Sedan 2005 har det litauiska skogsvårdsföretaget UAB Skogran haft verksamhet i Sverige. Från början var verksamheten blygsam men idag jobbar företaget på flera platser i Sverige och även i Finland och Norge. Skogsarbetarna har ungefär en femtiolapp i timlön.

Stoppafusket är oberoende, grävande journalistik. Gillar du vårt arbete, swisha gärna en tia eller två (eller mer) till: 1235714852

Stoppafusket har hållit ögonen på Skogran under flera år. Likaså Skograns viktigaste svenska affärspartner Bohus-Dals Skogsplantor AB. De två företagen har varit buss och bundis sedan Skogran startade sin verksamhet 2005.
”Efter 11 år av framgångsrikt samarbete med Skogran kan jag verkligen säga att det är ett pålitligt, ansvarstagande och kvalitetssökande företag som jag är mycket nöjd att arbeta med”.
(
Roger Gustafsson, vd vid Bohus-Dals Skogsplantor, i Skograns broschyr 2016. Översatt från engelska)

Svenska kyrkans marker
För två år sedan upptäckte Stoppafusket att Skogran jobbade på svenska kyrkans mark, Göteborgs stifts skogar. Men då hade vi inga vattentäta bevis på lönedumpning, så en halvfärdig artikel lades i byrålådan. Men sedan januari 2017 publicerar den litauiska affärsinformationssajten Rekvizitai bland annat medellönen för alla litauiska företag. Medellönen utgår från de siffror som Skogran lämnat in till Office of the State Social Insurance Fund Board i Litauen. Rekvizitai publicerar alltså den lön som Skogran betalar och hur många anställda företaget har – månad för månad.

43,50 i timlön
För att kunna räkna fram vad arbetarna tjänar när de är i Sverige måste vi göra nedslag under april och maj 2017 då Skogran rapporterat in till utstationeringsregistret hur många skogsarbetare som var här.
Enligt utstationeringsregistret var 40 skogsarbetare här i Sverige och jobbade. Enligt Rekvizitai hade företaget 90 anställda, och var de andra var och jobbade vet vi inte. Om de är i Norge, Finland eller Litauen. Men för att räkna snällt utgår vi från att de är i Litauen och får den litauiska minimilönen. De pengar som blir över fördelar vi på arbetarna i Sverige. I april har de en månadslön på lite drygt 7 500 kronor vilket ger en timlön på 43, 50. I maj är timlönen drygt 55 kronor. Det utifrån att de jobbar normal arbetstid. (Hur vi räknar kan du se längst ner i artikeln under ”Skogran i siffror 2017”)

Skograns kommentar
Lukas Sederevičius är vd vid Skogran och han skriver i kommentarer till Stoppafusket att det var 29 skogsarbetare i Sverige i april och 43 i maj. Så vi gör en ny beräkning och kommer fram till att arbetarna tjänade 52 kronor i timmen i april och 53 kronor i timmen i maj.
Men Lucas Sederevičius menar att siffrorna Stoppafusket har måste komma från en otillförlitlig källa för hans egna beräkningar på timlön blir mycket högre: 107,41 kronor i april och 110 kronor i maj.
Så här skriver han till Stoppafusket:…” alla uppgifter som presenteras ovan är registrerade inte bara i vårt företags officiella dokument utan lämnas alltid in till behöriga institutioner i Litauen (”Office of the State Social Insurance Fund Board” och State Tax Inspectorate) och i Sverige (Arbetsmiljöverket och FORA AB)”.
Läs gärna Lukas Sederevičius svars-mejl till Stoppafusket. Klicka här.

Har det bra
Roger Gustafsson från Bohus-Dals Skogplantor tror inte heller att uppgifterna om lönerna är sanna.
– De har så mycket, mycket mer i lön. Och arbetarna har det otroligt bra i Sverige och är mycket nöjda. Jag har en fastighet, Ökna skola, där de bor när de är i Sverige. De har en tv på 60 tum, internet, gymnastiksal och bastu för 20 personer. De får frukost och middag. Vi har aldrig haft några klagomål från arbetarna. En del beskriver det som semester att komma hit. Och en del kallar faktiskt Ökna skola för sitt hem.

Kunderna
I Skograns broschyr 2016 listas alla företagets kunder upp. Alla i Sverige, Norge och Finland. De svenska kunder som räknas upp är: Stora Enso, Svea Skog, Moelven, Derome Skog, Munksjö och Munkedal Skog. Men när Stoppafusket ringer upp dem har de inte hört talas om Skogran överhuvudtaget. Alla företag, utom två, säger att de anlitat Bohus-Dals Skogplantor. En del av kunderna har sett att Bohus-Dals Skogsplantor haft litauiska skogsarbetare, men uppfattat att de är anställda av företaget.
Roger Gustafsson igen:
– Stora Enso har köpt plantor av oss och vi har köpt frön från Svea Skog. Vi har inte utfört några tjänster där alls. De andra företagen har Skogran jobbat för, indirekt. Det är ju jag som finns i Sverige och har den direkta kontakten med mina kunder. Jag har informerat kunderna att jag har Skogran som underentreprenör. Det står ju också Skogran på företagets bilar, så ingen kan undgå det. Jag har också informerat GS-facket om att vi har Skogran som underentreprenör.

