Stoppafusket skickar flera frågor 18 februari till Silverback

Anette Nugent svarar skriftligt 19 februari
“Kära Anna-Lena
Utifrån din e-post och vårt telefonsamtal igår, följer här svar på dina frågor om Silverback. Silverback Staffing bildades under byggrecessionen på Irland. Landet hade många högkvalificerade arbetare utan arbete under denna tid och vi identifierade att andra länder föreföll att ha en brist på dessa arbetstagare. Silverback tar bara arbete som kommer att garantera att personalen får bra betalt. Alla skatter och socialförsäkringsavgifter betalas och betalas i tid. Jag kan bekräfta att Silverback har verksamhet i Irland, Sverige, Norge och på andra håll. Silverback är ett tillfälligt bemanningsföretag som anställer personal baserat på kraven från våra kunder och i enlighet med lagstiftningen. Silverback tillämpar lämpligt A1-systemet på alla våra utstationerade arbetstagare i Sverige. A1-intyget har utfärdats till nästan alla och resten har ansökts A1-intyg för. Skulle någon av våra enskilda medarbetare genom sina personliga förhållanden, inte kvalificera sig för A1- intyg, kommer de att registreras hos socialförsäkringsmyndigheterna i Sverige. Detta har ännu inte uppstått, men kan i framtiden.
Ett litet antal Silver anställda (mycket mindre än ditt nummer) har nyligen nått skattegränsen i Sverige. Skattegränsen uppstår baserat på dagar som faktiskt är tillbringade i Sverige och inte på den totala sysselsättningen varaktighet. Silverback har anlitat en svenskt redovisnings- och rådgivningsfirma för att hjälpa företaget och dess anställda för att säkerställa att den komplicerade processen med överföring från en jurisdiktion till en annan hanteras i enlighet med kraven i de båda länderna. Företaget kommer hjälpa individer att säkerställa att de korrekt hanterar sitt skatteansvar i Sverige samt att se till att den irländska skatten som redan har dragits från lönen och betalas till de irländska myndigheterna är korrekt bedöms och sänds tillbaka. Silverback har rapporterat till Skattemyndigheten på regelbunden basis under en tid men eftersom inga arbetare hade skattemässig hemvist i Sverige tills helt nyligen har rapporteringen varit noll. Vid kontroll har det funnits en fördröjning de sista antal månaderna som nu rättats till. Denna deklaration har nu skickats. De små böter som har meddelats har också nu skickats till betalning. Som nämnts ovan, kommer Silverbacks svenska rådgivare bistå med dessa frågor. När det gäller din Norgefråga har Silverback fått skriftlig bekräftelse årligen från årsredovisningsregistret i Norge (Brønnøysundregistrene) att företaget sköter sin rapporteringsskyldigheter där. De andra punkterna du tar upp i din e-post om rapporteringen är rena tidsfrågor. Silverbacks lämnar in årsbokslut till irländska bolagsverket i full överensstämmelse med den irländska aktiebolagslagen och har alltid gjort det. Deras konton till perioden fram till mars 2015 har lämnats in till irländska Bolagsverket den dag det ska göras.
Jag litar på att detta besvarar alla dina frågor. Men Silverback vill kategoriskt uppge att bolaget och dess ägare är mycket störda av din inställning, vilket tycks antyda oegentligheter på bolagets räkning bara för att det är ett “utländskt bolag”. Dessutom vill Silverback helt förkasta påståendet att det finns något samband mellan Silverback och företaget Atlanco-Rimec och särskilt namngiven person Michael O’Shea.
Som sagt i vårt telefonsamtal, antar jag att din journalistiska standard säkerhetsställer att ingen kommentar eller anspråk görs som kan förvränga eller skada ett företagets rykte, eller personer, som arbetar lagligt och på korrekt sätt i Sverige. Jag litar på att ditt anspråk att du aldrig har publicerat något osant och att det så kommer att förbli.
Vänligen kontakta mig för att faktakontroller eller något annat före publicering för att garantera att inga felaktigheter eller förvrängningar görs.

Vänliga hälsningar
Annette Nugent

Stoppafusket till Annette Nugent 21 februari 2016
Hej Anette!
Jag har några fler frågor.

  1. Du skriver att Silverback har tagit kontakt med en svenska redovisnings- och rådgivningsföretag för att få hjälp. Jag trodde Silverback hade Lacey Consulting i Dublin som hade kontakt med Skatteverket.
  2. Enligt anställningsavtal och Silverbacks “handbok” för de anställda kan ingen på Silverback anställas för en vecka, en månad och så vidare. I handboken står det att det är provanställning på sex månader som gäller. Majoriteten av de 379 arbetare som har bokats i Sverige har arbetat mindre än sex månader och många är med så lite som bara några veckor. Varför detta?

/Anna-Lena

 

Anette Nugent till Stoppafusket 22 februari 2016
Kära Anna-Lena!
… “Utifrån dina frågor verkar det som du har för avsikt att skriva negativt om Silverback oavsett svaren företaget tillhandahåller på dina frågor. Detta är mycket nedslående. Jag upprepar min tidigare ståndpunkt att Silverback och dess ägare är mycket störda över att du verkar förutsätta oegentligheter för företagets räkning, tydligen bara för att det är ett “utländskt bolag”. Jag skulle tro att diskriminering på grund av nationalitet är lika olagligt i Sverige som det är på Irland.
Silverback är ett bemanningsföretag. Du verkar inte gillar den typen av företag, men det innebär inte automatiskt att Silverback gör något fel. Du verkar också vara obekväm med idén att människor arbetar utomlands och i icke-permanenta positioner. Till skillnad från svenskar, har detta länge varit en kulturell och professionell norm för irländska personer, särskilt inom byggsektorn.
Att du ens överväger att publicera en artikel om detta företag på en webbplats inriktad på problem som “social dumpning” och “jobb trafficking” ger en enormt missvisande bild av företaget. Du riskerar att skada företagets rykte och människor som arbetar lagligt och korrekt i Sverige. Jag ber dig att ompröva detta.
Du har sagt att du inte publicerar något som är osant. Att påstå att Silverback inte agerar på rätt sätt i sin verksamhet i Sverige är felaktig, olämplig och osant. Återigen vill jag be dig att stå fast vid ditt ord i detta avseende.

