För mig känns det här totalt bakvänt. Att vi har en arbetsmarknad i Sverige där lön sätts efter ursprung. Inte kompetens. Inte utbildningsnivå. Inte duglighet. Utan bara detta mätande av människors etnicitet.

Det är förstås inte tillåtet egentligen. Vi har en diskrimineringslag där det uttryckligen är förbjudet. Men vem ser till så att den lagen efterlevs i Sverige idag? Polisen har väl annat att göra, Arbetsmiljöverket? Nä, inte deras bord. Diskrimineringsombudsmannen? Ja, de skulle ju kunna börja titta på svensk lönebildning och se att det blir allt vanligare med arbetsplatser som är uppdelade efter etnicitet och att arbetsrätten inte gäller om du råkar vara från Polen eller något annat östeuropeiskt land.  Svenska myndigheter skulle faktiskt kunna undersöka alla sina leverantörer och deras underleverantörer och helt sonika kicka ut de som sätter lön efter etnicitet. Det skulle rensa rätt bra på arbetsmarknaden i Sverige. Men myndigheterna bara; orka, liksom??!!
Det här är ju inget nytt. Stoppafusket har skrivit sedan 2010 om att lön ofta sätts efter etnicitet i Sverige. Fenomenet har inte minskat i omfattning under den tiden. Vi får bara fler och fler tips om detta.
För ett par dagar sedan publicerade vi en artikel om etniska fakturor hos Sjöfartsverket.  Sjöfartsverket har betalat 470 kronor i timmen för svensk personal och 270 för polsk. Sedan dess har vi kommit över fler interna dokument. Bland annat en prislista mellan företaget Scanunit och en stor svensk rederikoncern, där det noga redogörs för skillnaden i pris om det är svensk personal som används, eller inte.
Slutkunden betalar kring 300 kronor i timmen för polsk personal. Arbetarna har cirka 120 kronor i ersättning. De är egenföretagare och betalar sociala avgifter och allt annat som normalt hör till en arbetsgivares ansvar själva. Det gör hanteringen enkel för de som förmedlar arbetskraften. Polsk personal – jag då är det reapris och då är det 12-timmars skift som gäller. Blir någon sjuk, ja hem till Polen bara och hit med en ny.
Det här är inget Scanunit hymlar med eller försöker dölja. De är helt öppna med det. Det etniska systemet är så djupt rotat på svensk arbetsmarknad idag att det inte höjs så många ögonbryn.
Men, vem tjänar på den här arbetarhandeln över gränserna i EU?
Ja, mest tjänar beställaren. Sjöfartsverket tjänar bevisligen 200 kronor per arbetad timme på att betala för en polack istället för en svensk. Det är ju där den största förtjänsten ligger. Men samhället förlorar ju på att svenska skatter och avgifter inte blir betalda.
Det är det som gör hela förhållandet så supermärkligt. Staten vill tjäna pengar på att handla så billigt så möjligt. Samtidigt göder staten den organiserade form av skatteflykt det är frågan om här och förlorar pengar i den  andra ändan. Och de där fina principerna om alla människors lika värde och att ingen ska diskrimineras på grund av sitt ursprung, ja de gäller väl i andra salonger. Inte ute på golvet på den svenska arbetsmarknaden, eller?

Thomas Lundh
thomas@stoppafusket.se

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här