Jonas Steen är vd i F.O Peterson & Söner och använder sig av lettiska företag som smiter från skatten i Sverige. Samtidigt sitter Jonas Steen i förbundsstyrelsen i arbetsgivarorganisationen BI, Byggnadsindustrier.
Det är F.O Peterson & Söner, Sveriges äldsta byggföretag, som är byggherre för kvarteret Äppelträdgården i Göteborg. Första delen av Äppelträdgården fick årets bostadspris med motiveringen: För ett modernt och nutida projekt som är ett inspirerande exempel på komplettering av ett miljonprogramsområde. Äppelträdgården är ett positivt tillägg som ger ett lyft till kringmiljön.” Andra projektdelen av Äppelträdgården, som omfattar 30 radhus och 40 lägenheter, är dock inte ett lyft för skatteintäkterna i landet.

Inte en krona i skatt
Vi hittar ett antal lettiska företag som finns på arbetsplatsen. Vi börjar med det lettiska företaget Sia WWL houses. Vår utredning och de inblandades förklaringar tar oss med in en riktig härva – och siffror som inte går ihop alls. WWL houses har haft verksamhet i Sverige sedan 2012. Under alla dessa år har inte en enda krona i skatt betalats på den lön som arbetarna fått. Företaget, som byggföretag, är skyldigt att betala skatt från dag 1 för sina arbetare vid alla projekt som är över sex månader. Detta enligt det skatteavtal som finns mellan Sverige och Lettland. Och företaget har haft flera projekt som varat mer än sex månader. Det hittar vi i det så kallade utstationeringsregistret dit varje utländskt företag måste, enligt lag, registrera vilka projekt de är och jobbar på, hur långa projekten är, samtliga anställda arbetares namn och hur länge de är här, och kundens namn.

WWL-houses nekar till att de är verksamma i Sverige. Ändå står deras firmabil parkerad här på F.O Pettersson & Söners bygge Äppelträdgården i Göteborg.

Skyller på “underentreprenörer”
WWL Houses har bara registrerat sig i utstationeringsregistret sedan 2017 och samtliga projekt är över sex månader. De arbetare som är registrerade i utstationeringsregistret, sedan 2017, är 90 till antalet. Många av dem jobbar/kommer jobba så långa perioder som över två år här i Sverige. Under 2018 ska 67 arbetare från WWL Houses jobba här. Vår nästa koll är på ID06 som är en personlig legitimation för byggnadsarbetare. Där ser vi att WWL Houses har 57 aktiva ID06.Reglerna för ID06 är att kortet är knutet till en arbetsgivare och ges till anställda.
Vi ringer upp ägaren för WWL Houses, Ivars Reinhards för att höra varför företaget inte betalat skatt:
– WWL Houses levererar bara trästommar och fönster. Vi utför inga tjänster i Sverige. Det gör underentreprenörer, säger han.
Hur kommer det sig att det finns uppgifter i utstationeringsregistret att ni har många arbetare här?
– Det måste ha blivit något fel, säger han.
Företaget har också fått ut ID06 för arbetare som ska jobba här i Sverige. Idag har ni 57 aktiva kort.
– Det kan vara någon underentreprenör som gjort fel, säger Ivars Reinhards.
Ivars Reinhards berättar också att han har ett svenskt bemanningsföretag: Hecd AB. Vid kontroll av företaget visar att löner först betalats ut från november 2017 och att lönerna motsvarar ersättning för knappt fyra byggnadsarbetare.

