Stora Enso tillbakavisar Stoppafuskets uppgifter om lönedumpning hos underentreprenören Baltic Trio. De menar att kollektivavtalet följs.
Ta den om Rödluvan och vargen också, säger Jan-Olof Larsson, ombudsman på GS-facket.

Löner så låga att de ibland är 50 kronor i timmen. Det var vad Stoppafusket fick fram. Vi räknade på de uppgifterna som Skatteverket hade på Baltic Trios anställda för 2012 och 2013.

19 200 kronor
Men Skatteverkets revisionssiffror stämmer inte med den revision som Stora Enso gjort tidigare på Baltic Trio. Informationschefen på Stora Enso skog, Charlotte Brodén, gick då ut i media och berättade att arbetarna på Baltic Trio hade 19 200 kronor i medellön. (Eller om man så vill 110,34 kronor i timmen). En uppfattning hon vidhåller idag. Hon menar att Stoppafusket gör fel när vi utgår från att arbetarna jobbar normal heltid (174 timmar/månad). Så här skriver Charlotte Brodén till Stoppafusket:”… vi har underlag som visar att de inte arbetat heltid.” “Du får inte korrekt timlön om du slår ut bruttolönen med 174 timmar.”

Hoppande arbetstid
Om det stämmer blir bilden ännu mer konstig. De fakta vi har är Skatteverkets revision. Där ser man lönesummorna per månad. Om arbetarna får betalt i enlighet med lägsta lönen i kollektivavtalet, skulle deras arbetstid hoppa mellan månaderna. 63 procent av en heltid ena månaden. 88 procent nästa och så vidare. Nästan aldrig samma procentsats.

Bestämmer själva
Dags att ta kontakt med Charlotte Brodén på Stora Enso och reda ut det här. Hon berättar:
− Arbetarna på Baltic Trio är säsongsanställda står det i deras anställningsavtal. I avtalet står det att de har hundra procent. Men sen är det så att arbetstagaren får bestämma själv hur många timmar han eller hon ska jobba varje månad.

De får själva bestämma?
− Ja, det är de uppgifterna vi fått från Baltic Trio. Arbetarna är säsongsanställda. Det står i deras avtal att det är hundra procent tjänst. Men att arbetsgivaren och arbetstagaren gör tillsammans ett schema där arbetstagarens önskemål om hur mycket han eller hon vill jobba… så man alltså kan ha lägre sysselsättning än hundra procent.

Rätt lön
När Stora Enso gjorde revisionen på Baltic Trio gick det till så här: Baltic Trio lämnade tidrapporter och lönespecifikationer. En utomstående revisor jämförde antal timmar med hur mycket pengar som arbetarna fick i ersättning för de timmarna. Resultatet var att arbetarna hade lön enligt kollektivavtalet (till och med mer än avtalet).
− Jag blir så frustrerad. Det är så himla lätt för dig att gå ut och blåsa upp så här stora stories på din sajt. Och det underlag som du har är Skatteverkets papper, som du skickat till mig. Det är det underlaget du går på när du gör din analys. Där ser du inte hur många timmar det är. Du bara förutsätter att de jobbar heltid. Och slår du på stort att det här handlar om lönedumpning och att vissa får så lite som 50 kronor i timmen, säger Charlotte Brodén.
Och det förklarar du då med att de jobbar bara halvtid någon månad och 60 procent en annan månad?
−Är det konstigt? De kan väl göra något annat den månaden. Vad vet jag?
Och du säger att det är arbetstagarens önskemål?
− 
Det är den uppgift vi fått och som vi har gått på. Och det vi har tittat på är hur mycket pengar de har fått för de timmar som de har lagt ner. Och när vi tittar på de uppgifterna har vi absolut inte några belägg för att lönedumpning har skett. De har fått en ersättning som ligger i nivå med svenskt kollektivavtal. 

Här inunder publiceras intervjun med Charlotte Brodén som ljudfil.  Lyssna gärna på den.

 

Rödluvan
Stoppafusket har gått igenom varenda anställd (33 personer) hos Baltic Trio (år 2012 och 2013) och gjort en sammanställning (se längst ner i artikeln).
Vi tog sedan kontakt med två ombudsmän från GS-facket (gamla skogs-och träfacket), Anders Karlsson och Jan-Olof Larsson för att höra vad de tycker.
Först får de kommentera Stora Ensos uppgifter om att Baltic Trios arbetare själva får bestämma sin arbetstid.
− Ta den om Rödluvan och vargen också. Den verklighet som beskrivs känner vi inte igen, säger Jan-Olof Larsson .
Anders Karlsson fortsätter:
−Förklaringen är helt orimlig. Folk som är tillresta till Sverige har ett väldigt intresse av jobba mycket mer än vad man får.

