Svensk personal: 470 kronor/tim. Polsk personal: 270 kronor/tim.
Så står det på fakturor från Scanunit AB till Sjöfartsverket. Olika kostnad, beroende på etnicitet.

Scanunit AB utför reparationer och underhåll på fartyg. Företaget finns i Helsingborg och sina kunder hittar det både i Sverige och internationellt. Ofta utförs underhållsarbetena ute till sjöss.
Vi på Stoppafusket blev intresserade av Scanunit för att företaget omnämns i en intressant skattedom i Kammarrätten.
Mer om det fallet här.
Eftersom Scanunit har en hel del uppdrag till svenska myndigheter begärde vi ut gamla fakturor, för att se vad det är för typ av arbeten man gör. Det var då vi hittade de etniska fakturorna hos Sjöfartsverket.
Vi vet ju sedan tidigare att den svenska arbetsmarknaden ofta är uppdelad efter etnicitet. Gästarbetare har för det mesta lön beroende av vilken land de råkar komma från. Men vi har aldrig tidigare sett att etniciteten ligger till grund för prissättningen gentemot svenska myndigheter.

Inget konstigt för företaget

Hur kommer det sig att ni definierar personal så här,  utifrån landstillhörighet?
– Det är bara för att det är en prisskillnad och ingenting annat, säger Per Ekelund, vice vd på Scanunit.

Det är en prisskillnad generellt mellan polska och svenska arbetare?
– Javisst. Vi kunde lika gärna skrivit utländsk personal eller svetsare eller något annat.

Menar du att det är vanligt när man deltar i upphandlingar, att man specifierar priserna utifrån om det är svensk personal eller utländsk personal?
– Javisst, så är det.

Oavsett kompetens?
– Kompetensen har inte alls med detta att göra. Kompetensen är att vi ser till att där finns personer med rätt kompetens för jobbet. Annars hade vi inte vunnit upphandlingen.
Många av de polska arbetarna har arbetat för Scanunit i flera år. Men de är inte anställda av Scanunit. Man har ett särskilt upplägg där ett bemanningsföretag, Dolphin repairs LLV (engelskregistrerat kommanditbolag), leverar personalen. Arbetarna är delägare i kommanditbolaget och betraktas som egna företagare.

Ingen skatt i Sverige

Hur ser ni på det att de inte skattar i Sverige, utan i sitt hemland?
– De skattar i sitt hemland ja.

Du ser inte någon moralisk aspekt i det, att ni har underleverantörer som jobbar hos er år efter år och som inte betalar skatt i Sverige?
– Nej, det är samma sak som vi svenskar jobbar i Danmark och skattar i Sverige, det är inget konstigt med det.

Men om man jobbar kontinuerligt i ett land ska man väl skatta i det landet?
– Så länge du följer EU:s lagar och Sveriges lagar så följer du den fria rörligheten inom EU, säger Per Ekelund.

Brist på kompetens i Sverige

Jag hörde från en polsk arbetare som jobbar hos er tidigare att ersättningen ligger normalt på 12 euro i timmen när de jobbar åt Scanunit (då ska sociala avgifter betalas av arbetaren själv).
– Det är som så att det är inte vi som betalar ut det. Vi betalar ut en kostnad per timme till uthyrningsbolaget.

Till Dolphin?
– Ja.

Och så debiteras det internt i kommanditbolaget.
– Det förmodar jag, det får du höra med dem.

Är ni nöjda med arbetarna från Polen, är det bra personal. Annars skulle ni väl inte anlita dem?
– Nej och absolut är det så att eftersom vi jobbar inom fartygsreparation så har vi inga varv kvar, mer än några få reparationsvarv kvar i Sverige. Så det kommer inte någon ny arbetskraft till branschen, som har den här kunskapen. Därför måste vi söka den här kunskapen utomlands och Polen är ett jättesort varvsindustriland idag.

Är det kompetens lika mycket som kostnaden ni är ute efter?
– Absolut är det det.

Nytt för Sjöfartsverket

På Sjöfartsverket verkar det däremot vara ovanligt med prissättning beroende på nationalitet. Där kommer uppgifterna som en överraskning.
– Jag har aldrig sett något liknande tidigare. Annars brukar man köpa kompetens, oavsett vad det är för nationalitet på den kompetensen, säger Lars Eriksson som är strategisk inköpsdirektör på Sjöfartsverket.
De fakturor jag visar för Lars Eriksson har några år på nacken och hänger samman med reparationsarbeten som gjordes på lotsbåtar, inköpta från ett varv i Estland.
– Det var det estniska varvet som anlitade Scanunit.
Scanunit har också vunnit egna upphandlingar hos Sjöfartsverket. På fakturor som hör ihop med de upphandlingarna hittar man inte nationaliteter specifierade. Så det är inte upphandlingen i sig som kräver nationalitetsspecifierade fakturor.

Svårt att kontrollera underleverantörer

Har Sjöfartsverket någon policy när det gäller detta, att det ska levereras med en etisk dimension, eller är det alltid lägsta pris som gäller?
– Upphandlingsmässigt går det inte riktigt ställa krav som begränsar konkurrensen. Det fanns ett förslag från regeringen som röstades ner, att man skulle kunna ställa krav på kollektivavtal eller liknande.
– Den koll vi gör på företagen är att de är hela och rena, betalar skatter och så vidare. Och så ställer vi krav på kompetensen förstås. Men upphandlingsmässigt är det omöjligt att ställa långtgående krav som går ner på den nivån.
Det blir svårt att agera för en myndighet, även om det är uppenbart att man använder ett upplägg för att undvika svensk skatt, menar Lars Eriksson.
– Det krävs att Skatteverket reagerar och ingriper, annars är det omöjligt för oss att upptäcka. Det går inte ställa några krav egentligen upphandlingsmässigt för att stoppa sådant här. Jag har svårt att se att vi skulle kunna hindra det med nuvarande regelverk, säger Lars Eriksson.
Men helt utan verktyg är inte svenska myndigheter, vissa krav måste vara uppfyllda för att få vara leverantör till svenska myndigheter.

Om ni skulle komma på en leverantör som smiter med skatterna, kan ni då enligt regelverket, byta leverantör?
– Ja det kan vi. Det är reglerat i Lagen om offentlig upphandling. Vid vissa förutsättningar ska Sjöfartsverket ingripa och häva avtalet.
Men det var en hypotetisk fråga. I fallet med Scanunit är det inte aktuellt med någon sådan åtgärd.

Bryter mot diskrimineringslagen

Även om Sjöfartsverket upplever att det är svårt att ställa krav på löner och liknande i upphandlingar så har verket faktiskt egna långtgående skrivningar för att motverka diskriminering.
Det ingår en diskrimineringsklausul i de avtal verket skriver med leverantörer numera. Där åtar sig leverantören att följa diskrimineringslagen, som bland annat förbjuder diskriminering på grund av etnicitet. Leverantörer åtar sig också att skicka in dokumentation på hur man inom företaget arbetat för att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning.

Bilden: en av Sjöfartsverkets lotsbåtar som omtalas i artikeln. Bilden är Sjöfartsverkets.

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

 

Fakta, LOU (Lagen om offentlig upphandling)

Statliga verk, kommuner och alla andra offentliga upphandlare har ett starkt lagstöd om det vill bli kvitt fuskande företag i underleverantörskedjorna.
Det är reglerat i det 10:e kapitlet i LOU. Vid vissa förhållanden är det ingen diskussion, myndigheten SKA säga upp avtalet om leverantören varit delaktig i direkta olagligheter som penningtvätt och liknande och man KAN säga upp avtalet när leverantören: “inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker”.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här