Transport Jönköping har gjort en ny mätning av godstrafiken på E4:an utanför Jönköping. Den visar en markant ökning av den utländska godstrafiken. Numera är det 60 procent utländska lastbilar som kör. Sveriges åkerinäring håller på att dö ut. Rösta rött/rätt i nästa val för att rädda jobben, skriver ombudsman Tommy Jonsson i debattartikel här på Stoppafusket. 

Det debatteras flitigt gällande den utländska trafiken i Sverige, både i riksdagen och på centralt/lokalt plan. Vi är alla överens om att något måste göras innan Svensk åkerinäring dör ut och våra chaufförer blir arbetslösa på grund av osund konkurrens. Våra politiker som driver våra frågor skriver kontinuerligt interpellationer till riksdagen om ämnet. Vi har ett enat Trafikutskott som är överens om vad som behöver göras i branschen, ändå händer inte ett skit. Det är alltid intressant att lyssna på interpellationsdebatterna, för där lyser borgarnas vilja igenom, man snackar i gåtor men i grund och botten förstår vi vad de menar.  Man hänvisar till utredningar som inte är klara och måste därför invänta deras resultat. Det gäller bland annat  en grupp som ska se över hur man kan balansera utstationeringsdirektivet och den fria rörligheten. I mina ögon är detta bara ett sätt för dem att köpa tid för att därefter säkerställa och välkomna låglönejobben.
Jag kan rekommendera att gå in på webben och titta på interpellationsdebatten i riksdagen den 3 december ökande olaglig trafik i Sverige för att se hur infrastrukturministern bemöter våra frågor.

Ny mätning
När det gäller hur stor del den utländska trafiken är i Sverige, hänvisar man oftast till en mätning som gjordes för flera år sedan. Eftersom man inte gjort någon färsk mätning beslutade jag mig tillsammans med vår ungdomskommitté i avdelning 20 Jönköping att genomföra en ny mätning. Denna mätning visar endast godstransporter, alltså inga specialtransporter i form av grus, timmer med mera. Detta på grund av att de transporterna inte i lika stor grad är utsatta för osund konkurrens. Under perioden för mätningarna har sammanlagt 1 548 ekipage registrerats. Det procentuella utfallet gällande svensk kontra utländsk godstrafik visas i sammanställningen som följer.Första mätningen gjordes fredagen 1 november mellan 08:30-18:00 i norrgående fil på E4:an utanför Jönköping. Det man skall ha i beaktande är att det är Allahelgonahelgen och många av ekipagen ska vara på väg hem. Det rödmarkerade fältet är utländska godstransporter som är på väg norröver.

För att få en så rättvis bild som möjligt genomförde vi mätningar även på söndagar för att få med de svenska fjärrtransporterna. Då jag vet att de flesta åkerier har fasta avgångstider och med fasta ankomstider till de olika terminalerna, gjorde vi den första mätningen av godstrafiken mellan kl. 17:00-20:00 söndagen 3 november.

Det visade sig mycket riktigt att under denna period passerade fjärrtrafiken från de större svenska åkerierna mellan 18:30-19:30. Detta är den enda mätningen där den svenska godstrafiken procentuellt är större än den utländska (endast södergående trafik). Frågan vi ställde oss var: Varför ser det ut just så under denna mätperiod? Svaret är enkelt, den utländska trafiken passerar tidigare på dagen då veckovilan är över, samt med hänsyn till ankommande båtar och gränsövergångar söder och norrifrån. Detta bekräftas med resultat av mätningen söndagen 10 november mellan 12:00-15:00.

Våra antaganden stämde som man ser i dessa mätresultat, 70 respektive 74 % är utländsk godstrafik. Visst skulle man kunna använda sig av endast denna mätning för att få ett så negativt resultat som möjligt, men det är inte det vi är ute efter. Vi är ute efter att få ett så rättvist resultat som möjligt som skildrar verkligheten. Jönköping är en knutpunkt och torde ge en rättvis bild av läget på våra vägar. Skulle man till exempel ställa sig på E6:an upp mot norska gränsen skulle man säkerligen få ett helt annat mätresultat. Slår man ihop alla mätningar så får man ett resultat som visar att nästan 60 % av all godstrafik är utländsk. Det gamla uttrycket om att den utländska trafiken motsvarar 40 % av all trafik är alltså fel, den har ökat med 20 %!