Praktiska
Anders Karlsson och Jan-Olof Larsson undrar också hur Baltic Trio löser arrangemanget praktiskt.
− Det låter väldigt konstig. Ofta jobbar man i arbetslag ute i skogen och samordnar resor. Hur löser man det? Får den som har kortare arbetstid sitta och vänta på de andra? säger Jan-Olof Larsson.
Ombudsmännen sätter också stora frågetecken kring Stora Ensos revision av Baltic Trio.
− Någonstans måste ju frågan väckas. Hur kommer det sig att arbetarna inte jobbar heltid? säger Anders Karlsson.
−I flera fall är de nästan nere på halvtid, säger Jan-Olof Larsson. Revisionen verkar inte seriös. Arbetarna har anställning på heltid men jobbar nästan aldrig heltid.
Anders Karlsson:
− Det verkar som revisorn är godtrogen i övermått om han köpt de här förklaringarna, säger han.

Lönedumpning
De båda ombudsmännen upptäcker att det i Stoppafusket sammanställning finns flera arbetare som inte kan vara säsongsanställda. De har fel anställningsform.
− De arbetare som jobbat hela 2012 och 2013 kan inte vara säsongsanställda. De ska antingen vara visstidsanställda eller tillsvidareanställda, säger Jan-Olof Larsson.
Flera av de arbetarna du pratar om blev ju hemskickade till Estland för att vädret var dålig januari-mars 2013. Då fick de estnisk minimilön på 2 468 kronor i månaden. Då är väl detta ett exempel på lönedumpning?
− Ja, det följer inte svenskt kollektivavtal.
Anders Karlsson får sammanfatta de båda ombudsmännens uppfattning om Stora Ensos revision och förklaring.
− Helheten är skrattretande. Stora Ensos förklaringar är skrattretande. Varför lägger Stora Enso överhuvudtaget ner tid på att säga att de gjort rätt? Vad har Stora Enso för intresse?

Sammanställningen
Vi på Stoppafusket vill ge våra läsare en möjlighet att göra en egen bedömning. Därför har vi gått igenom uppgifter kring varenda arbetare hos Baltic Trio. Vilka månader de jobbat och hur mycket de tjänat. Här inunder kommer sammanställningen vi gjort utifrån Skatteverket siffror. Vi har räknat ut timlönen som den skulle bli om de jobbat normal heltid, 174 timmar per månad.
 Vi har också räknat ut hur många procent av heltid de jobbat om Stora Ensos uppgifter stämmer att de fått lön enligt kollektivavtal.

De båda ombudsmännen vill att Stoppafusket noterar att siffrorna som finns i sammanställningen är i högsta laget. Eftersom i dem ingår semesterlön på 13 procent och ett arbetstidskonto på 3,62 procent. 

Arbetare 1 
Låt oss kalla honom för Hele. Han har jobbat hela 2012 och 2013 för Baltic Trio.
Så här ser hans löner ut.
I januari 2012 tjänade han 16 662 kronor (euro 1 914). Timlönen blir då 95,76 kronor eller så jobbade han 164 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 94 procent av en heltid.
I februari 2012 tjänade han 11 221 kronor (euro 1289). Timlönen blir då 64,49 kronor eller så jobbade han 110, 7 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 64 procent av heltid.
I mars 2012 tjänade han 15 008 kronor (euro 1724). Timlönen blir då 86,25 kronor eller så jobbade han 148 timmar med lägsta timlönen enligt avtal. Det motsvarar 85 procent av heltid.
I april 2012 vtjänade han 16 810 kronor (euro 1931). Timlönen blir då 96,61 kronor eller så jobbade han 165,8 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket 95 procent av heltid.
I maj 2012 tjänade han 19726 kronor (euro 2 266). Timlönen blir då 113,37 kronor. Här råder det nog inget tvivel om att han måste ha jobbat heltid.
I juni 2012 tjänade han 19 778 kronor (euro 2 271,96). Timlönen blir då 113,67 kronor. Här råder det inget tvivel om att han har jobbat heltid.
I juli 2012 hade han ingen lön alls.
I augusti 2012 tjänade han 19 343 kronor (euro 2222). Timlön landar då på 111, 17 kronor. Här verkar det också som han jobbat heltid.
I september 2012 tjänade han 16 131 kronor (euro 1853). Timlönen landar på 92,71 kronor eller så jobbade han 159 timmar med lägsta timlönen enligt avtal, vilket då innebär 91 procent av heltid.
I oktober 2012 tjänade han 13 502 kronor (euro 1551). Timlönen blir då 77,60 kronor eller så jobbade han 133 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket ger en 77 procent av heltid.
I november 2012 tjänade han 12 544 kronor (euro 1441). Timlönen blir då 72,09 kronor eller så jobbade han 124 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket innebär en sysselsättningsgrad på 71 procent av heltid.
I december 2012 tjänade han 8 235 kronor (euro 945,96). Timlönen blir då 47,33 kronor eller så jobbade han 81 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket ger en 47 procent av heltid.

