Pilgrim har använt sig av ett eget upplägg när det gäller ”Umowy o dzieło”.  Företaget säger sig ha ”lånat” arbetarna från ett annat företag.

 “Pilgrim anlitar ofta underentreprenörer – både genom entreprenad och genom så kallad “Umowy o dzieło”. Detta gör att sociala avgifter inte belastar Pilgrims räkenskaper (med andra ord Pilgrim lånar arbetare från annat företag där arbetarna är fast anställda. Pilgrim betalar lön till arbetarna baserat på ”Umowa o dzieło” men sociala avgifter betalas av den ursprungliga arbetsgivaren, som sedan fakturerar Pilgrim kostnaden)*, skriver Mariusz Rutkowski, vd vid Pilgrim och tillika sekreterare i revisionskommittén vid polsk-svenska handelskammaren.
Eftersom det inte finns några sociala avgifter vid ”Umowa o dzieło” skulle den förklaringen innebära att Pilgrim får en nollfaktura från ”den ursprungliga arbetsgivaren”.

Men fakturan innehåller mycket mer, säger Tadeus Iwanowski.
− Arbetarna har en lön från den ursprungliga arbetsgivaren som på den lönen betalar sociala avgifter. Pilgrim får sedan en faktura på den lönen och sociala avgifter som den ursprungliga arbetsgivaren betalt.
Tadeusz Iwanowskis förklaring innebär att arbetarna har det ganska bra förspänt. De skulle få lön från sin ”ursprungliga arbetsgivare” utan att arbeta där, samtidigt som de får pengar från Pilgrim för det jobb de gör för Pilgrim.
Förklaringen innebär också att Pilgrim får betala dubbelt. Först betalar Pilgrim lön till arbetarna och sen får företaget betala den lön och sociala avgifter som ”den ursprungliga arbetsgivaren” betalat – för ett arbete som aldrig utförs.
Men faktum kvarstår inga sociala avgifter betalas vid ”Umowy o dzieło”.

* Originaltext på engelska: Pilgrim uses frequently subcontractors, another firms as well as “Umowy o dzieło” which do not imply social security cost at Pilgrim accounting (ie Pilgrim is lending labour from another company, where the labour is permanently employed. Pilgrims pays to this labour the salary based on “Umowa o dzieło”, but social fees are paid by the original employer, which charges Pilgrim by invoice (Usługi obce)”

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här