Registrerat i Sverige
Senare samma dag får vi en e-mejl från en man vid namn Nils-Fredrik Kaiser från företaget Baltic Bridge Byggledning AB. En man som enligt offentliga register är folkbokförd i Förenade Arabemiraten. Han skriver:
”Hej Lena, Ivars bad mig svara på Dina frågor.  WWL utför inga tjänster i Sverige. WWL levererar trästommar och fönster. Bemanning sker via underentreprenörer. WWL ska kontrollera underentreprenörerna och se till att rättelse skyndsamt sker om något inte överensstämmer med Svensk lagstiftning. Att Svensk lag ska följas är en självklarhet. Det har framkommit att underentreprenörer registrerat sig i WWLs namn, vilket är fel och ska åtgärdas.”
Stoppafusket ringer upp Nils-Fredrik Kaiser på det svenska telefonnummer som finns i mejlet och frågar hur det kommer sig att någon har använt WWL:s namn och ordnat ID06 och även registrerat arbetare i utstationeringsregistret i WWL:s namn. Han har inget svar på det.

Bröt mot lagen
I vår undersökning upptäcker vi att Nils-Fredrik Kaiser dyker upp på fler ställen. Han var ägare av Hecd AB tidigare. Det bemanningsföretag som Ivars Reinhards menar att han idag äger. Nils-Fredrik Kaiser har också agerat som ombud för WWL Houses mot Arbetsmiljöverket i Förvaltningsrätten. Arbetsmiljöverket hade krävt 113 000 kronor i sanktionsavgift för att WWL Houses hade brutit mot arbetsmiljölagstiftningen. I rättegången påtalar WWL Houses att företaget har 11 anställda som var på det aktuella bygget. Domen kom i november 2017 och WWL Houses förlorade. Vid en djupare granskning av utstationeringsregistret är det Nils-Fredrik Kaiser som uppges som kontaktperson för WWL Houses.

Ingen F-skatt i Sverige
Vi hittar ett annat lettiskt företag vid namn Sia AB Projekts som jobbar vid Äppelträdgården. Det visar en broschyr som företaget använder för att locka nya kunder. Där står det att AB Projekts jobbar på Äppelträdgården under ett annat lettiskt företag som heter Sia Metons. Båda företagen har inte F-skatt i Sverige. Båda företagen har inte ID 06, som ska finnas på byggarbetsplatser. Inget av företagen hittas i utstationeringsregistret. Dit de måste enligt lag registrera varje arbetare. AB Projekts letar fler kunder i Sverige. Priserna som företaget håller är, vad företagare brukar kalla, smutskonkurrens. AB Projekts hyr ut sina monteringsarbetare för 25 euro i timmen. En fasadarbetare hyrs ut för 27 euro i timmen och så vidare.

Beställaren är lettisk konsul
Jonas Steen är vd vid F.O Peterson & Söner som är, genom sina två dotterbolag, AB Äppelträdgården och KB skolmössan, byggherre vid Äppelträdgården. Jonas Steen sitter i förbundsstyrelsen arbetsgivarorganisationen BI och han är även konsul för Lettland i Göteborg. Kommer någon lettisk person i trångmål i Göteborg och behöver hjälp av sitt land, då är det konsuln Jonas Steen hen ska vända sig till.

Lägger ansvaret på entreprenören
Jonas Steen slänger över ansvaret till det företag, Swearia AB, som är huvudentreprenör på projektet. Jonas Steen skriver att det är Sweaira som är avtalspart och inte de.
Vi har när avtalet tecknades med Swearia AB ställt krav på att de och deras underentreprenörer skall följa de lagar och avtal som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Detta gäller kollektivavtal, ID06, arbetsmiljö- och miljölagar etc. Sweaira svarar att man själva inte har några yrkesarbetar på plats och att samtliga underentreprenörer är anslutna till ID06.” Om WWL skriver han: ”När det gäller WWL så har de ett flertal bolag som arbetar i Sverige. Troligen är det ett dotterbolag som har personalen anställd.”
Men i lettiska register hittar vi inte att WWL Houses har något dotterbolag. Däremot har ägaren Ivars Reinhards ett antal lettiska företag. Men inget av dem har F-skatt i Sverige. Trots att WWL Houses då enbart skulle komma med trästommar och fönster och inte har någon personal i Sverige har företaget skrivit kollektivavtal, hängavtal med fackföreningen Byggnads. Jonas Steen skriver att om uppgifterna som Stoppafusket presenterar är riktiga kommer allt rättas till omgående. ”Alla företag vi arbetar med ska sköta sig”