Hele tjänade totalt under 2012, 168 960 kronor, vilket ger en genomsnittlig månadslön på 14 080 kronor (vilket ger en genomsnittlig timlön på 80,92 kronor om han jobbar heltid)

2013 är det lite knepigare. Då har Estland skrivit ut A1-intyg för Hele (arbetsgivaravgifterna ska betalas i Estland) utom tre månader. Så det är de tre månaderna som vi ser vilken lön Hele har. Eftersom vädret var dåligt under januari-mars 2013 blev han (och flera andra arbetskamrater) hemskickade med estnisk minimilön på 2 468 kronor (euro 320) i månaden. Eller om man så vill 14,18 kronor i timmen.

Arbetare 2
Jaan kan vi kalla arbetare 2. Vi kan se att han jobbat för Baltic Trio hela 2012. Men elva månader ska de sociala avgifterna gå till Estland och därför är lönerna mörkade i Skatteverkets papper. En månad är offentlig. Det är januari månad. Då tjänade han 10 664 kronor (euro 1225). Timlönen blir då 61,29 kronor eller så jobbade han 105 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket ger 60 procent av heltid.

Arbetare 3
Den här arbetaren kallar vi för Kajar. Han jobbar bara en månad 2012. Han tjänade 5 484 kronor (euro 630). Timlönen är då 31,52 kronor eller så jobbar han 54 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 31 procent av heltid.
2013 jobbar han två månader för Baltic Trio. April tjänar han 4 567 kronor (euro 528) vilket ger en timlön på 26,25 kronor eller så jobbar han 44 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 25 procent av heltid. I maj tjänar han 8986 (euro 1 038,94) kronor vilket ger en timlön på 51,64 kronor eller så jobbar han 87 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar ungefär halvtid.

Arbetare 4
Vi kan kalla arbetare fyra för Lauri. Han jobbade både 2012 och 2013 för Baltic Trio. 2012 är det bara en lön som är offentlig, då resterande månaders arbetsgivaravgifter går till Estland. I januari 2012 tjänade Lauri 7 783 kronor (euro 894) vilket ger en timlön på 44,73 kronor eller så jobbar han 77 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 44 procent av heltid.
2013 är det fler månader som är offentliga. Enligt Skatteverkets papper fick åtskilliga arbetare åka hem till Estland januari till och med mars för att vädret var för dåligt att jobba i. Dock stannade fem personer i januari och jobbade två veckor. Lauri är en av dem. Lönen han fick för de 14 dagarna var 7 680 kronor. Han jobbade då 87 timmar och timlönen landar då på 88, 28 kronor i timmen.
Sen fick han åka hem februari och mars och leva på estnisk minimilön på 2 767 kronor i månaden.

Arbetare 5
Är en av ägarna. Han tjänade 2 525 kronor i månaden 2012 och 2013 hade han höjt den till 8 649 kronor i månadslön.

Arbetare 6
Vi kallar honom Nuut, arbetare nr sex. Han jobbar för Baltic Trio hela 2012 och 2013. Tyvärr ser vi inte alla hans löner. För 2012 är det bara januari som är offentligt. Då tjänade han 14 677 kronor (euro 1 686). Delar vi det på 174 timmar tjänade han 84,35 kronor i timmen eller jobbade han 145 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 83 procent av heltid.
För 2013 är det tre månader som är offentliga. I januari 2013 tillhör han de fem personer som jobbade två veckor (enligt Skatteverkets papper). Han tjänade 8 079 kronor (euro 934) på 87 timmar. Timlönen blir då 92,86 kronor.
Februari och mars fick han vara i Estland och vänta, då vädret var för dåligt att jobba i. Han fick då leva på den estniska minimilönen som är 2 767 kronor i månaden (euro 320).

