsson menar att man vill ha koll.
– Vi ska be någon titta närmare på detta.
Precis det han säger där, presschefen, är ett slags heligt momentum i hela komplexet med den växande illegala lastbilstrafiken i Sverige just nu. Allt fler aktörer i den svenska åkerinäringen vill sätta ljuset på de stora svenska företagen; på Scania, på Volvo, på ABB, Ikea med flera.
Och det av två skäl, dels står de för en stor del av transporterna och dels är de trendsättare. Det storföretagen gör sprider sig. Använder Scania illegala utländska lastbilar, ja då gör även de mindre företagen det. De kan till och med tvingas till det. För illegala transporter är billiga transporter och prispressen är tung inom både industrin och handeln idag.

Thomas Lundh

Kommer snart på Stoppafusket: del 2 om illegalt cabotage i Sverige.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här