Hälsningar,
Annette

Stoppafusket till Annette Nugent 23 februari 2016
Hej Annette!
Jag har nu gått igenom alla arbetarnas arbetstid i Sverige och räknat utifrån den tid de varit i Sverige. Jag har pratat med Skatteverket och fått information så jag räknar korrekt. Den dag arbetaren åker hem räknas in i dagarna i Sverige. Utifrån vad jag har får jag ihop 29 arbetare som under 2015 som behöver betala skatt i Sverige. Några av dem är långt över 183 dagar och skatterna borde varit betalda för flera månader sedan. Har Silverback några kommentarer?
Den andra frågan jag har är om anställningskontraktet. Jag har sett flera anställningskontrakt och arbetarna är kontrakterade för arbete som startar med en prövotid på sex månader (det kan vara upp till 12 månader). Men det är så många arbetare som bara jobbar en till tre månader. Några ännu mindre.
Sen skickas de hem. Inte för att arbeta för Silverback på Irland. Och de får inte betalt under uppsägningstiden. Det gäller flera hundra personer som jobbar under de här villkoren.
Handboken som Silverback ger sina arbetare är väldigt noggrann och ger en bild av att arbetarna är anställda och har anställningstrygghet. Men i verkligheten är det inte så. Silverback största verksamhet är i Sverige och i Sverige kan inte en arbetsgivare agera på det sättet utan att få problem. Har Silverback några kommentarer till det?
Jag arbetar på en artikel om Silverback och i den kommer ingå, tillsammans med andra saker, skatterna, anställningskontrakten, A1 och Paddy Lyons förflutna hos Atlanco Rimec.

Annette Nugent till Stoppafusket  25 feb 2016
Hej Anna-Lena.
Tack för din e-post. Gällande dina frågor: Silverback är mycket medveten om hur man räknar dagar för skattegränsen och upprätthåller en full och ordentlig räkning. Jag kan bekräfta att de nummer du uppger är osanna och den situation som du beskriver för närvarande gäller ett mycket mindre antal.
Du har bekräftat till mig tidigare att du aldrig har ”publicerat något som är osant” så jag tror på att du inte publicerar gissningar. Samtidigt, det vore osant att referera fakta att Silverback har engagerat en svensk bokförings – och rådgivningsbyrå för att hjälpa företaget och de aktuella arbetarna för att försäkra att deras inkomstskattsskyldighet är okej utifrån ett svenskt perspektiv. När det gäller anställningskontraktet, var vänlig att notera igen att Silverback är ett tillfälligt bemanningsföretag. De anställda är anställda av ett irländskt tillfälligt bemanningsföreg och de opererar i enligthet med reglerna för ett sådant anställningsförhållande. Att hävda att Silverback är på något sätt inte ett tillfälligt bemanningsföretag är igen, de facto felaktig.
Jag hoppas detta klargör. Silverback är glada att fakta checka kommentarer eller påstående avseende företaget av dig, för att förhindra felaktigheter och osanningar.
Som tidigare noterat, Silverback och dess ägare fortsätter att vara störda över att du verkar vara bestämd att publicera en artikel som kommer påstå att Silverback agerar på ett otillbörligt sätt i Sverige eller någon annanstans. Igen ber jag dig att ompröva.

Stoppafusket till Annette Nugent 27 februari 2016
Kära Annette!
Jag har fått årsredovisningen för Silverback. Och jag kan se att företaget har i genomsnitt 62 anställda i månaden. Om man jämför med utstationeringsregistret visad den för bara januari till och med mars 2015 på 141 arbetare. Ert årsredovisningsår är från 1 april 2014 till 31 mars 2015. Och bara just under januari till och med mars jobbar det 141 personer. Har Silverback några kommentarer till varför det är så olika siffror?

/Anna-Lena

Annette Nugent till Stoppafusket 29 februari 2016
Kära Anna-Lena,
Jag är rädd för att jag inte förstår ditt mail. Det är inte klart exakt vad det är du vill att företaget ska kommentera på. Jag kan bekräfta att medeltalet anställda är det du tar upp är verkligen i medeltal. Några månader är siffrorna högre. Några månader lägre. Det är därför det kallas för medeltal. Som alltid, glad att få fakta kontrollera kommentarer eller påståenden från din sida för att säkerställa att det inte blir några felaktigheter eller förvrängningar.

Med vänlig hälsning
Annette Nugent

Stoppafusket  till Annette Nugent 29 februari 2016
Hej Annette!
Tack för ditt svar. Kommentarerna från Silverback kommer bli de svar du skrivit till mig. För att verkligen vara säker på att jag inte missat någonting som Silverback vill säga kommer jag publicera all vår korrespondens i en länk till artikeln.
När det kommer till att du skulle korrekturläsa min artikel är jag säker på att du vet att det inte är brukligt att personer som är intervjuade gör det. Det kommer mina kollegor att göra.

/Anna-Lena

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här