Det är traktamentessumman som är nyckeln till uträkningarna av skogsarbetarnas löner. Enligt lettisk skattelagstiftning har de rätt till 28 lats i traktamente per dag när de jobbar i Sverige. (28 lats motsvarar ungefär 365 kronor)

Så här gör Stoppafusket steg för steg:
1. Tar den totala traktamentessumman och delar den med 28 lats för att få ut antalet traktamentesdagar.

2. Tar sedan bort varje lördag och söndag för att få ut antalet arbetsdagar. Formeln ser ut så här: 5/7 x antalet traktamentesdagar = antalet arbetsdagar.

3. Tar sedan den totala lönen och delar den på antalet arbetsdagar. Då får man ut letternas dagslön.  (I vissa fall fördelas lönen procentuellt utifrån omsättningen om det finns en större omsättning i hemlandet).

4. Dagslönen delas sedan med åtta timmar för att få ut timlönen (inklusive semesterersättning)

5. För att få ut den korrekta timlönen tas semesterersättningen på en schablonsiffra på 12 procent bort.

6. För att få reda på hur mycket timlönen är i svenska kronor använder Stoppafusket Forex eller eventuell historisk valutaomvandlare ifall valutan inte finns längre. (http://www.valutakurser.net/historik/)

Och här kommer Sili Ji:s siffror

2009
97 procents omsättning i Sverige.
Traktamente: 160 50 lats
Traktamentesdagar: 573 dagar
Arbetsdagar: 409 dagar
Total lön: 2 956 lats
Dagslön: 7,22 lats
Timlön (inklusive semesterersättning): 0,9 lats
Timlön (exklusive semesterersättning): 0,79 lats
Timlön i svenska kronor: 12, 27 kronor

Antal anställda: 5

2010
92 procents omsättning i Sverige
Traktamente: 74984 lats
Traktamentesdagar: 2 670 lats
Arbetsdagar: 1913 lats
Total lön: 28475 lats
Dagslön: 14,89 lats
Timlön (inklusive semesterersättning): 1, 86 lats
Timlön (exklusive semesterersättning): 1, 64 lats
Timlön i svenska kronor: 20, 68 kronor

Antal anställda: 17

2011
Traktamente: 92 660 lats
Traktamentesdagar: 3 309
Arbetsdagar: 2 364 dagar
Total lön: 85 487 lats
Lön utbetalts för Sverige (utifrån omsättningen i Sverige på 82,8 procent): 70783 lats
Dagslön: 29,94 lats
Timlön (inklusive semesterersättning): 3,74 lats
Timlön (exklusive semesterersättning): 3,29 lats
Timlön i svenska kronor: 41,95 kronor

Antal anställda: 27

2012
Traktamente: 96 180 lats
Traktamentesdagar: 3 435
Arbetsdagar: 2 454
Total lön: 95 513
Lön som utbetalts för arbete i Sverige (utifrån att omsättningen i Sverige var 72,5 procent): 69247 lats
Dagslön: 28,22 lats
Timlön (inklusive semesterersättning): 3,53 lats
Timlön (exklusive semesterersättning): 3,11 lats
Timlön i svenska kronor: 38,19 kronor

Antal anställda: 30

2013
(Observera att siffrorna som följer är ungefärliga då årsredovisningen inte specificerar lön med mera. Men Stoppafusket har räknat ut ”bakvägen” ungefärliga siffror. Däremot är siffrorna specifika när det gäller omsättningen i de båda länderna.)

Traktamente: 64 390 lats
Traktamentsdagar: 2 300
Arbetsdagar: 1645
Total lön: 85267 lats
Lön som utbetalts för arbete i Sverige (utifrån att omsättningen i Sverige var 78,9 procent): 67276 lats
Dagslön: 40,90 lats
Timlön (inklusive semesterersättning): 5,11 lats
Timlön (exklusive semesterersättning): 4,50 lats
I svenska kronor: 56,21 kronor

Antal anställda: 32

Alla siffror från Sili Ji:s lettiska årsredovisningar hämtade den lettiska databasen Lursoft. (www.lursoft.lv)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här