Bergkvarabuss skulle betala  sammanlagt 60 000 kronor till de tre chaufförer som företaget hade hyrt in från det lettiska bemanningsföretaget Sia Billig Arbetskraft. Det blev resultatet efter förhandling med Kommunal. Men Bergkvarabuss försökte snåla in på skadeståndet till de lettiska chaufförerna. Dessutom anklagas Bergkvarabuss för att ha kört illegalt i Norge.

Valentina heter en av de lettiska chaufförernas fruar. Hon och jag har hållit kontakt sedan hösten 2012 då vi träffades i Riga. I maj förra året publicerade Stoppafusket en artikel om företaget Billig Arbetskraft som hennes man var anställd vid och om Bergkvarabuss som hyrt in chaufförerna (klicka här för att läsa hela artikeln). Jag intervjuade Valentina med filmkamera. En film som SVT Smålandsnytt fick. Snart syntes Valentina överallt i Sverige och nyheten om att Bergkvarabuss hade använt chaufförer som tjänade i det närmaste slavlön spred sig över landet och även utomlands.

Skadestånd
Enligt anställningskontraktet skulle de lettiska chaufförerna tjäna 29,50 kronor i timmen plus få ett skattefritt traktamente (fastställt av lettiska staten) på ungefär 365 kronor per dag. Men chaufförerna blev blåsta av sin arbetsgivare Billig Arbetskraft. Två månader av den tid chaufförerna jobbade fick de inte en enda krona i lön eller i traktamente. Lettiska Yrkesinspektionen blev inkopplad på fallet. Men Billig Arbetskrafts ägare hade tömt bolaget på pengar och skrivit över företaget på en målvakt. Ärendet kom till fackförbundet Kommunals kännedom efter Stoppafuskets avslöjanden. Kommunal  kallade Bergkvarabuss till förhandling eftersom företaget hade anlitat det lettiska bemanningsföretaget utan att förhandla enligt MBL, Medbestämmandelagen. Resultatet av förhandlingen blev att Kommunal skulle få ett skadestånd på 60 000 kronor. Kommunal ville dock att pengarna skulle gå till de tre lettiska chaufförerna. Förhandlingen hölls 22 oktober 2013.

14000 kronor
Det här kände jag inte till när Valentina kontaktade mig via e-post i början av februari i år. Alltså flera månader efter det att beslutet tagits att Bergkvarabuss skulle betala  60 000 kronor i skadestånd. Hon ville att jag skulle ta del av vad Bergkvarabuss skrivit till hennes man. ”Hej! Vi har förstått att du inte fått korrekt lön från Billig Arbetskraft. Vi skulle vilja rätta till detta, men vi har inte fått tillräcklig information i vår utredning för att göra det komplett. Vi har bestämt att betala en schablon på 14 000 kronor till dig (gällande matpengar). Vi behöver dina bankuppgifter för att föra över dessa pengar. Kan du skicka dem till mig?”*

Frågor
Jag bad Valentina skicka över några frågor till Bergkvarabuss. Skulle chaufförerna dela på 14 000 kronor? Hur hade man räknat ut 14000 kronor och skulle det betalas skatt på pengarna. Svaret från Bergkvarabuss löd: ”Hej! Vi har betalat alla fakturor till Billig arbetskraft men vi vill hjälpa er litegrann ändå. Vi har försökt att få fram information om er betalning och era turer men har inte lyckats att få all information. Därför har vi bestämt att betala 14 000 till var och en av er. Vi kommer betala summan till er för matutgifter och det kommer inte vara några skatter.”**

Kommunal
Jag tog vid det här tillfället också kontakt med Kommunal och fick då reda på att förhandling hade hållits med Bergkvarabuss och att summan som gällde var 20 000 kronor för varje chaufför. Kommunal kunde inte kräva ut de lettiska chaufförernas rättmätiga svenska löner då chaufförerna inte var medlemmar i facket. För så är det i Sverige. Facken kan inte dra fall till Arbetsdomstolen för icke-medlemmar. Kommunal blev inte så lite förvånade när jag berättade att Bergkvarabuss “erbjöd” de lettiska chaufförerna matpengar på 14 000 kronor. Kommunal tog kontakt med Bergkvarabuss och påtalade detta. 20 000 kronor ska det vara till varje chaufför.

14000 kronor ändå
Som livet är ibland. Allt annat händer så jag hann aldrig kontakta Valentina om att det var 20 000 som skulle komma på kontot. Men drygt tre veckor senare, 28 februari, skriver Valentina till mig att hennes man fått 14 000 kronor på kontot. ”Det är lite, men ändå något”, skriver hon. Det var dags att ringa till Valentina i Lettland och berätta. Hennes karaktäristiska ödmjuka röst låter alltid lika glad när jag ringer.
− Hi Anna-Lena, how are you? Nice to hear from you!
När jag berättar att pengarna de skulle få var skänkta av Kommunal och att Bergkvarabuss tydligen själv sänkt summan på skadeståndspengarna.
− Jaha! Det här är enkel matematik. 60 000 ska delas på tre chaufförer. Det blir 20 000 kronor. Det bevisar bara att Bergkvarabuss, som säger sig vara seriöst, är likadan rufflare som Billig Arbetskraft, säger hon och skrattar med lite cynisk touch.
För om Valentina både är en vacker och sofistikerad kvinna, långt ifrån sinnebilden av en person som kan riva av bitande uttalande, så är det här en kvinna med självrespekt och integritet. Mål i mun har hon och letterna, säger hon, är inte dumma i huvudet.
− You know, we do not live in a box!  Vi förstår vad Bergkvarabuss har gjort. De försöker spara pengar. De försöker spela ett spel.