Arbetare 7
Låt oss kalla arbetare sju för Raimo. Han har jobbat hela 2012 och 2013 för Baltic Trio. För 2012 har vi full koll på vad han tjänat.
I januari 2012 tjänar han 17 411 kronor (euro 2000) vilket ger en timlön på 100,06 kronor eller har han jobbat 172 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 99 procent av heltid.
I februari 2012 tjänar han 13 650 kr (euro 1568), vilket ger en timlön på 78,45 kronor eller har han jobbat 135 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 77 procent av heltid.
I mars 2012 är lönen 16 662 kronor (euro 1914) vilket ger en timlön på 95,76 kronor eller så har han jobbat 164 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 94 procent av heltid.
I april 2012 tjänar han 16 279 kronor (euro 1870) vilket ger 93,56 kronor i timmen eller så har han jobbat 161 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 92 procent av heltid.
I maj 2012 är lönen 18 342 kronor (euro 2107) vilket ger en timlön på 105,41 kronor. Den här månaden bör han ha jobbat heltid.
I juni 2012 tjänar Raimo 20 588 kronor (euro 2365) vilket ger en timlön på 118,15 kronor. Den här månaden bör han också ha jobbat heltid.
I juli har Raimo ingen lön alls.
I augusti 2012 tjänar han 19 657 kronor (euro 2258) vilket ger en timlön på 112,98 kronor. Här bör han ha jobbat heltid.
I september 2012 är lönen 16 105 kronor (euro 1850) vilket motsvarar 92,56 kronor i timmen eller så har han jobbat 159 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 91 procent av heltid.
I oktober 2012 tjänar han 13 981 kronor (euro 1606) vilket motsvarar 80,35 kronor i timmen eller så har han jobbat 138 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 79 procent av heltid.
I november 2012 är lönen 21 224 kronor (euro 2430) vilket motsvarar 121,98 kronor i timmen. Vilket innebär att han jobbar heltid här.
I december 2012 tjänar Raimo 7 936 kronor (euro 911,59) vilket ger en timlön på 42,51 kronor eller så jobbade han 46 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 26 procent av heltid.

Raimos lön för hela året är 181 835 kronor, vilket motsvarar 15 153 kronor i månaden.
2013 är det bara tre månader som är offentliga. Januari 2013 jobbar Raimo fjorton dagar. För det fick han 8 982 kronor (euro 1 038,47) vilket motsvarar en timlön på 103,24 kronor. I februari och i mars var det dåligt väder och Raimo var en av dem som skickades hem för att leva på estniskt minimilön på 2 767 kronor (euro 320) i månaden.

Arbetare 8
Tambet kan vi kalla arbetare nr åtta. Han började jobba på Baltic Trio i november 2012. Han tjänade då 8 148 kronor vilket ger en timlön på 46,83 kronor eller så jobbade han 80 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 46 procent av heltid.
I december tjänade han 4 268 kronor vilket ger en timlön på 24,53 kronor eller så jobbade han 42 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 24 procent av heltid.
Tambet fortsatte att jobba för Baltic Trio hela 2013. Men det är bara de tre första månadernas löner som är offentliga. I januari jobbade han två veckor och fick för det 6 816 kronor. Det ger en timlön på 39,17 kronor eller så har han jobbat 67 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 39 procent av heltid.
I februari och mars fick han stanna hemma i Estland då vädret hade blivit för dåligt att jobba i. Som ersättning fick han den estniska minimilönen på 2 767 kronor i månaden.

Arbetare 9
Vi kallar arbetare nio för Kaspar. Han jobbar hela 2012 för Baltic Trio men det är bara januarilönen som är offentlig. Då tjänade han 10 403 kronor (euro 1195) vilket ger en timlön på 59,79 eller så jobbade han 103 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 59 procent av heltid. Han börjar jobba igen i juni 2013 för Baltic Trio. Och tyvärr är det bara juni lönen som är offentlig. Han tjänade då 7 265 kronor (euro 840) vilket ger en timlön på 41,75 kronor eller så jobbade han 70 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 40 procent av heltid.

Arbetare 10
Arbetare tio som vi kallar Kaarel. Han gör bara ett gästspel hos Baltic Trio. I oktober 2012 jobbar han ihop 5711 kronor (euro 656) vilket ger en timlön på 32,82 kronor eller så jobbar han 56 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 32 procent av heltid. I november jobbar han bara ihop 686 kronor (euro 78,86). Vid minsta timlön enligt avtal jobbar han 7 timmar.

