Här har vi gjort en beräkning och därefter en “kontrollräkning” genom att räkna på ett annat sätt.

Lönen för Litanas arbetare som jobbar utomlands – räkneexempel 1
1 litas är 2,6348 kronor (riksbankens valutaomvandlare, genomsnittet för 2014)
Uppgifter hämtade från årsredovisningarna för koncernen för år 2013 och 2014

Totalt antal anställda 2014: 1146
Antal arbetare som arbetade utomlands: 403 personer*
Antal anställda som jobbar i hemlandet: 743 personer
Total lön som betalats ut till både tjänstemän och arbetare: 54 307 802 kronor (Klicka här för att se själv i årsredovisningen. Siffrorna är i litas. Observera att i siffrorna ingår sociala avgifter på 39,7 procent)

För att ta reda på hur mycket arbetarna som jobbar utomlands tjänar i timmen börjar vi med att utgå från att personalen som jobbar i hemlandet har den litauiska minimilönen på 2 710 kronor i månaden.
Total lön för anställda per år (arbetare och administration) i hemlandet:  24 162 360 kronor (antal anställda 743 personer multiplicerat med 2 710 kronor multiplicerat med 12 månader)
Kvar för arbetare som jobbar utomlands att dela på: 30 145 442 kronor
Årslön: 74 803 kronor
Månadslön: 6 234 kronor
Timlön: 35,82 kronor
(Här har vi räknat med att arbetarna jobbar 174 timmar i månaden)
Timlön: 30,85 kronor
(Här har vi räknat med att arbetarna jobbar åtta timmar om dagen, sex dagar i veckan.)

Lönen för Litanas arbetare som jobbar utomlands – räkneexempel 2
1 litas är 2,6348 kronor (riksbankens valutaomvandlare, genomsnittet för 2014)
Uppgifter hämtade från årsredovisningarna för koncernen för år 2013 och 2014

Totalt antal anställda 2014: 1146
Antal arbetare som arbetade utomlands: 403 personer*
Antal anställda som jobbar i hemlandet: 743 personer
Total lön som betalats ut: 54 307 802 kronor
Totalt traktamente**: 58 641 292 kronor (Klicka här och se själv. Finns vid rubriken: Kostnad för tjänsteresa)
Traktamentesdagar: 118 707

(Vi får ut antalet dagar genom att dela traktamentet med 494 kronor. Den summan är ett genomsnitt på vad arbetarna får när de jobbar i Frankrike i traktamente (514 kronor per dag) och när de jobbar i Sverige (474 kronor per dag). Litana har jobbat mest i de länderna)
Antal arbetsdagar: 84791
(Här räknar på att arbetarna jobbar fem dagar i veckan)
Antalet arbetsdagar: 101 749
(Här räknar vi med en arbetsvecka på sex arbetsdagar)
För att ta reda på hur mycket arbetarna som jobbar utomlands tjänar i timmen börjar vi att utgå från att personalen som jobbar i hemlandet har den litauiska minimilönen på 2 710 kronor i månaden.
Total lön för anställda (arbetare och administration) i hemlandet: 24 162 360 kronor
(antal anställda 743 personer multiplicerat med 2 635 kronor multiplicerat med 12 månader)
Kvar för arbetare som jobbar utomlands att dela på: 30 145 442 kronor
Vi tar nu den återstående lönen och delar den på antalet arbetsdagar. Vid en arbetsvecka där man jobbar fem dagar ger det en dagslön på 355 kronor. Timlön på 44,44 kronor vid en normal arbetsdag på åtta timmar.
Vid en arbetsvecka där man jobbar sex dagar ger det en dagslön på 261 kronor. Timlönen är då 37,03 kronor vid en normal arbetsdag på åtta timmar.

* Så här har vi kommit fram till siffran. I årsredovisningen för 2013 listar företaget vad de kommer att göra året därpå och hur många timmar det ska ta.
I Sverige räknar företaget med att göra byggjobb för minst 159 600 timmar
I Finland för 65 800 timmar.
Dessutom kommer Litana jobba på varvsindustri.
I Finland 88 200 timmar
I Frankrike 455 900 timmar.
Sammanlagt är detta 841 500 timmar. Det ger 4836 månader eller 403 år.
Vi räknar väldigt generöst och räknar då med att det är 403 arbetare.

** I årsredovisningen står det ordagrant ”kostnader för tjänsteresor”. Förutom traktamente kan detta då inbegripa hemresor. Men det är inte troligt med tanke på hur många timmar som Litana skriver att företaget ska jobba utomlands.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här