Utländska sjuksköterskor har jobbat under flera år i Sverige. Uthyrda av bemanningsföretaget Orange till landsting och kommuner runt om i landet. Inte en enda krona är betald i skatt eller i arbetsgivaravgifter. Dessutom tjänar sjuksköterskorna 1/3 av vad de svenska sjuksköterskorna tjänar.

Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!

Nu har lönedumpingen och skattefusket tagit sig in i vården, med hjälp av landsting som Skåne, Halland, Dalarna och Jönköping. Men hjälp av kommuner som Gnosjö, Hallsberg, Aneby och Vaggeryd. Bland andra. De har alla anlitat det svenska bemanningsföretaget Orange Personal AB som i sin tur tar vårdpersonalen från det litauiska företaget UAB Orange Group Baltic. Priset från Orange har varit ganska billigt och bra. Ingen koll har gjorts på det litauiska företaget, för då hade man upptäckt att inte en enda krona har kommit in till den svenska statskassan.

Pia till FB 2Strider mot all moral
Pia Bergman är samordnare på Skatteverket när det gäller granskningen av grov ekonomisk brottslighet. Och hon ser kommunernas och landstingens agerande utifrån två håll. Det ena gäller uppköparna.
− De som gör upphandlingarna förstår sig antingen inte på sitt jobb. Eller förstår sig på jobbet men kontrollerar inte företagen.
Det andra gäller de ansvariga politikerna.
− I det pressade läget som sjukvården är i idag kan det vara frestande att försöka leverera så mycket vård som möjligt för så billig penning som möjligt. Men det strider mot all moral som man kan förvänta sig av politiska beslutsfattare. Det är ett kortsiktigt tänkande för deras vårdbudget kommer inte öka med minskande skatteunderlag.

Lönerna
Stoppafusket har gått genom årsredovisningar från samtliga bolag i Orangekoncernen. Vi hittar att det är i det litauiska företaget Orange Group Baltic den stora personalstyrkan finns. 2014 var det 256 personer anställda i företaget. Och vi upptäcker att något är väldigt mystiskt med lönesumman. I årsredovisnigen har man klumpat ihop traktamente och lön för sjuksköterskorna och kallat allt lön. Men storleken på de sociala avgifterna avslöjar företaget. Bottennoteringen är 2012 då Orange bara betalade 3,4 procent i sociala avgifter om man jämför med det som kallas lön. Det kan du se här. Men de litauiska sociala avgifterna ligger på 39,8 procent (se sid fem i informationen från EU). Så vi justerar lönen utifrån de sociala avgifterna och då blir de litauiska sjuksköterskornas månadslöner runt 9 800 kronor (2014) och 8 300 kronor (2013). Alltså ungefär 1/3 av den svenska lönen. Se hur vi räknat

Ingen skatt dragen!
En normal lönespecifikation ska visa hur mycket man tjänar brutto och hur mycket skatt som är dragen. Men Oranges lönespecifikationer, som Orange visar upp för sina kunder, visar inget sådant. Alla siffror är ”nettosiffror”. Se här själv. På så sätt kan man återigen slinka in den traktamentessumma som ett litauiskt företag är skyldig att betala till sina anställda som jobbar utomlands. Den ligger på över 500 kronor per dag. Så om Oranges sjuksköterskors ”nettolön” är 20 000 kronor är 15 000 av det traktamente.

Inga sociala avgifter
Orange har aldrig betalat arbetsgivaravgifter/sociala avgifter i Sverige för sin personal. Den är betald i Litauen. Men ett företag kan inte själv välja i vilken land det ska betalas. Det finns EU lagar kring detta. För att kunna betala de sociala avgifterna i Litauen måste företaget ha sin huvudsakliga verksamhet (25 procent) i Litauen. Och det har inte företaget. Det står uttryckligen i årsredovisningen att man fått in pengarna på att hyra ut personal till andra länder.
Alla utländska företag är skyldiga att rapportera till Utstationeringsregistret på Arbetsmiljöverket vilka arbetare som är här och jobbar, hur länge och var. Det är lag på det sedan juli 2013. Men Orange finns inte i registret. (Efter att den här artikeln publicerades, 1 maj 2016, har Orange börjat fylla i sin utstationerade personal i registret. Klicka här och se själv.)

Stoppade i Norge
En utredning om Orange Helse har precis offentliggjorts i Norge. Den visar att Orange brutit mot flera krav i de avtal som de hade med Helseforetakens innkjopsservice (HINAS). Utredningen visar grova brott mot arbetsmiljölagen och att Orange kör med ”nettolöner” i Norge också. Tre av Norges fyra sjukhusregioner och Oslo kommun har därför sagt upp sina avtal med Orange Helse.

Kommentarer
Vad säger då Orange Personal AB i Sverige om det här? Vd:n på det svenska Orange, Lars Hezsö kan inte svara på detaljfrågor säger han, utan ber att få frågorna skriftligt. Ansvaret för att svara landar hos Dalius Dabasinskas, vd vid det litauiska UAB Orange Group Baltic. På de flesta frågor svarar han att Stoppafusket har felaktiga påståenden och att han inte ger några kommentarer. Ett generellt uttalande om företaget lämnar han dock och det är att Orange sköter sig enligt alla lagar och regler.
Klicka här för att läsa Oranges hela svar. 

Anna-Lena Norberg

 

Fördjupning för dig som vill veta mer om Orange och lagar och regler! 

