Misstänker du lönedumpning hos ett utländska företaget men vet inte hur du skall bevisa det? Misstänker du att arbetarna inte är anställda utan hyrs in som egenföretagare? Misstänker du att varken skatt eller sociala avgifter är betalda för arbetarna?  Ta hjälp av Stoppafuskets utredningsbyrå! Genom bland annat företagens årsredovisningar tar vi fram sanningen.
Stoppafusket är en sajt på nätet som enbart sysslar med att granska oseriösa utländska företag, deras svenska kunder och arbetarnas villkor. Stoppafusket utökar nu sin verksamhet genom att erbjuda  fackförbund (och andra som är intresserade) utredningar om utländska företag.

Gedigen erfarenhet
Vi har en gedigen erfarenhet att ta fram utländska årsredovisningar, granska dem och göra analyser. Vi har också gedigen erfarenhet att dammsuga nätet och olika databaser på information och få fram en klar bild av hur ett företag sköter sig. Dessutom har vi ett brett kontaktnät i många länder inom Europa som hjälper oss att ta fram information på plats. I utredningarna ingår också att samtal med kunden där vi går igenom olika lagar och regler, till exempel EU:s förordning 883/2004 om sociala avgifter och skattelagstiftningen i olika länder.

Pris
Vi erbjuder dessa utredningar till ett mycket bra pris. Bara 500 kronor i timmen plus moms. Det innebär att du kan få en snabb utredning för bara några tusenlappar. En utredning som kommer vara dig till stor hjälp i ditt arbete. I priset ingår de uppgifter vi köper från olika databaser runt om i Europa med några få undantag där priserna ligger mycket högt (till exempel cypriotiska databaser).

Lilla utredningen – runt tio timmar
En liten utredning där granskningen enbart gäller det utländska företagets årsredovisning tar utredningen runt tio timmar.  Du får då reda på lönerna/personalkostnaderna. Beroende på från vilket land företaget är redovisar vi lönen som timlön eller personalkostnaderna i procent av omsättningen. Vi granskar också resultaträkningen som vi översätter till svenska till dig. Beroende på hur företaget redovisar kan vi få fram i vilket/vilka länder den största omsättningen är. Är omsättningen t.ex. enbart i Sverige ska inte företaget kunna få utsändningsintyg för sina anställda.  Du får också reda på hur många anställda företaget har. Vi går också igenom verksamhetsberättelsen och kan där hitta, beroende på vad företaget skriver, namn på kunder med mera. I utredningen ingår samtal med dig och vilka slutsatser som kan göras.

Mellanstora utredningen – runt 25 timmar
I en litet större utredning, en utredning som vi rekommenderar, granskar vi företaget djupare. Förutom genomgången av den senaste årsredovisningen går vi även igenom vad det finns för information här i Sverige. Är företaget godkänt för F-skatt? Har företaget registrerat sig som arbetsgivare och har det betalat in arbetsgivaravgifter här? Om inte, visar årsredovisningen att företaget kan vara berättigat för utsändningsintyg för sina anställda? Vi granskar också ägarförhållandena och kontrollerar var ägaren bor. Bor ägaren här eller om företaget har en beroenderepresentant som driver verksamheten i Sverige kan det bli tal om att företaget har fast driftställe. Vid fast driftställe blir företaget ”försvenskat” och skall bokföra här, skatta här och så vidare. Har företaget momsregistrerat sig här? Har ägarna till företaget något svenskt företag som agerar som ”ansiktet utåt” här i Sverige? Har företaget registrerat sig vid Arbetsmiljöverket (lag sedan 1 juli 2013)? Du kanske har specifika önskemål, till exempel vilka registreringsnummer företaget har på sina utländska bilar. Där det är möjligt att få fram information så får vi fram den! Här får du en skriftlig utredning där samtliga uppgifter står.  I utredningen ingår samtal med dig och analys av det vi fått fram. Här får du räkna med en timåtgång på ungefär 25 timmar.

Stora utredningen – från 80 timmar
Kanske du behöver hjälp med att granska en koncern som har företag i olika länder. Förutom allt som ingår i de mindre utredningarna tar vi ett samlat grepp på samtliga företag i koncernen.  Samtliga årsredovisningar gås igenom. Själva strukturen på koncernen analyseras. Exempelvis kan en koncern ha pengarna koncentrerade i ett land, medan arbetskraften är anställd i ett annat land. Vi går igenom ägarförhållandena och hur koncernen verkar i Sverige. Vi gör också grundliga avancerade sökningar på internet och tar kontakt med våra kontakter utomlands för att få fram så mycket information som möjligt. En så pass stor utredning kan ta mellan två – fyra veckor beroende på hur omfattande och svårbearbetat materialet är.  Här får du en skriftlig större redovisning om koncernen och i ett möte där vi går igenom hela materialet tillsammans och drar slutsatser. Om en utredning tar mer än två veckor (80 timmar) får du en rabatt på 20 procent på det resterande arbetet.

Referenser
Den bästa referensen vi har är det som skrivits här på sajten. Avslöjandena har varit många. Det är bara att läsa. De flesta utredningar på sajten är mellanstora utredningar, utom den om koncernen Atlanco Rimec Group som är en gigantisk utredning som renderat i åtskilliga artiklar och ett kapitel i boken De nya trälarna.

Behöver du hjälp? Kontakta oss på: 0707-65 88 16.

Anna-Lena Norberg

Frilansjournalist, författare och ansvarig utgivare av Stoppafusket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här