Anmäld för trolöshet
Stoppafusket kontaktar nu till det nybildade företaget Sweaira och vd:n Joaquin Aira. Han trodde att arbetarna på Äppelträdgården var anställda av WWL Houses, säger han, och har nu börjat forska i det hela.
Hur kommer det sig att du valde just WWL Houses?
– Jag sökte på internet i närområdet och fastnade för dem, berättar han.
Känner du Nils-Fredrik Kaiser?
– Jag har träffat honom vid förhandlingar..
Hurdan ordning har du på arbetsplatsen? Vi har hittat två företag, AB Projekts och Metons som jobbat där som inte har F-skatt, inte är registrerade på utstationeringsregistret och inte har ID06.
– Alla på arbetsplatsen har ID06. Ingen av de företagen du tar upp har varit på arbetsplatsen. Skicka mig dina uppgifter!
Den e-postadress som Joaquin Aira uppger kopplar oss till ytterligare ett företag. Sweahus.
På Sweahus Facebook-sida står det att företaget är en del av Ehrab-gruppen. Vi ringer upp ägaren till Ehrab som blir mycket upprörd.
– Jag har haft affärsverksamhet med Joaquin Aira och det pågår en tvist oss emellan, jag har bland annat polisanmält honom för trolöshet mot huvudman. Jag är inte inblandad i hans affärer, säger Benjamin von Jahf.
Som bevis för detta skickar Benjamin von Jahf över aktieboken för Swearia. Där står att Joaquin Aira äger en del av företaget, likaså gör även Nils-Fredrik Kaiser det.

Anna-Lena Norberg

Efter publicering vill Nils-Fredik Kaiser ha in följande kommentar. Både under artikeln och i kommentarsfältet. 

Kommentarer från Nils-Erik Kaiser

Verkliga lögner och fusk när Stoppafusket.se försöker trolla fram sensation

Stoppafusket.se sig bedriva grävande journalistik, men det epitetet lever Stoppafusket.se knappast upp till. För ordningens och tydlighetens skull vill jag lämna fakta och visa myntets båda sidor.
1)   F.O. Peterson & Söner är byggherre och har gjort allt riktigt i sin upphandling. Det är därför både felaktigt och ohederligt att hänga ut F.O. Peterson & Söner och i synnerhet bolagets VD som fuskare och lögnare.

2)   Sweaira AB, som är huvudentreprenör med ca 8 st underentreprenörer, varav WWL är en, har också gjort allt rätt vid sin upphandling. Att hänga ut Sweaira AB och bolagets VD som fuskare och lögnare är därför både felaktigt och ohederligt.

3)   Inte en krona i skatt – det är korrekt. WWL saknade fram till andra kvartalet 2016 fast driftställe i Sverige. Bolaget hade innan dess egna anställda och tecknade avtal med Byggnads 2014. Inga projekt översteg 6 månader. I samband med att fast driftställe uppstod började man organisera sig via underentreprenörer på bemanningen. Man startade också ett svenskt systerbolag för att sköta den svenska marknaden. WWL bedriver byggverksamhet i Lettland. Det är därför inte konstigt att man har både bilar och anställda i Lettland, även om WWL inte har någon bemanning i Sverige. Det är därför både felaktigt och ohederligt att hänga ut WWL och i synnerhet bolagets VD som fuskare och lögnare.