EU om sociala avgifter
Grundregeln inom EU när det gäller sociala avgifter är att utländska företag ska betala sociala avgifter för sina anställda i det land de arbetar i. Det innebär att de anställda då ska tillhöra vårt lands försäkringskassa. Men det finns undantag till grundregeln. Om ett utländskt företag under kortare tid sänder ut en arbetare (max två år) kan arbetaren vara kvar i hemlandets försäkringskassa. Arbetaren ska då få ett så kallat A1-intyg som visar att sociala avgifter betalas i hemlandet. Men arbetsgivaren måste uppfylla många villkor för att arbetaren ska kunna få A1-intyg. Bland annat måste företaget ha sin huvudsakliga verksamhet i hemlandet. Minst 25 procent. Sen måste det vara samma verksamhet man sänder ut arbetskraften ifrån. För det litauiska Orange innebär det att företaget  måste ha 25 procent verksamhet i Litauen och det måste då var uthyrning av arbetskraft för att få A1-intyg för sina anställda. För att vara säker på att det inte är svart arbetskraft man hyr in ska antingen sociala avgifter betalas i Sverige eller så måste den utländska arbetaren ha ett A1-intyg.

Skatter
Om en utländsk person, anställd vid ett utländskt företag, är mer än 183 dagar i Sverige måste inkomstskatt betalas här i Sverige. Läs mer om det på Skatteverkets hemsida. Det är arbetsgivarens skyldighet att lämna in kontrolluppgift till Skatteverket. Det litauiska Orange har inte betalat någon inkomstskatt här i Sverige för sina anställda. Detta trots att Stoppafusket har kännedom om sjuksköterskor från Orange som varit här långt över skattegränsen på 183 dagar. De här sjuksköterskorna har inga lönespecifikationer som bevisar att skatt är dragen, vilket kan stå dem dyrt. Läs “Så jobbar du vitt” på Skatteverket.
Dessutom, det traktamente som Orange har betalat ut till sjuksköterskorna som varit här längre än 183 dagar, kommer Skatteverket omvandla till lön och sjuksköterskorna får betala skatt för det också. Det är sjuksköterskornas ansvar att se till att skatten blir betald.

Traktamente och boende
Om en litauisk person sänds ut för att jobba i Sverige har den personen rätt till ett skattefritt traktamente. Detta är reglerat i lag. Varje dag har hen rätt till runt 53 euro per dag. Klicka här för att se.
Det litauiska Orange har en post i årsredovisningen där det står “Dagpenning”, alltså traktamente. Men summan är alldeles för låg. Då skulle sjuksköterskorna som företaget hyr ut till Sverige och Norge inte jobba många dagar och det stämmer inte.  Enligt uppgift måste varje sjuksköterska skriva på avtal om att de jobbar minst 1 800 timmar för Orange, alltså närmare 11 månader. Därför drar vi slutsatsen att traktamente finns i den lönesumma som presenteras i årsredovisningen. Det kan också vara så att Orange lägger på boendet och resor i lönesumman om man utgår från vad som står på deras hemsida. Där står att boende och resor ska “betraktas som intäkter utan att några avdrag ska göras”. Men lön det är den ersättning man får för utfört arbete och där arbetsgivaren drar skatt till staten och på den summa som arbetsgivaren betalar sociala avgifter på. Utåt sett drar Orange boendekostnad från sjuksköterskornas nettolön (det står på deras “lönespecifikationer”). Men enligt litauisk lag ska arbetsgivaren stå för det. Gör inte arbetsgivaren det ska arbetstagaren få pengar för detta. Det kan man se i samma lista från litauiska finansdepartementet.  Se högra kolumnen.
EU är tydlig med att det inte arbetarens sak att betala de kostnader som blivit på grund av att de blivit utsända. Till exempel resekostnad, kost och logi. Detta får inte räknas som lön. Läs mer om detta i förordning 96/71 (punkt 7).

Arbetsgivaravgifter
Det enda utländska företaget i Orangekoncernen som har F-skatt i Sverige är det litauiska UAB Orange Group Baltic. Men det jobbar sjuksköterskor som är från Slovakien, Ungern och Lettland. Enligt Lars Hezsö, som är vd vid det svenska Orange Personal, är de anställda i Orange-företag från deras hemländer. Men varken slovakiska, ungerska eller lettiska Orange är registrerade i Sverige eller har F-skatt. Det är alltså en teknisk omöjlighet för de företagen att betala arbetsgivaravgifter eller skatt för sina anställda här i Sverige.

Koncentration till litauiska Orange
Så här många personer är anställda i de olika företagen (2014): Fem personer var anställda i det svenska företaget Orange Personal AB (vilket då är deras kontorspersonal). I det ungerska Orange (Orange Munkaero Szolgaltato Kft) var det tre anställda. I det slovakiska Orange (Orange employment Service s.r.o) var det sju anställda. I det lettiska Sia Orange Group Baltic var det 11 anställda. Och slutligen var det 256 anställda i det litauiska UAB Orange Group Baltic.

Koncernstruktur
Det litauiska UAB Orange Group Baltic är moderbolag för det slovakiska, lettiska och det ungerska Orange. Samtidigt är det norska Orange Group AS moderbolag för det svenska Orange Personal AB, det norska Orange Helse AS och det litauiska UAB Orange Group. Klicka här så ser du ett schema på koncernförhållandet.

Fler kommuner och landsting som använt Orange
Gällivare kommun
Kinda kommun
Söderköping kommun
Karlshamns kommun
Vindeln kommun
Nordmaling kommun
Arjeplog kommun

I de uppgifter som Orange lämnar till utstationeringsregistret 2 maj 2016 hittar vi ytterligare kunder:
Åtvidaberg
Nacka
Sollefteå sjukhus
Nordanstig
Lund
Köping
Gotland
Staffanstorp
Ludvika
Eskilstuna
Nacka
Västerås

Övrigt
Personalstyrkan i litauiska UAB Orange Group Baltic har halverats sedan 2014. Idag ligger den på 119 personer. Klicka här 

Anna-Lena Norberg

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här