Arbetare 11
Kermo kan vi kalla arbetare elva. Han jobbar tre månader för Baltic Trio 2012 och lönerna är officiella. I augusti tjänade han 4 230 kronor (euro 486) vilket ger en timlön på 24,31 kronor eller så jobbade han 42 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 24 procent av heltid. I september jobbade han ihop 8 679 kronor (euro 997) vilket ger en timlön på 49,88 kronor eller så jobbade han 86 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 49 procent av heltid. I oktober tjänade han 8 080 kronor (euro 928,11), vilket ger en timlön på 46,44 kronor eller så jobbade han 80 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar vilket motsvarar 46 procent av heltid.

Arbetare 12 
Luukas kallar vi arbetare tolv. Han jobbar hela 2012 men bara en lön är offentlig och det är januari lönen på 7  783 kronor (euro 894). Hans timlön landar på 44,73 kronor eller så jobbar han 77 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 44 procent av heltid.

Arbetare 13
Marten kan vi kalla arbetare tretton. Han jobbar fram till och med oktober 2012 för Baltic Trio. All hans lön är offentlig.
I januari 2012 tjänar han 11 091 kronor (euro 1274). Jobbar han 174 timmar som är heltid landar timlönen på 63,74 kronor eller så jobbar han 109 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 63 procent av heltid.
I februari 2012 får Marten 17 054 kronor (euro 1954) i lön. Då landar timlönen på 98 kronor eller så jobbar han 168 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 97 procent.
I mars 2012 får han 15 591 kronor (euro 1791) i lön. Uträknat per timme blir det 89,60 kronor i timmen eller så jobbar han 154 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 88 procent av heltid.
I april 2012 tjänar Marten 15 730 kronor (euro 1807) vilket ger en timlön på 90,40 kronor eller så jobbar han 155 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 89 procent av heltid.
I maj 2012 får han 16 087 kronor (euro 1848) i bruttolön, vilket ger en timlön 92,45 kronor i timmen eller så jobbar han 159 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 91 procent av heltid.
I juni 2012 tjänar han 21 216 kronor (euro 2437,16) vilket ger en timlön på 121,93 kronor. Det innebär att han jobbat heltid.
I juli 2012: Ingen lön alls
I augusti 2012 ligger lönen på 17 863 kronor (euro 2052), vilket ger en timlön på 102,66 kronor. Det innebär att han jobbat heltid.
I september 2012 tjänar han sammanlagt 13 458 kronor (euro 1546) vilket ger en timlön på 77,34 kronor i timmen eller så har han jobbat 133 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 76 procent av heltid.
I oktober 2012 tjänar han sammanlagt 6 880 kronor (euro 790,34) vilket ger en timlön på 39,54 kronor eller så har han jobbat 68 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 39 procent av heltid.

Arbetare 14
Arbetare fjorton kallar vi för Paavo. Han jobbar hela 2012 för Baltic Trio. Men det är bara en lön som är offentlig och det är januari. Han tjänade då 16 000 kronor (euro 1838). Det ger en timlön på 91,95 kronor eller så jobbade han 158 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 91 procent av heltid.

Arbetare 15
Vi kallar arbetare femton för Priidu. Han jobbar hela 2012 för Baltic Trio. Men det är bara en lön som är offentlig och det är januari. Han tjänar då 10 960 kronor (euro 1259) vilket ger en timlön på 62,99 kronor eller så jobbade han 108 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 62 procent av heltid.

Arbetare 16
Arbetare 16 får namnet Ragnar. Han jobbar fyra månader under 2012 för Baltic Trio.
I januari 2012 tjänar han 14 747 kronor (euro 1694) vilket ger en timlön på 84,75 kronor i timmen eller så jobbade han 145 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 84 procent av heltid.
I februari 2012 tjänar han 8 270 kronor (euro 950) vilket ger en timlön på 47,53 kronor eller så jobbade han 82 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 47 procent av heltid.
I mars 2012 ligger lönen på 8 470 kronor (euro 973) vilket innebär 48,68 kronor i timmen eller så jobbade han 84 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 48 procent av heltid.
I april 2012 ligger lönen på 4 081 kronor (euro 468,85) vilket ger en timlön på 23, 45 kronor i timmen eller så jobbar han 40 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 23 procent av heltid.