4)   Om, och endast om det skulle vara så att underentreprenörerna inte betalat särskild inkomstskatt om 20 % i Sverige och 3% inkomstskatt i Lettland, utan hela 23 % inkomstskatt i Lettland, innebär det inte att bolaget undandragit sig skatt, utan att bolaget betalat till fel part. Begreppet ”fusk” innebär att man otillbörligt tillförskansar sig en fördel på någon annans bekostnad. (Anmärkning: fr.o.m. 2018 är särskild inkomstskatt 25 %). Det är därför både felaktigt och ohederligt att påstå att underentreprenörerna fuskat om de betalat skatt, men till fel part. Det centrala är inställningen – fusk eller misstag, och av den information jag fått vill alla underentreprenörer rätta till misstag har skett. Skattereglerna för lettiska byggföretag i Sverige är baserade på ett undantag från ett undantag från en huvudregel. Jag prövade själv att ringa skatteverket fyra gånger för att få svar och fick fyra olika svar, allt från att de första sex månaderna var skattefria till att bolaget behövde betala full arbetsgivaravgift och inkomstskatt från dag ett. Ingen av dessa är korrekt. Om inte Skatteverket vet hur skattereglerna skall tillämpas, hur skall man då kunna begära att utländska företag skall förstå från dag 1. Byggnads, arbetsmiljöverket och skatteverket har alla informerats, innan projektstart, om att utländsk arbetskraft finns på projektet Äppelträdgården. Byggnads och arbetsmiljöverket har varit på plats. Ingen har tagit upp frågorna om skatteregler eller utstationeringsregistret. Jag finner det anmärkningsvärt att ingen ens nämnt detta. Bör inte Byggnads, arbetsmiljöverket och skatteverket ha en viss skyldighet att informera om väsentliga krav ?

5)   Skyller på underentreprenörer – Personer har felaktigt registrerat sig som WWL fastän de tillhör annan firma. Lön har inte betalats från WWL. Det gäller såväl ID06 som utstationeringsregistret. Det är tyvärr vanligt förekommande inom tjänstesektorn att huvudmannens firma används, i synnerhet hos utländska företag. Detta gäller även inom andra sektorer, t.ex it-sektorn, fastighetssektorn eller transportsektorn. Detta rättas nu självklart till.

6)   Rubriken ”Registrerat i Sverige” är svår att förstå. Den kan tolkas som att den handlar om att jag skulle vara registrerad i Sverige när jag bor utomlands. Vet inte vilken relevans den har ? Jag förvärvsarbetar utomlands mer än 183 dagar per år och därför enligt svensk lag måste jag vara ”utflyttad från Sverige”. Undertecknad har inte gjort något oriktigt. Det är därför både felaktigt och ohederligt att hänga ut undertecknad som fuskare och lögnare

7)   ”Bröt mot lagen” – precis som Svenska byggföretag dagligen bryter mot arbetsmiljöverkets föreskrifter, hände detta även i ett projekt där WWL var huvudentreprenör. Två anställda vid en underentreprenör bröt egenmäktigt mot arbetsmiljöplanen trots tidigare varningar. Dessa två är idag inte längre anställda. Den omtalade tvisten är från 2016 och handlar om att arbetsmiljöverket trippelbestraffade WWL med påföljd samt dubbel sanktionsavgift. Uppenbarligen bryter även Arbetsmiljöverket mot lagen. Ärendet ligger i Kammarrätten och har ännu inte trätt laga kraft. Antalet anställda anges enligt föreskrifterna som företagets totalt antal anställda, inte de som var på arbetsplatsen i Sverige. Som grävande journalist – när ska ni hänga ut arbetsmiljöverket för att de bryter mot lagen ?

8) Jag dyker upp på många ställen för WWL och dess svenska systerbolag för att svenska myndigheter och banker, i strid med Europakonventionen, kräver svenskt personnummer för att öppna svenskt bolag, för att få F-skatt, för att registrera sig hos arbetsmiljöverket, för att få bankkonto o.s.v. . På grund av den diskrimineringen har jag ställt upp för med mitt personnummer. Som grävande journalist – när ska ni hänga ut Svenska staten för den diskriminering som sker mot andra EU-medborgare ?

