Skriftliga frågor och svar mellan Stoppafusket och Göran Mellström, vd vid Bergkvarabuss

Bergkvarabuss bröt mot MBL när företaget inte förhandlade med Kommunal när Bergkvarabuss ville ta in Sia Billig Arbetskraft. Detta resulterade i att Bergkvarabuss skulle betala 60 000 i skadestånd till Kommunal. Fackförbundet ville att de pengarna skulle gå till de tre lettiska chaufförerna. Det innebär att chaufförerna skulle få 20 000 kronor var. Men ni har bara betalat 14 000 kronor. Varför? Ni har betalat pengarna som matpengar och därmed är det ingen skatt eller sociala avgifter på dem.
Vi var av uppfattningen och fick också stöd av Bussarbetsgivarna, att ingen förhandlingsskyldighet förelåg eftersom bemanningsföretaget var lettiskt, förarna var lettiska och arbetet skulle utföras utanför Sverige. Vi handlade alltså i god tro och det var från vår sida inte någon avsikt att undvika förhandling. Kommunal anser att det föreligger förhandlingsskyldighet och det kan vara så. Frågan är egentligen inte rättsligt prövad. Att utbetalningen till förarna dröjde beror på att Kommunal i första läget ville sköta utbetalningen själva, men sedan meddelade att utbetalningen kunde ske direkt av oss. Vi har hela tiden fört en dialog med den lettiska yrkesinspektionen, men de kunde inte medverka vid själva utbetalningen. Vi kom fram till att ca. 14.000 kronor var det belopp som återstod, dvs som inte utbetalats av Billig Arbetskraft. Detta belopp betalades också ut innan vi fick slutgiltigt ställningstagande från Kommunal.  Därefter skedde omgående ytterligare en utbetalning på 6.000 kronor vardera. Det ska också nämnas att det varit väldigt svårt att utreda vad förarna hade fått utbetalt och vad det var för ersättning, lön, traktamente osv. Inga sådana underlag har vi blivit presenterade. Vi har bedömt att de aktuella beloppen borde rymmas inom de skattefria traktamentesbeloppen. Föreligger krav på löneskatt måste förarna inbetala denna precis som vilken löneinkomst som helst.

Vad är orsaken till att ni inte betalat ut 20 000 kronor till chaufförerna som överenskommet med Kommunal? Har ni försökt spara in lite kostnad eller vad är orsaken?
Se ovan.

Kommunal uppmärksammade detta för er för några veckor sedan men ännu har inte resterande 6000 kronor per chaufför betalats ut, varför?
Se ovan.

Enligt vd vid för NHO Transport i Norge, Jon H Stordrange, körde Bergkvarabuss fasta transporter i Nordkap, när ni använde de lettiska chaufförerna, vilket innebär att ni körde illegalt. Det finns cabotageregler men gäller inte fasta transporter. Vad har du för kommentarer till detta?
NHO Norge har inte kontaktat oss eller meddelat några synpunkter. Uppdragen i Norge är att betrakta som cabotage-trafik enligt de gemensamma europeiska reglerna – precis som de baltiska bussbolagen åberopar vid sina omfattande uppdrag i Skandinavien.

NHO Transport i Norge anser att ni har så pass omfattande verksamhet i Norge att Bergkvarabuss borde registrera sig där och följa de norska reglerna. 
Detta har inte framförts till oss och kravet skulle i så fall strida mot cabotagereglerna och förutsätter en fast verksamhet i Norge.

Det är inte så bra reklam för Bergkvarabuss att NHO Transport som är ett arbetsgivarförbund kritiserar er. Varför går ni inte NHO Transport till mötes och registrerar er i Norge?
Det skulle kräva att vi etablerar en fast verksamhet i Norge. För att slippa göra det, finns ju cabotageregler. Att ställa krav på detta skulle stå i strid mot en av EU:s hörnpelare om den fria rörligheten. Ett sådant yttrande föreligger från EU:s sida, när Norge för knappt två år sedan försökte införa begränsningar i cabotage-rätten.

Till slut: Vad vill du säga till de lettiska chaufförerna idag när ni inte betalat ut vad ni ska?
Vi har betalat ut deras löner enligt avtal och dessutom nu stöttat dem med ytterligare 20.000 kronor per person.

Efter Göran Mellströms svar skickades denna fråga till honom måndagen 10 mars 2014:

Hej Göran!
Tack för dina svar. Men några 6000 kronor är inte utbetalade. När menar du att ni omgående skickade 6000 kronor?

Och här svaret från Göran Mellström samma dag:

Hej Anna-Lena!
Samma dag som Anna Bexell på Kommunal ringde mig beordrade jag utbetalning av det resterande beloppet.  Detta sköter sedan vår ekonomiavdelning och jag garanterar att de kommer att få även de 6.000 kronorna.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här