Det tjeckiska företaget Drawbridge har jobbat på Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk i flera år. Ett företag som är utan F-skatt. Och ett företag vars arbetare inte är anställda där. Det har även hänt att arbetare varit tvungna att betala till förmannen för att få ut sina pengar.

Drawbridge stoltserar med sina referenser på hemsidan. Här står var de har jobbat, för vilka de har jobbat och ofta också antalet arbetare. På bara de två kärnkraftverken pratar vi om sammanlagt hundratals arbetare under åren.
Vladimir Briza är vd vid Drawbridge:
− För tillfället har vi en personalstyrka på 70 personer men vi kan ha upp till hundra personer anställda. Det beror på hur många projekt vi har, säger han.
− Eftersom vi är ett tjeckiskt företag betalar vi skatt och sociala avgifter för våra anställda i Tjeckien.

5 anställda
Men det Vladimir Briza säger stämmer inte. Drawbridge har aldrig någonsin haft så många anställda. Stoppafusket gjorde en djupdykning i Drawbridge årsredovisningar och har gått igenom varenda en sedan företaget startade. (Se faktarutan i slutet av artikeln) Drawbridge har enbart fem personer anställda.
That´s it. Däremot har företaget köpt in tjänster för stora summor varje år. Arbetarna är, enligt vad Stoppafusket erfar, enmansföretagare som Drawbridge anlitar. (Enmansföretagare utan F-skatt i Sverige). Detta är en vanlig fuskmodell att kräva att arbetarna startar enmansföretag. Kostnaderna för de sociala avgifterna vältras på så sätt över på arbetarna som själva får stå för dem. (Klicka här för att ta del av Drawbridge årsredovisning där det står antalet anställda)

Betala för jobbet
Det förekommer också bland företag (både utländska och svenska) att utländska arbetare måste betala en avgift för att de haft ynnesten att få ett jobb. Detta har också hänt på Drawbridge. Enligt uppgift till Stoppafusket fick arbetarna betala en timavgift till förmannen för att få ut sina pengar. Avgiften var satt till 1,5 euro per arbetad timme. På en arbetare tjänade alltså förmannen runt 2400 kronor i månaden.

Byggnads
Uppgifterna bekräftas av fackförbundet Byggnads Småland Blekinge.
− Det stämmer. Vi har haft ett möte kring detta med vd:n för Drawbridge. Han sa sig vara ovetande om detta och såg till att arbetarna fick tillbaka pengarna. Vi vet att det förekommit på en arbetsplats. Men det finns anledning att misstänka att det förekommer på fler ställen, säger ombudsman Björn Petersson.

Enligt Drawbridge årsredovisning har företaget bara fem anställda. Och det år efter år.
− Det stämmer inte med de uppgifter vi fått från Drawbridge. Vd:n har uppgett att alla är anställda förutom ett par som var enmansföretagare. Jag upplyste honom då att det inte går att ett bemanningsföretag hyr ut enmansföretagare. I Sverige räknas de som anställda. Detta höll han med om.

Lite över minimilön
Drawbridge är medlem i arbetsgivarorganisationen BI, Sveriges Byggindustrier, vilket innebär att företaget ska följa kollektivavtalet. Enligt Drawbridge svenska kontakt, Niels Kjeldsen, följer Drawbridge det. Företaget betalar några kronor över minimilönen.
Men arbetarna, som Stoppafusket erfar är enmansföretagare, får använda de pengarna de får att betala sina sociala avgifter… och därmed sjunker lönen.
Björn Petersson från Byggnads igen.
− Vår uppfattning är att arbetarna är anställda men årsredovisningar visar tydligen något annat. Vi kommer gå till botten med det här. Byggnads tolerar inte detta överhuvudtaget!

Visste
På Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk har man anlitat svenska företaget Ibs byggnadsställningar, som i sin tur anlitat Drawbridge. Ett företag som alltså inte har F-skatt och vars arbetare inte är anställda.
Vad säger man då på kärnkraftverken i Oskarshamn och Ringhals om det här? Ingenting, än så länge. Först vill man göra sina egna utredningar.
Men vd:n vid Ibs byggnadsställningar, Daniel Asp, pratar med Stoppafusket.
− Både Ringhals och Oskarshamns kärnkraftverk vet om att jag anlitat Drawbridge som bemanningsföretag, säger han.
− Jag har ett avtal med Drawbridge där de hyr ut arbetare till mig. De har bedyrat skriftligt i kontraktet att det är deras anställda. Företaget är medlemmar i BI och verkar seriöst. Byggnads känner också till att vi anlitar Drawbridge. De här uppgifterna kommer som en överraskning för mig. Stämmer de kommer jag inte anlita Drawbridge mer, säger han.