9) Mitt namn är Nils-Fredrik Kaiser, inte Nils-Erik Kaiser. I början av artikeln är det rätt, men längre ner ”byter” jag namn. Detta visar ironiskt nog hur djupt och noggrant (inte !) underarbetet till artikeln har varit.Jag förstår varför Byggnads och fem andra fackförbund slutade sponsra smutsjournalistiken på Stoppafusket.se.

Kommentarer från ansvarig utgivare

Då Nils-Fredrik Kaiser uttalar sig för WWL Houses har jag skickat fråga till vd:n för företaget om uppgifterna som Nils-Fredrik Kaiser lämnat här stämmer. En sak kan klargöras direkt och det är Nils-Fredrik Kaisers påstående vid punkt 7 inte stämmer.  WWL Houses hade 2016 totalt 94 anställda enligt sin egen årsredovisning. Inte 11 anställda som Kaiser uppger.
/Anna-Lena Norberg

2 KOMMENTARER

 1. Verkliga lögner och fusk när Stoppafusket.se försöker trolla fram sensation

  Stoppafusket.se sig bedriva grävande journalistik, men det epitetet lever Stoppafusket.se knappast upp till. För ordningens och tydlighetens skull vill jag lämna fakta och visa myntets båda sidor.
  1) F.O. Peterson & Söner är byggherre och har gjort allt riktigt i sin upphandling. Det är därför både felaktigt och ohederligt att hänga ut F.O. Peterson & Söner och i synnerhet bolagets VD som fuskare och lögnare.

  2) Sweaira AB, som är huvudentreprenör med ca 8 st underentreprenörer, varav WWL är en, har också gjort allt rätt vid sin upphandling. Att hänga ut Sweaira AB och bolagets VD som fuskare och lögnare är därför både felaktigt och ohederligt.

  3) Inte en krona i skatt – det är korrekt. WWL saknade fram till andra kvartalet 2016 fast driftställe i Sverige. Bolaget hade innan dess egna anställda och tecknade avtal med Byggnads 2014. Inga projekt översteg 6 månader. I samband med att fast driftställe uppstod började man organisera sig via underentreprenörer på bemanningen. Man startade också ett svenskt systerbolag för att sköta den svenska marknaden. WWL bedriver byggverksamhet i Lettland. Det är därför inte konstigt att man har både bilar och anställda i Lettland, även om WWL inte har någon bemanning i Sverige. Det är därför både felaktigt och ohederligt att hänga ut WWL och i synnerhet bolagets VD som fuskare och lögnare.

  4) Om, och endast om det skulle vara så att underentreprenörerna inte betalat särskild inkomstskatt om 20 % i Sverige och 3% inkomstskatt i Lettland, utan hela 23 % inkomstskatt i Lettland, innebär det inte att bolaget undandragit sig skatt, utan att bolaget betalat till fel part. Begreppet ”fusk” innebär att man otillbörligt tillförskansar sig en fördel på någon annans bekostnad. (Anmärkning: fr.o.m. 2018 är särskild inkomstskatt 25 %). Det är därför både felaktigt och ohederligt att påstå att underentreprenörerna fuskat om de betalat skatt, men till fel part. Det centrala är inställningen – fusk eller misstag, och av den information jag fått vill alla underentreprenörer rätta till misstag har skett. Skattereglerna för lettiska byggföretag i Sverige är baserade på ett undantag från ett undantag från en huvudregel. Jag prövade själv att ringa skatteverket fyra gånger för att få svar och fick fyra olika svar, allt från att de första sex månaderna var skattefria till att bolaget behövde betala full arbetsgivaravgift och inkomstskatt från dag ett. Ingen av dessa är korrekt. Om inte Skatteverket vet hur skattereglerna skall tillämpas, hur skall man då kunna begära att utländska företag skall förstå från dag 1. Byggnads, arbetsmiljöverket och skatteverket har alla informerats, innan projektstart, om att utländsk arbetskraft finns på projektet Äppelträdgården. Byggnads och arbetsmiljöverket har varit på plats. Ingen har tagit upp frågorna om skatteregler eller utstationeringsregistret. Jag finner det anmärkningsvärt att ingen ens nämnt detta. Bör inte Byggnads, arbetsmiljöverket och skatteverket ha en viss skyldighet att informera om väsentliga krav ?