Arbetare 17 
Roman kallar vi arbetare sjutton. Han jobbar fyra månader under 2012 och lönerna är offentliga.
I januari tjänar han 7 748 kronor (euro 890). Jobbar han full tid landar timlönen på 44,53 kronor eller så jobbar han 76 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 44 procent av heltid.
I februari tjänar han 12 170 kronor (euro 1 398) vilket ger en timlön på 69,94 kronor eller så jobbar han 120 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 69 procent av heltid.
I mars får han en lön på 17 141 kronor (euro 1 969) vilket ger en timlön på 98,51 kronor eller så jobbar han 169 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 97 procent av heltid.
I april får han en lön på 4 523 kronor (euro 519, 56) vilket ger 25,99 kronor i timmen eller så har han jobbat 45 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 26 procent av heltid.

Roman jobbar även 2013 för Baltic Trio. Från juli – december. Men lönerna är inte offentliga.

Arbetare 18
Saamuel kan vi kalla arbetare arton. Han jobbar från april till och med oktober för Baltic Trio – med en ledig månad i juli.
I april 2012 tjänar han 10 107 kr (euro 1 161), vilket ger en timlön på 58,09 kronor eller så har han jobbat 100 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 57 procent av heltid.
I maj 2012 tjänar han 11 404 kronor (euro 1 310), vilket ger en timlön på 65,54 kronor eller så har han jobbat 112 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 65 procent av heltid.
I juni 2012 fick han 17 376 kronor (euro 1 998,02) i lön vilket ger en timlön på 99,86 kronor eller så har han jobbat 171 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 99 procent av heltid.
Juli 2013: Ingen lön.
Augusti 2012 tjänar han 11 970 kronor (euro 1 375), vilket ger en timlön på 68,79 kronor eller så har han jobbat 118 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 66 procent av heltid.
September 2012 tjänar han 15 217 kronor (euro1 748) vilket ger en timlön på 87,45 kronor eller så har han jobbat 150 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 86 procent av heltid.
I oktober har han 7 533 kronor i lön (euro 865,30), vilket motsvarar 43,29 kronor i timmen eller så har han jobbat 74 procent av heltid.

Arbetare 19
Sulev kallar vi arbetare nitton. Han jobbar tre månader för Baltic Trio under 2012.
I april 2012 tjänar han 10 185 kronor (euro 1 170), vilket ger en timlön på 58,53 kronor eller så har han jobbat 100 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 58 procent av heltid.
I maj 2012 tjänar han 10 655 kronor (euro 1 224) vilket ger en timlön på 61,23 kronor eller så har han jobbat 105 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 60 procent av heltid.
I juni 2012 tjänar han bara 2261 kronor (euro 259,76), vilket ger en timlön på 12,99 kronor eller så har han jobbat 22 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 13 procent av heltid.

Arbetare 20 
Urmas kallar vi arbetare tjugo. Han jobbar hela 2012 och 2013 för Baltic Trio. 2012 är flera av hans månadslöner offentliga. Det är februari till och med maj som inte är offentligt då arbetsgivaravgifterna ska gå till Estland. Här är en sammanställning på timlönerna (månadslön/174 timmar)
Januari 2012 tjänade han 17 532 kronor (euro 2014) vilket ger en timlön på 100,75 kronor eller så har han jobbat 173 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 99 procent av heltid.
Juni 2012 hade Urmas 15 398 kronor (euro 1 768,80) i lön vilket ger en timlön på 88,49 kronor eller så har han jobbat 152 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 87 procent av heltid.
I juli 2012 hade han ingen lön. (Obetald semester eller en extra månad ledig utan betalning?)
I augusti 2012 tjänade han 21 955 kronor (euro 2 522), vilket ger en timlön på 126,18 kronor.
September 2012 tjänade han 17 210 kronor (euro 1 977) vilket ger en timlön på 98,91 kronor eller så har han jobbat 170 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 96 procent av heltid.
I oktober 2012 hade han 15 661 kronor i lön (euro 1 799) vilket ger en timlön på 90 kronor eller så har han jobbat 155 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 89 procent av heltid.
I november 2012 fick han 14 320 kronor (euro 1 645) i lön vilket ger en timlön på 82,30 kronor.
I december 2012 tjänade han 8 504 kronor (euro 976, 87) vilket ger en timlön på 40,82 kronor eller så har han jobbat 84 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 48 procent av heltid.
2013 är det bara tre löner som är offentliga. I januari jobbade Urmas två veckor och fick för det 7 992 kronor (euro 924) . I timlön blir det 45,93 kronor. I februari och mars fick han åka hem till Estland för vädret var för dåligt att jobba i, i Sverige. Under de månaderna fick han 2768 (euro 320) kronor att leva på.