Norge
Vid vår granskning av Skogran vände vi även våra blickar till grannlandet Norge. Där har man krav på att utländska företag måste registrera sig som NUF-företag, Norskt Utländskt Företag. Därutöver måste ett NUF-företag lämna in årsredovisning för den verksamhet man har i Norge. De reglerna gäller om ett utländskt företag jobbar mer än tre månader i Norge. Skogran är registrerat som NUF-företag sedan 2014 men har inte lämnat in en enda årsredovisning.
Lukas Sederevičius skriver så här i svar till Stoppafusket:  Vårt företag är inte skattskyldigt i Norge vilket innebär att det inte finns några krav på att lämna in någon årsredovisning.”

Växt ordentligt
Från det att Stoppafusket började hålla koll på Skogran fram tills dags datum har Skogran växt ordentligt. I Litauen jobbar Skogran enbart med linjeröjning (förutom försäljning av julgranar och hönsburar). 2012 började företaget sin verksamhet i Finland och 2014 började man i Norge. Under 2016 planterade man hela 11,5 miljoner skogsplantor, röjde 3 500 hektar skog och plockade 400 000 liter tallkottar – och började med linjeröjning även i Norge.  Enligt uppgift så har verksamheten ökat än mer 2017 och runt 13 miljoner skogsplantor planterades, varav sju-åtta miljoner i Finland och fyra miljoner i Norge. Antalet anställda har vuxit enormt på några år. Dock är många säsongsanställda. Som högst hade företaget 250 anställda under juni månad förra året.
2016  fick Skogran två EU-bidrag för att stärka konkurrenskraften och utvidga sin verksamhet utanför landets gränser. 2016 utsågs också Skogran till gazellföretag.

Positivt
Roger Gustafsson från Bohus-Dal Skogsplantor anser att det är viktigt att se allt positivt.
– Snart är det ett nytt år. Och om något inte är rätt,  så rättar vi bara till det. Svårare än så är det inte. Jag kommer personligen att kontrollera att Skogran uppfyller alla de krav som ställs på en aktör som jobbar inom svenskt skogsbruk. Hittills har de alla de dokument som krävs för att jobba seriöst här i Sverige. Som svensk F-skatt, PEFC certifikat, FORA, registreringar hos Arbetsmiljöverket samt A1 dokument för varje anställd som krävs för att lagligt arbeta här i Sverige och att skatta i sitt hemland. Det är viktigt att vi ger Skogran en chans att rätta till det lilla som fattas för att de skall uppfylla det sista som möjligen kan fattas för att följa svenskt kollektivavtal.

Anna-Lena Norberg

 

Skogran i siffror 2017

Januari 2017
Medellön: 760 euro
Antalet anställda: 75
Utstationeringsregistret: Ingen uppgift

Februari 2017
Medellön: 630 euro
Antalet anställda: 74
Utstationeringsregistret: Ingen uppgift

Mars
Medellön: 750 euro
Antalet anställda: 74
Utstationeringsregistret: Ingen uppgift

April
Medellön: 560 euro (5 371 kronor)
Antalet anställda: 90
Utstationeringsregistret: 40 skogsarbetare (anmälda från 5 april till 16 juni)
Total lön: 50 400 euro (483 351 kronor)
Lön för de som inte jobbar i Sverige: 50 personer x 380 euro som är litauisk minimilön= 19 000 euro (182 000 kronor)
Lön för de som jobbar i Sverige: 50 400 euro – 19 000 euro = 31 400 euro. (301 135 kronor) Det blir 7 528 kronor i månaden eller 43, 51 kronor i timmen.
Riksbankens valutaomvandlare i april motsvarar 1 euro 9,5903 svenska kronor)

Maj
Medellön: 650 euro (6 305 kronor)
Antalet anställda: 90
Utstationeringsregistret: 40 skogsarbetare (anmälda från 5 april till 16 juni)
Total lön utbetalt: 58 500 euro (567 456 kronor)
Lön för de som inte jobbar i Sverige: 50 personer x 380 euro som är litauisk minimilön= 19 000 euro (182 000 kronor)
Lön för de som jobbar i Sverige: 58 500 euro – 19 000 euro = 39 500 euro (383 154 kronor) 9579 kronor i månadslön vilket motsvarar 55,36 kronor i timmen.
Riksbankens valutaomvandlare i maj motsvarar 1 euro 9,7001 svenska kronor)

Juni
Medellön: 710 euro
Antalet anställda: 250

Juli
Medellön: 750 euro
Antalet anställda: 225

Augusti
Medellön: 600 euro
Antalet anställda: 112

September
Medellön: 570 euro
Antalet anställda: 168

Oktober
Medellön: 550 euro
Antalet anställda: 190

 

Skärmdump från Rekvizitai

1 KOMMENTAR

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här