  5) Skyller på underentreprenörer – Personer har felaktigt registrerat sig som WWL fastän de tillhör annan firma. Lön har inte betalats från WWL. Det gäller såväl ID06 som utstationeringsregistret. Det är tyvärr vanligt förekommande inom tjänstesektorn att huvudmannens firma används, i synnerhet hos utländska företag. Detta gäller även inom andra sektorer, t.ex it-sektorn, fastighetssektorn eller transportsektorn. Detta rättas nu självklart till.

  6) Rubriken ”Registrerat i Sverige” är svår att förstå. Den kan tolkas som att den handlar om att jag skulle vara registrerad i Sverige när jag bor utomlands. Vet inte vilken relevans den har ? Jag förvärvsarbetar utomlands mer än 183 dagar per år och därför enligt svensk lag måste jag vara ”utflyttad från Sverige”. Undertecknad har inte gjort något oriktigt. Det är därför både felaktigt och ohederligt att hänga ut undertecknad som fuskare och lögnare

  7) ”Bröt mot lagen” – precis som Svenska byggföretag dagligen bryter mot arbetsmiljöverkets föreskrifter, hände detta även i ett projekt där WWL var huvudentreprenör. Två anställda vid en underentreprenör bröt egenmäktigt mot arbetsmiljöplanen trots tidigare varningar. Dessa två är idag inte längre anställda. Den omtalade tvisten är från 2016 och handlar om att arbetsmiljöverket trippelbestraffade WWL med påföljd samt dubbel sanktionsavgift. Uppenbarligen bryter även Arbetsmiljöverket mot lagen. Ärendet ligger i Kammarrätten och har ännu inte trätt laga kraft. Antalet anställda anges enligt föreskrifterna som företagets totalt antal anställda, inte de som var på arbetsplatsen i Sverige. Som grävande journalist – när ska ni hänga ut arbetsmiljöverket för att de bryter mot lagen ?

  8) Jag dyker upp på många ställen för WWL och dess svenska systerbolag för att svenska myndigheter och banker, i strid med Europakonventionen, kräver svenskt personnummer för att öppna svenskt bolag, för att få F-skatt, för att registrera sig hos arbetsmiljöverket, för att få bankkonto o.s.v. . På grund av den diskrimineringen har jag ställt upp för med mitt personnummer. Som grävande journalist – när ska ni hänga ut Svenska staten för den diskriminering som sker mot andra EU-medborgare ?

  9) Mitt namn är Nils-Fredrik Kaiser, inte Nils-Erik Kaiser. I början av artikeln är det rätt, men längre ner ”byter” jag namn. Detta visar ironiskt nog hur djupt och noggrant (inte !) underarbetet till artikeln har varit.Jag förstår varför Byggnads och fem andra fackförbund slutade sponsra smutsjournalistiken på Stoppafusket.se.

  Kommentarer från ansvarig utgivare
  Då Nils-Fredrik Kaiser uttalar sig för WWL Houses har jag skickat fråga till vd:n för företaget om uppgifterna som Nils-Fredrik Kaiser lämnat här stämmer. En sak kan klargöras direkt och det är Nils-Fredrik Kaisers påstående vid punkt 7 inte stämmer. WWL Houses hade 2016 totalt 94 anställda enligt sin egen årsredovisning. Inte 11 anställda som Kaiser uppger.
  /Anna-Lena Norberg

 2. Vad komiskt att man snubblar över denna artikel och ser att Veidekke sponsrar sidan. Veidekke har nämligen själva använt just WWL i ett byggprojekt i Stockholmsregionen där WWL byggde ALLA husen från grunden. Fuskbygge är det minsta man kan kalla hela projektet. Hur vet jag detta? Jo, jag bor själv i ett av husen.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här