Bemanningsföretaget Orange har granskats av Bergens kommun. Man har kommit fram till att de gästarbetande sjuksköterskor som jobbat i Bergen, via Orange, har avtal som strider mot norsk rättspraxis. Fagforbundet beskriver avtalsförhållandena som tvångsarbete.

Stoppafusket har tidigare gjort en serie med avslöjande artiklar om bemanningsföretaget Orange, som är verksamt i Norge såväl som i Sverige. Orange affärsidé bygger på att anställa sjuksköterskor från östeuropa, snabbutbilda dem i norska eller svenska och hyra ut dem till den norska och svenska sjukvården. I Sverige har en lång rad landsting och kommuner köpt bemanningstjänster från Orange.
blue-button-orange

Stoppafuskets granskning visar på en rad oegentligheter i företaget. Man har struntat i att betala svensk skatt och lönerna ligger långt under normala svenska löner, för att ta ett par exempel. Även media i Norge har rapporterat om Orange.
Bergens kommun hör till de norska kommuner som har hyrt in östeuropeiska sjuksköterskor via Orange. Kommunen fick en rad tips om missförhållanden inom företaget och man beslutade att göra en egen granskning. Den är nu offentliggjord, den går att läsa i sin helhet här.

Tvångsarbete?
Bergens kommun har granskat företaget ur en rad frågeställningar; har de följt arbetstidslagarna? har de anställda fått rätt lön? har sköterskorna tillräckliga språkkunskaper? och så vidare.
Ett stort avsnitt tar upp frågan om sköterskornas anställningar kan betraktas som tvångsarbete. Som även Stoppafusket kom fram till i sin granskning, har anställda i Orange ett mycket udda avtal när det kommer till språkundervisningen.
Sköterskorna får språkundervisning i sina hemländer. Kostnaderna för denna utbildning dras sedan av deras löner när de börjat jobba. Bergens kommuns granskning visar att sköterskorna inte var medvetna om det avtalets innebörd.
I praktiken innebär avtalet att en sköterska tvingas arbeta för Orange i två år, annars drabbas hen av höga skadeståndskrav.
Detta är något som det norska fagforbundet reagerar starkt på.
– Rapporten visar tydligt att Orange har grovt diskriminerat de utländska sjuksköterskorna inom ramen för sitt arbete åt kommunen, så grovt att det kan tolkas som tvångsarbete, skriver Sara Bell, som är ombudsman på Fagforbundet i en kommentar.

Nettolön
Bergens kommun har dock gjort halt när det kommer till frågan om Orange gör sig skyldig till lönedumping eller inte. Man har visserligen begärt in uppgifter om utbetalad lön och även granskat löneredovisningar som de anställda fått. Men det är ett problem med det. Sköterskorna får sina löner redovisade netto, alltså efter eventuell skatt och ersättningar. När de redovisas på det sättet skiljer man inte på lön och traktamente, som man normalt gör i Norge annars.  Men kommunen har valt att inte skärskåda det förhållandet djupare. Stoppafuskets granskningar av löner Orange betalat till sköterskor som varit stationerade i Sverige visar att när man tar hänsyn till att en stor del av nettolönen egentligen är traktamente, hamnar lönen långt under normal svensk eller norsk standard.

Ingen pension
Bergens kommuns granskning visar att anställda i Orange inte har någon tjänstepension.
– Det är olagligt i Norge, kommenterar Sara Bell.
– Jobbar man i Norge har man enligt lag rätt till pensionsförsäkring.
Nu hoppas Fagforbundet att både Bergen och andra kommuner säger upp sina avtal med Orange. Men man räknar också med att det kan bli ett tragiskt efterspel för de enskilda sjuksköterskorna. Det har varit lite si och så med skatteinbetalningar från företaget. Och i Norge, såväl som i Sverige, är det den enskilda arbetstagaren som blir skyldig när arbetsgivaren inte dragit rätt skatt.
– Vi är bekymrade för de rapporter vi fått från tidigare arbetstagare i Orange Helse, som säger att de fått stora krav på restskatt efter att de avslutat sina anställningar på Orange, säger Sara Bell.

Gillar du vårt arbete? Swisha gärna över en tia eller två och stöd Stoppafusket så vi kan fortsätta vår verksamhet. Stoppafuskets swishnummer är:  1235714852. Tack på förhand!

Thomas Lundh 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här