Arbetare 21
Vootele kallar vi arbetare tjugoett. Han börjar jobba på Baltic Trio i augusti 2012. Alla hans löner 2012 är offentliga.
I augusti 2012 tjänar han 15 243 kronor (euro 1 751) vilket ger en timlön på 87,60 kronor eller så jobbade han 150 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 86 procent av heltid.
I september 2013 är lönen 10 098 kronor (euro 1 160) vilket ger en timlön på 58,03 kronor eller så jobbade han 100 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 57 procent av heltid.
I oktober 2012 tjänar han 17 593 kronor (euro 2 021) vilket ger en timlön på 101,11 kronor eller så jobbade han 173,55 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 99,7 procent av heltid (det är nära heltid men inte riktigt)
I november 2012 tjänar han 17428 kronor (euro 2 002) vilket motsvarar 100,16 kronor i timmen eller så jobbade han 172 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 98,8 procent av heltid (även här väldigt nära heltid)
I december ligger lönen på 7103 kronor (euro 815,97) vilket ger en timlön på 40,82 kronor eller så jobbade han 70 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 40 procent av heltid.
Vootele är en av de arbetare som inte får jobba januari till och med mars 2013 på grund av dåligt väder. Han skickas hem och får leva på den estniska minimilönen 2 768 kronor i månaden.

Arbetare 22
Viktor, arbetare 22, gör ett kort gästspel hos Baltic Trio. Han arbetare oktober och tjänar då 3 134 kronor (euro 360), vilket ger en timlön på 18 kronor eller så jobbade han 31 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 18 procent av heltid. Nästa månad, november, tjänar han 12 814 kronor (euro 1 472) , vilket ger en timlön på 73,64 kronor i timmen. Eller så jobbade han 126 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 73 procent av heltid.

Arbetare 23
Vi kallar arbetare tjugotre för Eerik. Han jobbar hela 2012 för Baltic Trio men bara en lön är offentlig. Det är inte mycket att gå på. Han tjänade då 6 050 kronor (euro 695), vilket ger en timlön på 34,77 eller så jobbar han 60 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 34 procent av heltid.

Arbetare 24
Vi kallar arbetare tjugofyra för Kaarel. Han jobbar bara för Baltic Trio i slutet på 2013. Han tjänar 10 907 kronor i oktober (euro 1261) , vilket ger en timlön på 62,69 kronor eller så jobbar han 105 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 60 procent av heltid.
I november tjänar han 12 585 kronor (euro 1 455), vilket ger en timlön på 72,33 kronor eller så jobbade han 121 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 70 procent av heltid.
I december tjänar han 12 018 kronor (euro 1 389,50) vilket ger en timlön på 69,07 kronor eller så jobbar han 116 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 67 procent av heltid.

Arbetare 25
Lembit kallar vi arbetare tjugofem. Han jobbar två månader för Baltic Trio 2013. I juli tjänar han ihop 9 549 kronor(euro 1104), vilket ger en timlön på 54,88 eller så jobbar han 92 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 53 procent av heltid. I augusti tjänar han desto mer 19 600 kronor (euro 2 266,16), vilket ger en timlön på 112,64 kronor. Här har han alltså jobbat heltid.

Arbetare 26
Aadu jobbade från juli till december men inga löner är offentliga, tyvärr.

Arbetare 27 
Miikael kallar vi arbetare tjugosju. Han jobbar juni till och med december. Men bara en månad är offentlig. I juni tjänar han 10587 kronor (euro 1224) och det innebär en timlön på 60,84 kronor eller så har han jobbat 102 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 59 procent av heltid.

Arbetare 28
Tar vi och kallar för Ott. Han jobbar tre månader för Baltic Trio under 2013. I september tjänar han 10 275 kronor (euro 1 188). Vilket ger en timlön på 59,05 kronor. Eller så har han jobbat 99 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 57 procent av heltid. I oktober tjänar han 12 481 kronor (eur0 1 443), vilket ger en timlön på 71,73 kronor. Eller så jobbar han 110 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 69 procent av heltid. I november tjänar han bara 6478 kronor vilket ger en timlön på 37,23 kronor. Eller så har han jobbat 62 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 36 procent av heltid.