Förutom det, är ni glada över pengarna eller hur känner ni er?
− Det är självklart mer än ingenting. Och vi är tacksamma över Kommunals beslut att vi skulle få pengarna. Men resultatet är att chaufförerna tjänat mindre än hälften än vad de hade rätt till enligt det lettiska anställningskontraktet. Och samtidigt ska EU-medborgare ha rätt till åtminstone minimilönen i det land de arbetar. Det finns tydligen inga instrument i ert land som gör det möjligt att följa den lagen. Så resultatet är att i Sverige kan man tjäna noll krona och vår Yrkesinspektion kan inte göra något åt det. Och inte heller facket i Sverige.

Har betalt
Göran Mellström som är vd vid Bergkvarabuss menar att företaget först betalat 14 000 kronor och efter slutgiltigt ställningstagande av Kommunal betalade Bergkvarabuss omgående ut 6000 kronor till varje chaufför (klicka här för att se Göran Mellströms fullständiga kommentarer). Men i samtal idag (10 mars 2014) har inte Valentinas man fått några pengar på kontot. Det har då gått 139 dagar sedan förhandlingarna med Kommunal. 139 dagar!

Bergkvarabuss körde illegalt
Jon_130x130
I Norge finns det ytterligare en person som öser galla över Bergkvarabuss. Det är Jon H Stordrange. Han är vd för NHO transport som är en arbetsgivare- och branschorganisation för norska transportföretag. Föreningens medlemmar är bussföretag, spårvagns- och godsföretag. Vi träffas över en lunch (smörgåsar – det är ju Norge) hösten 2013. En man som representerar en organisation som vill ha ordning och reda på arbetsmarknaden – för de seriösa företagens skull.
− När Bergkvarabuss använde chaufförer från Billig Arbetskraft körde de fasta transporter i Nordkap. Det innebär att de körde illegalt i Norge. Det finns så kallade cabotageregler men de gäller inte fasta transporter, säger Jon H Stordrange.

Vad ska ni göra mot detta? Dra dem inför rätta för brott mot cabotagereglerna?
− Det hade vi gjort om det inte var så att Bergkvarabuss förlorade mestadels av körningen i Nordkap, så de kör inte längre där i samma omfattning. Idag kör de i Väst Norge, tillfälliga turer, sightseeing turer. Men vi menar att Bergkvarabuss har så pass omfattande verksamhet i vårt land att de borde registrera sig här och följa de norska reglerna.

Tillbaka till de lettiska chaufförerna, borde de egentligen inte ha norsk lön då det var i Norge de jobbade?
− Jo, de skulle haft minst vår lägsta lön på ungefär 25 000 norska kronor i månaden då Billig Arbetskraft inte hade någon verksamhet i Lettland och därför inte kunde hävda att arbetarna var utsända. Det är förfärligt att letterna farit så illa i vårt land.

Lika konkurrensvillkor
Just nu sitter en arbetsgrupp i Norge, tillsatt av Transportdepartementet och där NHO Transport ingår. I gruppen ska man komma fram till hur att öka kontrollen av utländska transportföretag för att konkurrensen ska vara på lika villkor. Idag inom persontransporter är det lagligt att köra tillfälligt cabotage i ett annat EES- eller EU-land, men tillfälligt är inte konkretiserat i form av antal dagar eller uppdrag inom godstransporter. Det som diskuteras är bland annat hur tillfälligt ska konkretiseras och om det ska bli kännbara böter.

Europeiska regler
Göran Mellström, vd vid Bergkvarabuss, menar att uppdragen företaget gör i Norge är inte att ses som fast trafik.
−  NHO Norge har inte kontaktat oss eller meddelat några synpunkter.Uppdragen i Norge är att betrakta som cabotage-trafik enligt de gemensamma europeiska reglerna – precis som de baltiska bussbolagen åberopar vid sina omfattande uppdrag i Skandinavien.
(Klicka och läs Göran Mellströms fullständiga kommentarer)

En liten extra förklaring när det gäller Norge. Trots att norrmännen röstade nej till EU har man idag överenskommelser som innebär att arbetskraften i Europa även kan röra sig fritt i Norge. Och att EU-regler ska gälla så länge Norge är en del av EES – europeiskt ekonomiskt samarbetsområde.

Anna-Lena Norberg

Uppdatering: Två dagar efter att denna artikel publicerats fick de lettiska chaufförerna de resterande pengarna.

*Den engelska originaltexten löd:  ”Hello! We understand that you have not received proper wages from Billig Arbetskraft. We would like to make this right, but we do not have full information for our investigation to make it complete. We have decided to pay flat at about 14000 SEK to you. (regarding food expenses )We need your bank details to transfer this money, can you send them to me?”

 ** Den engelska originaltexten löd: ”Hello! We´ve paid all invoices to Billig Arbetskraft, but we would like to help you a bit anyway. We´ve tried to gather information about your payment and the tours but haven´t succeed to get all information, because of that we have decided to pay 14000 SEK to each of you. We will pay the amount to you for food expanses and it will be no taxes.”

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här