Om arbetarna utomlands fått korrekt lön
Varvsindustrin (Frankrike och Finland)
1 euro är 9,0968 kronor (riksbankens valutaomvandlare, genomsnittet för 2014)
(Beräknade antal timmar som Litana ska jobba under 2014 är hämtade från Litana årsredovisning 2013)

Beräknat jobba antal timmar 2014: 544 100
Omräknat till månader: 3 127 månader
Minimilön (Frankrike): 13 148 kronor (1 445,38 euro)
Summa varvsindustrin: 41 113 947 kronor

Noterat: Antal anställda i Litana som jobbar inom varvsindustrin i Finland och Frankrike: 280 personer i slutet på 2013, och 455 personer i slutet på 2014 (siffror från årsredovisningarna)

Byggindustrin Norden
Beräknat antal timmar i Sverige och Norge: 231 600 (Sverige 159 600 timmar och Norge 72 000 timmar)
Timlön: 170 kronor i timmen
Summa lön Sverige och Norge: 39 372 000 kronor

Beräknat antal timmar i Finland: 65 800
Timlön: 90,97 (10 euro)
Summa lön Finland: 5 985 826 kronor

Om lagar och avtal följts skulle Litanas lönekostnad för utlandsarbetarna varit: 86 471 773 kronor.
(Det fattas 32, 2 miljoner kronor i den totala lönesumman för att bara betala utlandsarbetarna.)
Lägg därtill lönen för resterande personal som jobbar hemma som vi utgår från har litauisk minimilön. Totalt: 24 162 360 kronor (antal anställda 743 personer multiplicerat med 2 710 kronor multiplicerat med 12 månader)
Den totala lönesumman skulle då ha varit: 110 634133 miljoner kronor
Det fattas alltså 56,3 miljoner kronor i lönesumman hos Litana.

(Klicka här för att själv se hur mycket Litana betalar idag. Siffrorna är i litas och sociala avgifter på 39,7 procent ingår i siffrorna)

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här