Mattias Bernhardsson från Haninge uppmärksammar skolskjutsförarnas situation. De jobbar 65-70 timmar i veckan, menar Bernhardsson, helt oförsäkrade.
Bernhardssons artikel fäller här:

Haninge kommun har genom upphandling avtalat med Taxi 020 AB och Sverigetaxi i Stockholm AB (vilka idag är ett och samma bolag) att sköta alla specialtransporter (särskola, specialskola, LSS och rullstolstaxi) samt skolskjutsar med undantag av Ornö och Utö.
Innan dessa avtal slöts, under hösten 2014 och våren 2015, slog vi i Rättvisepartiet Socialisterna larm om de slavliknande arbetsvillkor som var gällande för taxiförare under Taxi 020, som även då körde skolskjutsar och specialtransporter åt Haninge kommun.
Då kollektivavtal fortfarande inte är ett krav i förfrågningsunderlaget kan samma företag enkelt vinna anbudsgivningar och därmed fortsätta att sätta både förarnas och barnens säkerhet i fara. Dessutom bryts många andra villkor som faktiskt är fastställda i förfrågningsunderlaget.
Samtliga taxiförare (både anställda chaufförer och åkare) som kör skolskjutsar och specialtransporter för Sverigetaxi/Taxi020 på uppdag av Haninge kommun som jag har träffat anonymt om arbetsvillkor under denna höst ger en enstämmig bild:
– Taxiförare jobbar ca 12 timmar om dagen, 6 dagar i veckan. De hamnar ofta i 60-75 arbetade timmar per vecka. Detta kan jämföras med upphandlingsmyndighetens riktlinjer som fastslår att den ordinarie arbetstiden i genomsnitt ska vara 40 timmar per helgfri vecka (KravID: 11104 ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare”).
– Taxiförare kör oförsäkrade i sin yrkesutövning. Bilarna är försäkrade, men inte föraren som saknar arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring såväl som livförsäkring (och tjänstepension). Detta trots att avtalen Haninge kommun tecknat med bolagen slår fast att ”Leverantörerna skall teckna försäkringar som omfattar skador som kan ske vid utförandet av tjänsten”. I skador som kan ske vid utförandet av tjänsten finns exempelvis risken för olycka utanför bilen såväl som risken att utsättas för våld, vilket inte täcks av en bilförsäkring. Ansvaret att teckna försäkringar som omfattar skador som kan ske vid utförandet av tjänsten har alltså leverantören även om det mellan leverantören och åkeri/underleverantör har bestämts att det är upp till åkeri/underleverantör att teckna försäkringar för taxiföraren. I vilket fall är de förare jag träffat oförsäkrade i sin yrkesutövning.
– Taxiförare drabbas av olagliga löneavdrag. Förarna pressas att ta fler köruppdrag under en given tid än vad som rimligen är möjligt. Om det sker ett dröjesmål drabbas föraren av löneavdrag – beloppet 600 kronor per försening har förekommit. I de kommersiella villkoren som är fastställda mellan Haninge kommun och leverantören är det leverantören (Sverigetaxi/Taxi020) som ska betala vite om 500 kronor om instruktionerna i en beslutad beställning ej efterlevs, om tidspassningen inte hålls eller om hämtning sker senare än 20 minuter efter utsatt tid. Detta belopp kräver leverantören av åkeriet, som i sin tur i många fall kräver hela beloppet av föraren, vilket är ett brott mot Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.
– Taxiförarna vågar i princip aldrig protestera mot dessa villkor, ägna sig åt facklig organisering eller berätta/lämna upplysningar om dessa villkor. Trots att riktlinjerna i kommunens upphandlingspolicy tydligt slår fast att ”anställda hos leverantör omfattas av motsvarande meddelarfrihet som gäller för anställda i kommunerna”, saknas krav på just detta i avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi/Taxi 020.
Av mina träffar med taxiförarna drar jag slutsatsen att Haninge kommun brister i sin tillsyn. Trots bristerna i avtalen mellan Haninge kommun och Sverigetaxi/Taxi 020 står det åtminstone att ”Leverantören ska ansvara för att gällande lagar inom arbetsrätten följs och att arbetsmarknadslagen efterföljs”. Det innebär att leverantören ska följa exempelvis Arbetsmiljölagen, Semesterlagen, Arbetstidslagen och Lag om anställningsskydd (LAS). Det är kommunens ansvar att följa upp att leverantören följer dessa lagar samt att se till att leverantören följer upphandlingsmyndighetens nya riktlinjer ”Arbetsrättsliga villkor för taxiförare”.
Av mina träffar med taxiförarna drar jag också slutsatsen att Haninge kommun ställer lägre krav på företag som ansvarar för transport av barn än på andra företag, exempelvis inom hemtjänsten. Kraven gällande LOV Hemtjänst skärptes efter att Äldreförvaltningen hörsammade missförhållanden. Som ett resultat står det i skall-kraven att ”Om leverantören inte har tecknat kollektivavtal ska arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal.”
Det står på sin plats att kraven även skärps på leverantörer av skolskjuts och specialtransporter, inte minst då det handlar om uppdrag att köra barn till och från skolan.

Mattias Bernhardsson
Gruppledare Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här