Arbetare 29
Vi kallar arbetare tjugonio för Olari. Han jobbar från augusti till och med november 2013. Alla hans löner är offentliga.
I augusti får han en lön på 9800 kronor (euro 1133). Det ger en timlön på 56,32 kronor. Eller så har han jobbat 95 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 54 procent av heltid.
I september tjänar han 6 288 kronor (euro 727 kronor). Det ger en timlön på 36,14 kronor. Eller så har han jobbat 61 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 35 procent av heltid.
I oktober tjänar han 9350 kronor (euro 1 081). Det ger en lön på 53,74 kronor. Eller så har han jobbat 90 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 52 procent av heltid.
I december tjänar han 2413 kronor (euro 279) utslaget på 174 timmar landar det på en timlön på 13,87 kronor, vilket inte är troligt. Jobbar han med lägsta timlönen enligt avtal har han jobbat 23 timmar (14 procent av heltid)

Arbetare 30
Peep kallar vi arbetare trettio. Peep jobbar inte så många månader för Baltic Trio 2013. Bara två månader. I maj tjänar Peep 1 332 kronor (euro 154). Detta kan inte vara full lön för timlönen landar då på 7,66 kronor. Jobbar han med lägsta timlönen enligt avtal landar antalet timmar på 13 timmar. I juni tjänar Peep 4509 kronor (euro 521,33). Även den här månaden är det inte troligt att han jobbade fullt, då timlönen i så fall landar på 25,91 kronor. Jobbar han med lägsta timlönen enligt avtal får han ihop 44 timmar.

Arbetare 31
Peeter kallar vi arbetare trettioett. Tyvärr finns inga lönedata på Peeter. Han började jobba för Baltic Trio i juli 2013 fram till och med december. Alla månader skall arbetsgivaravgifterna gå till Estland, så inga löner är offentliga.

Arbetare 32
Siim är nästa namn vi ger till arbetare trettiotvå. Han jobbar november och december 2013 för Baltic Trio. I november tjänar han 13951 kronor (euro 1 613), vilket ger en timlön på 80,18 kronor. Eller så jobbade han 135 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 77 procent av heltid.
I december tjänar han 11 795 kronor (euro 1 363,63), vilket ger en timlön på 67,79 kronor. Eller så jobbade han 114 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 65 procent av heltid.

Arbetare 33
Villu är siste arbetare. Nr trettiotre. Han jobbar september till och med december 2013 för Baltic Trio. Alla hans löner är offentliga.
I september tjänar han 10 544 kronor (euro 1219), vilket ger en timlön på 60,59 kronor. Eller så jobbade han 102 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 58 procent av heltid.
I oktober tjänar han 13 372 kronor (euro 1 546), vilket ger en timlön på 76,85 kronor. Eller så jobbade han 129 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 74 procent av heltid.
I november tjänar han 10630 kronor (euro 1 229), vilket ger 61,09 kronor i timmen. Eller så jobbade han 103 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 59 procent av heltid Och i december tjänar han 12 195 kronor (euro 1 409,92)vilket ger 70,09 kronor i timmen. Eller så jobbade han 118 timmar med lägsta timlönen enligt avtal vilket motsvarar 68 procent av heltid.

En sista liten uträkning
Vi kan göra ytterligare en uträkning för att få fram hur mycket arbetarna tjänat de månader som är svartlackerade i Skatteverkets papper. De månaderna ska ju arbetsgivaravgiften gå till Estland. Det är sammanlagt 92 månader som är helt “svarta”.
Vi vet vad Skatteverket har räknat ihop för det året (1 014 065 kronor).
Vi har också uppgifter på vad Baltic Trio har rapporterat själva att de totalt betalar för allt jobb i Sverige  (1 574631 kronor).
De pengarna som är över är ju de pengar som ska fördelas på 92 månader (560 566 kronor/92 månader).
Det ger som resultat:
Månadslön: 6 093 kronor
En timlön (om de jobbar heltid) på 35 kronor.
60 timmar (om de jobbar med lägsta lönen i kollektivavtalet) vilket motsvarar 35 procent av heltid.

Anna-Lena Norberg

Fotnot: Charlotte Brodén vill lägga till denna kommentar:
Arbetarna har i dialog med arbetsgivaren bestämt hur mycket de vill jobba varje månad. De har tillsammans gjort upp schemat. Det är den uppgift som vi fått och som vi har gått på. Och vi har tittat på vilken ersättning de har fått för de timmar som de har jobbat. Och när vi tittar på de uppgifterna har vi absolut inte några belägg för att lönedumpning har skett. De har fått en ersättning som ligger i nivå med svenskt kollektivavtal.

 

 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här