Niels Kjeldsen
Stoppafusket söker återigen vd:n för Drawbridge Vladimir Briza för att få ytterligare kommentarer. Men Briza svarar inte på telefon. Han svarar inte heller på mail. Det blir istället hans svenska kontakt Niels Kjeldsen som tar på sig ansvaret att kommentera. Niels Kjeldsens uppgift för Drawbridge är att fixa jobben här i Sverige och hjälpa till med både det ena och det andra. Bland annat var Niels Kjeldsen med i hanteringen av ärendet med förmannen som tog betalt av arbetarna. Enligt Kjeldsen fick förmannen åka hem och är inte välkommen längre på Drawbridge.

Slovakiskt företag
Arbetarna är inte heller enmansföretagare, enligt Kjeldsen. Han har en helt ny förklaring.
− Arbetarna är anställda vid ett slovakiskt företag som ägs av Vladimir Briza tillsammans med en kompanjon. Jag vet inte vad företaget heter men tror att det också heter Drawbridge, säger han.
Så om jag fattat det rätt, så har Drawbridge anlitat ett annat företag från Slovakien som inte är medlem i arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggnadsindustrier (BI) och som inte har kollektivavtal och som jobbar då bland annat på Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk? Har jag fattat det rätt?
− Ja, det har du nog.

Är det sådan information som ni lämnar till era svenska kunder som till exempel Ibs Byggnadsställningar?
− Nej, det har vi inte gjort. Jag har ju trott att det inte spelar någon roll vilken firma man använder. Jag har ju hela tiden utgått från Drawbridge. De är medlemmar i BI och de betalar Fora.
(Fora är de kollektivavtalet försäkringar och tjänstepension som arbetsgivare betalar för sina anställda).

Men varför betalar Drawbridge Fora om företaget inte har några anställda?
− Nej, men jag tror bara det är en grej som han missat. Han använder ändå sitt eget bolag. Han är delägare alltså. Så det är nog en lapsus där. Jag menar det viktigaste är ju att man är medlemmar och ser till att det betalas ordentligt för killarna.

Fast det är ju ett annat företag som du då säger de är anställda vid. Det är ungefär som om jag skulle jobba på Volvo men Saab betalar mina Fora-avgifter.
Skratt… fast de är lite mer konkurrenter tror jag.

Inget företag
Med de här nya uppgifterna från Niels Kjeldsen söker Stoppafusket på Slovakiska Justitieministeriets affärsregister för att se om Vladimir Briza äger något företag i Slovakien. Vi hittar inget. Ytterligare sökningar görs i ett register för hela Europa med samma resultat.

Till slut får vi svar på vårt mail från Vladimir Briza. Svaren gör oss inte klokare. Vi ringer upp Niels Kjeldsen som hjälper till att förklara vad som står.
− Arbetarna är anställda i ett företag i Slovakien fast Briza är inte delägare av det företaget, berättar han.
För att läsa Stoppafuskets frågor och Vladimir Brizas svar. Klicka här.

Anna-Lena Norberg

 

Kalla fakta om Drawbridge s.r.o.

Uppgifter hämtade från företagets årsredovisningar

2005
Total omsättning: 5,0 miljoner kronor
Varav utomlands: 99,6 procent
Varav i Tjeckien: 0,4 procent
Inköpta tjänster: 2,7 miljoner kronor
Antal anställda: 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året är 1 tjeckisk czk = 0,311892 sek )

På hemsidan står enbart referenser från Sverige det här året. Sammanlagt har 129 personer jobbat här. En del arbetare kan dock ha jobbat på flera projekt så siffran kan vara osäker. Företaget uppger att man gjort 36 600 mantimmar i Sverige.  

2006
Total omsättning: 16 miljoner kronor
Varav utomlands: 94 procent
Varav i Tjeckien: 6 procent
Inköpta tjänster: 9,6 miljoner kronor
Antal anställda: 3 + 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,326589 sek)

På hemsidan är samtliga referenser svenska utom ett. Det gäller ett projekt på 1000 mantimmar i Norge. Antalet arbetare är sammanlagt 88.  Företaget uppger dock inte antal arbetare vid alla projekt och en del arbetare kan jobba vid flera projekt. Siffran kan därför vara osäker. 

