Neo-gruppen hade kollektivavtal. Det gällde deras svenska anställda. Men deras polska byggnadsarbetare tjänade långt under avtalet. Polackerna var så kallade falska företagare och har fått stora skattesmällar i efterhand.

Neo-gruppen är ett företag i Linköping som erbjuder tjänster inom byggsektorn. Man arbetar mycket mot villaägare och byter fönster och dörrar och gör fasadrenoveringar, med mera.
Företaget gick hyfsat bra. Man hade en omsättning på drygt 20 miljoner kronor om året och en liten vinst varje år. Ända fram till 2014, då sattes bolaget i konkurs*. Anledningen till konkursen var en enda: en skatteskuld på fem miljoner kronor.
Skatteverket gjorde revision 2013 och hittade då att företaget inte betalat in sociala avgifter för 28 av de byggnadsarbetare som jobbat för företaget.
Företaget hade två kategorier av byggnadsarbetare, kan man säga. De som bor i Sverige och omfattades av det svenska kollektivavtalet. Och de som kom från Polen och betraktades som egenföretagare. De fick ersättning istället för lön och förväntades betala skatt och sociala avgifter själva, i Polen.

Mindre än halva kostnaden
Det är ett upplägg som  får ner lönekostnaden rejält. De polska arbetarna ersattes med 100 kronor i timmen. Det är mindre än hälften av vad en erfaren byggnadsarbetare med svenskt kollektivavtal kostar.
Metoden att anlita utländska egenföretagare på detta sätt är mycket vanligt i Sverige.
– Nästan alla våra konkurrenter jobbar på samma sätt, säger Andreas Brand, som var vice vd och delägare i företaget.
Men Skatteverket godkänner inte det upplägget. Neo-gruppens arbetare fick bostad ordnad genom företaget, samt arbetskläder och verktyg. Men för att bli erkänd som egenföretagare i Skatteverkets ögon ska man vara självständig, ha flera uppdragsgivare och egen utrustning.
Det gick ändå bra i några år. Neo-gruppen startades 2008 och arbetade med upplägget med polska egenföretagare fram till 2014, då Skatteverkets krav satte stopp för verksamheten.
Skatteverket begränsade sin revision till att gälla 2011 och 2012. Under de två åren hade 28 polska arbetare som jobbade åt företaget fått ut ersättningar på sammanlagt 7,8 miljoner kronor.
Företaget krävdes på sociala avgifter och arbetarna krävdes på inkomstskatter.

I konkurs
Företaget gick i konkurs i september 2014, på grund av skatteskulden. Det fanns inte mycket tillgångar i bolaget vid konkursen, så skatteskulden är obetald och när bolaget inte finns längre kommer staten att få svårt att driva in den skulden.
Inkomstskatterna däremot, de riktar sig mot enskilda personer. Byggnadsarbetarna har inte haft aktiebolag som kan sättas i konkurs. De hade enskilda firmor och är personligen ansvariga för sina skulder.
En av är Adrian (fingerat namn). Han är tillbaka i Polen nu och har en skatteskuld till svenska staten på 80 000 kronor.
Hur ska du betala tillbaka det?
– Det är omöjligt, säger Adrian som hoppas att slippa skulden på något sätt. Skatteverkets beslut är överklagat.
– Alla pengar jag tjänade i Sverige är borta. De har gått till att renovera mitt eget hus i Polen, bland annat.
Adrian berättar att han jobbade flera år i Sverige för Neo-gruppen. Arbetstiderna var normalt mellan 07-19 i veckorna och 07-18 på lördagarna. Han åkte hem till Polen med jämna mellanrum. Företaget betalade flygresorna, boendet i Sverige, verktyg och arbetskläder.
Nästan alla arbetarna från Polen har gjort resor hem till Polen några gånger per år. Men tack vare de långa arbetsdagarna kommer många av dem ändå upp i sammanlagda årsarbetstider som ligger i storleksordningen 300-400 timmar mer än normalt, jämfört med någon som omfattas av kollektivavtal.
Besvikelse
Skatteskulden på 80 000 kronor hänger som ett svart moln över Adrian. Några av hans kompisar som också jobbade åt Neo-gruppen har börjat betala av skulden, berättar han.
Men inte Adrian, det är svårt att göra det med en polsk lön. 80 000 kronor är mer än en normal årslön i Polen.
Besvikelsen är stor nu, på de svenska uppdragsgivarna.
– Det är ett fuskföretag, säger Adrian.
Han och hans jobbarkompisar trodde att alla papper var i sin ordning. Nästan alla de polska arbetarna har gjort inlagor till Skatteverket där de säger att de lurats och hela tiden fått veta att allt sköttes enligt regelboken.
Besvikelsen är stor även hos Andreas Brand. Hans besvikelse riktas mot Skatteverket.
– Det som grämer mig mest är att jag har skött mig i alla år. Betalat mina fakturor till leverantörer och Skatteverket och allting. Så det här beslutet kom som en kniv i bröstet. Det var en bra firma, det var ingen ruffel och båg-firma. Vi körde med öppna kort.
Trodde ni att det var tillåtet att anlita polackerna som egenföretagare?
– Ja, det fick vi veta när vi startade. Men sedan verkar de ha ändrat reglerna med tiden. Ingen information om det har nått ut till oss.
De polska byggnadsarbetarna har stora skatteskulder idag?
– Ja, det är förkrossande säger Andreas Brand.
– Det är många som inte löser det. Det är sorgligt hela historien.
Neo-gruppen lever trots allt vidare. Ett nytt bolag med namnet Nordisk entreprenad organisation har startats, där Andreas Band är aktiv. Men i en ny roll.
– Jag är mer som konsult nu, säger Andreas Brand.
Så det gamla marknadsnamnet Neo-gruppen används fortfarande. Hemsidan är aktiv och man tar nya jobb. Förra året omsatte Nordisk entreprenad organisation 13 miljoner kronor. Men några anställda har man inte, och inte något kollektivavtal.
– Vi jobbar på ett annat sätt nu, berättar Andreas Brand.
De anlitar fortfarande polska byggnadsarbetare, men har ett annat upplägg mot tidigare.
Har de ni anlitar nu svensk F-skattsedel?
– Ja, en del av dem har det och andra hyr vi in från andra firmor.
Samtidigt, menar Andreas Brand att de flesta företag i branschen fortfarande jobbar med samma upplägg som Neo-gruppen hade tidigare.
Har ni högre lönekostnader nu, med det nya upplägget?
– Ja, vi förlorar ju jobb på det.

 

Thomas Lundh
journalist 
thomas@stoppafusket.se

 

* bolagets namn var Edlund & Brand AB, i samband med konkursen bytte det namn till Gräsanden 3 AB, Neo-gruppen var marknadsnamnet, och det lever kvar som marknadsnamn, men med ett nybildat bolag, Nordisk entreprenör organisation.

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här