Bemanningskoncernen Atlanco Rimec svartlistar fackligt aktiva. Noterar om arbetare dricker alkohol, är mentalt sjuka, har begått brott och så vidare. Detta bryter mot PUL, den svenska Personuppgiftslagen. Nu rustar sig Europafacken (EFBWW) för strid mot svartlistning och mot Atlanco.

Atlanco Rimec har varit igång i många år och bemannat stora projekt runt om i Europa. Många är också de arbetare som passerat revy hos koncernen. Det handlar om tiotusentals och åter tiotusentals. Stoppafusket har tillgång till Atlancos listor där arbetarna, efter avslutat projekt, betygsätts. En av sakerna som betygsätts är attityden. Dessutom noteras allt mellan himmel och jord om arbetaren.

Förbjudet
Detta står att läsa i PUL paragraf 13: ”Det är förbjudet att behandla personuppgifter som avslöjar a) ras eller etniskt ursprung b) politiska åsikter c) religiös eller filosofisk övertygelse, eller d) medlemskap i fackförening.”
Detta bryter Atlanco mot. I företagets databas noteras om någon är fackligt aktiv eller tagit kontakt med facket – och svartlistas. ObserveraI den här artikeln tar vi bara upp några få svenska exempel. Vill du ta del av fler exempel från Sverige och andra länder läs ”Atlanco svartlistar fackliga arbetare” här på Stoppafusket.

Facklig kamp
I Atlancos listor över arbetare som jobbat vid bygget av Borealis i Stenungssund (Italienska företaget Sices var uppdragsgivare) finns att läsa om arbetaren Waldemar 2009… ”arbetaren var involverad i facklig kamp, och vände andra arbetare mot Rimec.”
För arbetaren Tomasz noteras 2009: ”Han lämnade sitt jobb utan att säga upp sig och förorsakade många problem på jobbet genom fackliga och vände arbetare mot oss.”.
För bygget av Hissmofors kraftverk anlitade NCC Atlanco för bemanning. I Atlancos listor hittar vi Florian som får sparken 2012 för att han ”Pratar med facket för att hitta onödiga problem.”

Hälsa
I paragraf 13 i PUL finns en fortsättning på vad som är förbjudet att notera: Det är också förbjudet att behandla sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.” Men även detta bryter Atlanco mot. Här är några svenska exempel: ”Arbetaren fick avsked från projektet hos Abetong därför han var riktigt dålig och hade problem med alkohol”. (2008)
NCC anlitade Atlanco för bygget av Malmö Citytunnel. Så här beskrivs en arbetare som inte kommer få jobb hos Atlanco igen: ”Nej, arbetaren kom till arbetsplatsen på måndag påverkad av alkohol.” (2008)
I ett annat fall är det Skanska som anlitat Atlanco för jobbet med Hallandsåsen och så här beskrivs en arbetare: ”Beroende av droger”. (2008)
Vid bygget av Hissmofors kraftverk beskrevs en av arbetarna: ”Opålitlig. Fysiskt otjänlig.” (2012)
NCC anlitade Atlanco vid bygget av Filbornaverket i Helsingborg. En äldre man får sparken (2012) och detta noteras i Atlancos listor: ”Avskedad för dåliga resultat. Han är en äldre man så hans förmågor är inte så bra som de brukade vara.”

 Kriminell
Det är bara myndigheter som får ”behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål…” (citat från Datainspektionens hemsida). Men Atlanco noterar glatt (påstådda) brott i sina register. 2008 noteras om en slaktare som hyrts ut till Swedish Meats Skara (numera Scan): ”… slutade utan uppsägning och stal två slaktarhandskar”.
2011 vid bygget av Filbornaverket noteras om en arbetare… ”arbetare avskedad för att ha stulit verktyg på arbetsplatsen.”

Fängelse och böter
Bryter man mot PUL kan man bli dömd till böter och fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt riskerar man två års fängelse. Dessutom kan den som blivit drabbad ha rätt till skadestånd. PUL gäller företag som är etablerade i Sverige. Datainspektionen måste därför först innan en utredning påbörjas fastställa om Atlanco ses som etablerad eller inte.
Genom sin presskontakt Angela Madden lämnar Atlanco följande kommentarer (översatt från engelska):
PUL är faktiskt inte relevant eftersom Atlanco inte skulle anses vara etablerad i Sverige.” “Atlanco använder bara den rätta, relevanta informationen som behövs för att tilldela människor lämpliga arbeten”. *

EU-direktiv
Men nu är det inte så att PUL är något specifikt svenskt. PUL grundar sig på EU:s Dataskydds direktiv, direktiv 95/46, som gäller i hela EU. Det är alltså förbjudet i hela EU att handskas med personuppgifter som Atlanco Rimec gör.
I Bryssel finns svensken Sam Hägglund. Han är generalsekreterare i EFBWW, europeiska federationen för Byggnads-, Skogs-, och Träindustriarbetare. I EFBWW ingår 72 fackföreningar från 32 länder och totalt representerar EFBWW 2,4 miljoner medlemmar. Hägglund ser mycket allvarligt på Atlancos svartlistning.
− Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska få fram en strategi på europeisk nivå för självklart accepterar vi inte detta överhuvudtaget. Detta är en av de viktigaste politiska frågorna i Europa, tillsammans med social dumping, säger han.

Hur vanligt är det att företag i Europa har databaser där de svartlistar och skriver ner allt möjligt när det gäller arbetarna?
− Svartlistning i stor skala har bara varit bevisats i Storbritannien. Där har företag systematiskt och under många år svartlistat fackliga arbetare. Ett dotterföretag till Skanska var involverade i svartlistningen. Men avslöjandena om Atlanco Rimec visar att svartlistning också förekommer runt om i Europa. Atlanco Rimec är annars välkänt hos oss för social dumping.

Anna-Lena Norberg

Vill du veta mer om Dataskyddet i Europa? Läs mer på: http://www.datainspektionen.se/om-oss/internationellt-arbete/artikel-29-gruppen1/

*  PUL is not actually relevant, as Atlanco would not be regarded as being established in Sweden. And – while irrelevant to your query – for the record, Atlanco retains only the proper, pertinent information needed to allocate people for appropriate jobs. 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här