2007
Total omsättning: 43,7 miljoner
Utlandet: 99,8 procent
Tjeckien: 0,2 procent
Inköpta tjänster: 37,6 miljoner
Antal anställda: 4 arbetare + 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,333346 sek)

På hemsidan är samtliga referenser i Sverige. Antal sammanlagda arbetare är 150. Det är dock många projekt där företaget inte har uppgett några arbetare och en del arbetare kan ha jobbat vid flera projekt. Siffran är därför osäker. 

2008
Total omsättning: 26,5 miljoner
Utlandet: 99,7 procent
Tjeckien: 0,3 procent
Inköpta tjänster: 20,88 miljoner
Antalet anställda: 4 arbetare + 1 chef
(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,385415 sek)

Referensprojekten de här året är samtliga i Sverige förutom ett i Norge. Där står dock varken arbetare eller antalet timmar angett. När vi räknar ihop antalet arbetare på projekten landar de på 57. Dock finns det flera projekt där det inte står antalet arbetare och en del arbetare kan också ha jobbat på flera projekt. Siffran är därför osäker. 

2009
Total omsättning: 28,4 miljoner
Utlandet: 99,9 procent
Tjeckien: 0,1 procent
Inköpta tjänster: 24,5 miljoner
Antal anställda: 4 + 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,401949 sek)

Samtliga referenser som räknas upp på hemsidan för det här året är i Sverige. Antal sammanlagda arbetare är 105, men det finns ett längre projekt på sju månader där företaget inte uppger antalet arbetare.

2010
Total omsättning: 12,9 miljoner
Utlandet: 99,7 procent
Tjeckien: 0,3 procent
Inköpta tjänster: 9,3 miljoner
Antal anställda: 4 + 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,377555 sek)

Återigen är samtliga referensprojekt från Sverige. Räknar man samman antalet arbetare blir de 66 till antalet. Men en del arbetare kan jobba på flera projekt så siffran är osäker.

2011
Total omsättning: 24,2 miljoner kronor
Utlandet: 96,7 procent
Tjeckien: 3,3 procent
Inköpta tjänster: 20,9 miljoner
Antalet anställda: 4 + 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,367563 sek)

Referensprojekten som Drawbridge listar för det här året är alla svenska. Räknar man samman antalet arbetare landar de på 86 personer.

2012
Total omsättning: 20,3 miljoner kronor
Utlandet: 99,8 procent
Tjeckien: 0,2 procent
Inköpta tjänster: 17,5 miljoner
Antal anställda: 4 + 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,346448 sek)

Samtliga referensprojekt från hemsidan det här året är från Sverige. Antalet arbetare landar på 170-205. Dock kan en del arbetare jobbat på flera projekt så siffrorna kan vara osäkra. 

2013
Total omsättning: 33,3 miljoner
Utlandet: 99,97 %
Tjeckien: 0,03 %
Inköpta tjänster: 28, 1 miljoner kronor
Antal anställda: 4 + 1 chef

(Enligt Riksbankens valutaomvandlare motsvarar, i genomsnitt, det här året 1 tjeckisk czk = 0,333326 sek)

Samtliga projekt är i Sverige utom ett norskt som varar  en månad och gäller fyra ställningsbyggare. Sammanlagt är det mellan 97-141 arbetare som jobbat för Drawbridge. En del kan dock ha jobbat på flera projekt så siffrorna är osäkra. Vid koll på Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister har företaget inte anmält några anställda det här året vilket företaget måste enligt lag.

Klicka här för att ta del av Drawbridge årsredovisning

2014
Årsredovisningen är ännu inte inlämnad till de tjeckiska myndigheterna.

På hemsidan räknas enbart upp svenska referenser. Det jobbade någonstans mellan 50-93 ställningsbyggare vid Oskarshamns kärnkraftverk det här året. Sammanlagt jobbar mellan 135 – 184 personer för Drawbridge. En del arbetare kan jobba på flera projekt så siffrorna kan vara osäkra. Vid en kontroll på Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister har Drawbridge anmält att företaget har runt 157 anställda som jobbar här i landet. En del av arbetarna kan jobba på flera projekt siffran kan därför vara lite osäker. 

 

 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här