Det estniska bemanningsföretaget Hints Agency OÜ har åkt fast i skatterevision. Företaget har hyrt ut svartjobbare till Bygg & Montagebolaget i Stockholm. Även en nolltaxerare och falska fakturor figurerar i historien.

Det är mycket svårare idag att klara sig undan med fusk, för numera samarbetar de olika myndigheterna i Europa. Ett exempel är när vårt svenska Skatteverk beslutade om revision hos det estniska företaget Hints Agency. Företaget vägrade att skicka någon bokföring till Skatteverket. Men revisionen gick bra ändå och mycket kom upp till ytan. Just på grund av att numera finns det samarbete mellan myndigheter. Det estniska skatteverket hjälper det svenska att fråga ut Hints ägare och det visar sig att Hintz bara har en anställd. Den personal man hyr ut förmedlar man bara, sägs det. Byggnadsarbetarna skulle vara anställda i två andra estniska företag, menar Hints ägare när han utfrågas. Men även de företagen visar sig inte ha några anställda. Det finns alltså inga sociala avgifter eller skatter betalda för byggnadsarbetarna i Estland. Och inte heller i Sverige (där de skulle varit betalda).

Följ pengarna
Men när Skatteverket, med hjälp av estniska skatteverket, följer pengaströmmarna visar det sig att när Hints fått pengar från sin kund i Sverige har företaget sedan fört över en del pengar till arbetarna. Svarta pengar, alltså. Hints förde också över pengar till de två estniska företagen, och här kommer det intressanta, som i sin tur förde över pengar till en man i Sverige. Till den man som äger det svenska Hints Agency Sweden AB (tillsammans med ägaren för det estniska Hints.) Mannen i Sverige har nolltaxerat i många år, men som när Skatteverket började röja i det hela, uppgav i sin inkomstdeklaration för 2014 att han tjänat 35 000 kronor. Men det var mycket mer pengar än så som han fått. Närmare bestämt 1,2 miljoner kronor har förts över till hans svenska konto. Mannens förklaring till Skatteverket är att det är pengar som han tidigare lånat ut till privatpersoner som han nu börjar få tillbaka. Den förklaringen köpte inte Skatteverket.

Revision
Eftersom det estniska Hints vägrar lämna ut några papper tar Skatteverket kontakt med företagets stora kund, Bygg & Montagebolaget i Stockholm, och hämtar fram alla fakturor. Bygg & Montagebolaget har, i sin tur, jobbat hos Nolimo Entreprenad AB och Fönsterspecialisten i Norrland AB. Även därifrån hämtar Skatteverket uppgifter. Bland annat får man fram namnen på de 29 estniska byggnadsarbetare som Hints hyrt ut. I revisionen ser man också vilket pris Hintz haft. Jobben som görs är till fast pris men när något extra jobb ska göras är priset bara 220 kronor i timmen. Ett billigt pris för Bygg & Montagebolaget som anlitat Hints sedan 2010. Men samtidigt ett pris som är så lågt att lagar inte kan följas. Lönen kan inte vara det minsta i kollektivavtalet, vilket det ska vara enligt EU:s direktiv 96/71. Och pengarna räcker inte till att sociala avgifter betalas. I revisionen hittar Skatteverket också falska fakturor från de två estniska företagen till både det estniska och det svenska Hintz företagen. Skatteverkets revision gäller för januari 2013 fram till och med juli 2014.
Estniska Hints måste betala arbetsgivaravgifter för de 1,2 miljoner kronor som mannen i Sverige fått utbetalt.

Stoppfusket har sökt ägaren till det svenska företaget utan resultat.

Anna-Lena Norberg

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här