Scanunit AB sysslar med fartygsunderhåll. Deras arbetare är från Polen. De arbetar i Sverige år från år, utan att betala skatt i Sverige. De är delägare i ett utländskt kommanditbolag som hyr ut dem. Och för den här konstellationen finns ingen skattelag att använda. Det finns ett kryphål i skattelagen. 

Scanunit gör underhåll på fartyg. Sandblästrar, målar och annan ytbehandling. Ett tufft jobb, ofta ute till sjöss. Men även om arbetena titt som tätt sker på internationellt vatten anser både Skatteverket och Kammarrätten att det är en svenskt baserad verksamhet. Ändå har ingen skatt eller sociala avgifter betalats här för de polska arbetarna.

Hallandsåsen
Vi tar hela historien från början. Det var 2003 som Scanunit började hyra in polska arbetare från det gibraltarregistrerade bemanningsföretaget Dolphin Repair and Service LLP. Arbetarna skulle jobba vid bygget av tunneln vid Hallandsåsen. Samarbetet mellan Dolphin och Scanunit har fortsatt sedan dess. Nu skriver vi 2017.
Per Ekelund är vice vd vid Scanunit:
− Många av gubbarna från Polen är samma gubbar vi haft här år efter år. En del har jobbat hos oss sedan 2003. Men de jobbar inte hela tiden. Ibland behöver vi tio. Ibland en gubbe. Ibland femtio gubbar, berättar han.

Resor
Dolphin är ett bemanningsföretag. Men trots det är de polska arbetarna inte anställda av Dolphin. Företaget är ett kommanditbolag, vilket innebär att arbetarna är delägare i bolaget. Det kan vara upp till ett par hundra delägare i ett kommanditbolag.
Arbetarna är nöjda, menar Per Ekelund på Scanunit.
− Vad vi förstått tjänar gubbarna bra med pengar. De är nöjda. Annars hade de ju slutat. Scanunit står ju också för en hel del utgifter för dem. Vi betalar deras skyddsutbildning. Vi står för deras boende. Vi betalar också deras resor. Vi betalar flygresan från Polen till Sverige och resan inom Sverige till jobbet. Likaså när de ska åka hem, berättar han.

Revision
Skatteverket gjorde en revision av Dolphin för åren 2009 och 2010. Verket ansåg att Scanunit och Dolphin var så sammanflätade att Dolphin hade fast driftställe i Sverige. Det innebär att, trots att Dolphin var ett utländskt företag, så var företaget etablerat här. ”Försvenskat”, om man så vill. Vilket då innebar att företaget ska bokföra här. Betala skatt här. Precis som ett svenskt företag. Men det finns ett krux…

Kommanditbolag
Just det att Dolphin är ett gibralatarregistrerat kommanditbolag, gjorde det mycket knöligare. Skatteverket hade ingen exakt lag att luta sig mot. Men Skatteverket vände ut och in på de lagar som finns och kom fram till att Dolphin skulle betala 26,3 procent i skatt. Och det skulle företaget i princip göra på alla pengar som kommit in. Bara den administrativa kostnaden fick dras av. Skatteverket räknade att Dolphin skulle betala runt åtta miljoner i skatt till Sverige.

Domstolar
Dolphin höll inte med Skatteverket överhuvudtaget. Företaget menade att man inte alls hade fast driftställe och skulle skatt betalas så får det vara i så fall på den summan som var kvar efter det att arbetarna fått sina pengar. Ärendet gick till Förvaltningsrätten som gick på Skatteverkets linje. Men när ärendet hamnade i nästa instans, hos Kammarrätten, blev det ett annat domslut. Kammarrätten höll å ena sidan med Skatteverket om att Dolphin hade fast driftställe. Men höll å andra sidan med Dolphin om att ersättningen till arbetarna/delägarna måste räknas bort innan man börjar räkna på någon skatt. Den domen kom 2014.

Nya Dolphin
Det är en hel del arbetare vi talar om som jobbat här i Sverige via Dolphin. Just Dolphin Repair and Service LLP är inte aktivt idag. Den polska arbetskraften har flyttats över till ett nytt kommanditbolag med namn Dolphin Poland LLP. Ett kommanditbolag som också är registrerat på Gibraltar. Det är sammanlagt 159 arbetare/delägare som är aktiva i Dolphin Poland.  Vi har kontrollerat samtliga namn mot Skatteverket.

Ingen skatt
Och det visar sig att det bara är några få som betalat skatt här. De allra flesta har inte ens samordningsnummer, vilket man behöver som utlänning för att kunna betala skatt här i Sverige.
Men var betalar de skatt då? Frågan går till Per Ekelund på Scanunit.
− Det gör de i Polen. De jobbar inte här så länge varje år att de blir skattskyldiga här, säger han.
Det Per Ekelund refererar till är den skatteregel som säger att om en utländsk person anställd på ett gästande utländskt företag jobbar här i Sverige, så ska den personen börja betala skatt i Sverige först efter sex månader (183-dagars regeln).

Skatt
Men Facebook-sidor som tillhör en del av de polska arbetarna vittnar om något helt annat. En arbetare skriver till och med att han bor i Sverige. Andra skriver att de jobbar på Scanunit, och inga andra företag.
Men egentligen. Den regel som Per Ekelund pratar om – att arbetarna först ska betala skatt i Sverige efter sex månader-  kan ju inte gälla de här arbetarna. Dolphin har ju fast driftställe här. Reglerna säger ju då att skatt ska betalas för gästarbetarna från dag 1 i vårt land. Det är bara ett krux…

Kommanditbolag
Det finns ingen exakt skattelag när det gäller gibraltaregistrerade kommanditbolag och deras delägare. När Stoppafusket tar kontakt med Skatteverket får vi veta att ”hur den skatterättsliga frågan ska bedömas är oklart” och att Skatteverket ”inte delar Kammarrättens uppfattning”. Samtidigt är domen inte överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen.
Som resultat av detta finns det då ett kryphål i skattelagen som gör det möjligt att utländska arbetare kan jobba här år ut och år in utan att betala skatt, så länge de är delägare i ett utländskt kommanditbolag.

Anna-Lena Norberg
Detta är en artikel av flera i en artikelserie som närmare granskar fenomenet utländska kommanditbolag

 

 

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här