Om man nu skall lägga till lite mer fakta som vi har iakttagit under mätningarna, så kan man se att det har blivit väldigt populärt att montera sina registreringsskyltar med buntband. Vi i branschen är väldigt medvetna om varför. Falskskyltning är väldigt vanligt förekommande. Vi såg även hur ett flertal gamla svenska bilar är Bulgarienregistrerade, allt från bärgare till dragbilar, frågan är om dom över huvud taget varit utanför landets gränser för en besiktning i hemlandet.

Cabotagestudien
Fredagen den 1 november använde vi oss av Cabotagestudien och ”taggade” sammanlagt 371 ekipage mellan 08:30-15:00, tyvärr hann vi inte med alla då dom kom på löpande band emellanåt. Av dessa taggningar kunde vi utläsa att en stor del aldrig lämnade landet. Man kunde tydligt ibland se ett rörelseschema som påvisar att man kör mellan fasta orter, helt enkelt linjetrafik mellan terminalerna. Under 2 veckor höll vi uppsikt över ett antal bilar som befann sig uppe på Torsviks uppställningsplatser och vid till exempel godsterminaler. Dessa bilar utför med all sannolikhet kontinuerlig linjetrafik mellan terminalerna/orterna. Vi kunde bl.a. iaktta ett Polskt Åkeri med ett flertal bilar och med utländska trailers som befann sig kontinuerligt vid Shell Torsvik. När dessa fordon taggades, visade det en tydlig o klart en linjetrafik.

Frågan jag ställer mig när jag ser all denna verksamhet så öppet, med olaga inrikestrafik, brott mot cabotagereglerna med mera är: Var är vår kontrollerande myndighet? Vore inte detta ett smörgåsbord för dom att göra kontroller? Alla är ju samlade på ett ställe! Jag smutskastar inte de poliser som är ute på fältet. De gör nog så gott de kan med de resurser de har. Arbetsmiljöverket har även fått nya arbetsuppgifter sedan i somras. Varje utländsk arbetsgivare som har personal stationerad i Sverige i mer än 5 dagar skall anmäla detta till arbetsmiljöverket. Det skall även finnas en delgivningsbar person i Sverige. Undrar hur många anmälningar dom fått in? Hur ställer dom sig till cabotagereglerna då chaufförerna får vara här i 7 dagar? Ja, det finns tydliga och klara regler, men ingen domare!
Under mätperioderna kunde vi även se hur de större speditörerna alltmer använder sig av utländska fordon som drar deras trailers. Man kan inte säga att det är någon speciell speditör eller åkeri som är överrepresenterade, utan det blir bara mer och mer vanligt, billigast vinner. Sen vet man ju inte hur stor utbredningen är med utländsk arbetskraft/bemanningsföretag som kör de svenska fordonen, där är mörkertalet stort. Men vi vet att flera av de större åkerierna nu planerar att ta in utländska bemanningsföretag och utlandsregistrerade enmansföretag bara för att överleva och få ut nån vinstmarginal. Ska man vara helt ärlig så är dom ju tvungna att rätta sig efter marknaden, med andra ord en åkerinäring som håller på att gå åt helvete.

Vi jobbar för fullt med att försöka påverka våra politiker och regering, även att upplysa allmänheten om våra problem. Vi har en förbundsordförande som kämpar och driver våra frågor, vi har duktiga fackliga förtroendemän ute på fältet, lokalavdelningar som gör ett jättejobb med att driva våra frågor och anordna manifestationer mm för att rädda våra jobb och åkeriernas framtid.  Vi får verkligen hoppas att detta ger resultat inom en mycket snar framtid, för nu är det vi som är drabbade… snart nästan hela LO kollektivet.

Har det någon gång varit så viktigt att gå och rösta, så är det nu i kommande EU Parlamentsval och Riksdagsval! En röst på nått annat än rött är ett slag mot det vi kämpar för, ett slag mot arbetarrörelsens framtid och en arbetsmarknad med ”Schyssta Villkor”

Tommy Jonsson ombudsman/internationellt ansvarig Transports avdelning 20 Norra Småland
December 2013

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här