Södra skogsägarna har sparkat tre av sina skogsarbetare och vill sparka ytterligare åtta. Samtidigt använder sig företaget av utländska arbetare som tvingas blir egna företagare och som får böta om de inte sköter sig.
– Vi utnyttjades som slavar, säger Mateusz* och Stanislaw* till Stoppafusket.nu

Det här är berättelsen om hur en förtroendevald i Södra Skogsägarna är involverad i att ta hit polska skogsarbetare för att arbeta långt under kollektivavtal. Och de polska skogsarbetarna tillhör inte vår försäkringskassa, får inte några pensionspoäng, eller andra sociala förmåner, då inga sociala avgifter betalas här i Sverige. Det här är en berättelse om ett avancerat sätt att försöka kringgå lagar och avtal. Detta är ett ganska vanligt typexempel, inte på något sätt unik. Och sådana här berättelser kommer att bli än fler i framtiden – enligt den svenska skattemyndigheten.

Låt oss börja med att möta polackerna Mateusz och Stanislaw. Ute i ett rött hus med vita knutar, någonstans i Småland kommer de att berätta sin historia. De båda kommer från ett av de fattigaste områdena i Polen, nära Ukraina.
Idag har de ett jobb som de beskriver som ”himmel”. Men tidigare hade de kontrakt med Ekna Polska, bl.a. för att jobba på Södra skogsägarnas marker.
– Det var ett rent helvete. Vi blev behandlade som om vi var sämre människor. Som om vi var slavar, berättar de.
I deras kontrakt med Ekna Polska står det bl.a. att polackerna får 2000 kronor i avdrag från lönen om de kommer en dag för sent från semestern. Om de inte ringer i tid för att sjukanmäla sig drar företaget 1000 kronor.
– Kontraktet innehåller inga förmåner utan är bara en uppräckning av straffavgifter, säger Mateusz.

Egna företagare
För att kunna få arbeta i Sverige – det förlovade landet – krävde Ekna Polska att polackerna startade egna firmor. Detta är ett avancerat sätt att försöka kringgå lagar och avtal i Sverige. Som egna företagare kan polackerna jobba under minimilön och fler timmar än arbetstidslagen säger. Skogsföretaget behöver inte heller tänka på faror i arbetsmiljön. Ekna Polska blir inte heller ansvarig för skogsarbetarnas sociala avgifter. Som enmansföretagare fakturerade skogsarbetarna 90-95 kronor i timmen. Pengarna skulle täcka upp skatt, sociala avgifter m.m. Skogsarbetarna betalade det här i Polen. 2100 kronor i månaden i sociala avgifter. Skatten för enmansföretagare var också mycket låg: 8,8 procent.

Bilar
De polska skogsarbetarna behövde inte ha egna bilar i arbetet. Däremot var de helt ansvariga för bilarna de använde.
– Vi hade en gammal Volvo som vi fick fylla på nio liter vatten var tionde mil. Motorn skar sig till slut och då fick vi avdrag på lönen.
Bilarna var så gamla att de i vissa fall var livsfarliga. Stanislaw åkte en bil där hjulen låste sig till höger, vilket resulterade i att bilen voltade fyra gånger.
– Vi skadades inte allvarligt trots att motorsågar, verktyg och bensindunkar flög omkring i bilen. Arbetsledningen hade mycket bråttom att flytta undan bilen för att inte polisen skulle komma. De lovade oss att vi inte skulle behöva betala, men jag fick ändå avdrag med 1700 på lönen för bortforslingen och skrotavgiften.

Anställda
Mateusz och Stanislaw berättar att Ekna Polska förser den svenska skogsbranschen med 20-30 skogsarbetare per säsong. Men det håller på att bli svårare för Ekna Polska att rekrytera folk.
– Förra året fick Ekna Polska backa från kravet på att vi alla skulle vara egenföretagare, berättar Stanislaw, då anställde de mig istället.
Men anställningsavtalet liknar inte alls det som vi är vana vid i Sverige. Det är ett tillfälligt kontrakt med arbetaren som kallas uppdragstagare. Ekna Polska betalar skatten (19 procent) men inga sociala avgifter alls. Arbetarna fick själva se till att vara försäkrade. Bruttolönen var satt till 11 879 kronor i månaden.

Förhandlingar
Södra Skogsägarna har sagt upp tre av sina skogsarbetare i Linköping. En av dem var en gammal trotjänare som arbetat mer än 40 år för företaget. Nu vill Södra Skogsägarna säga upp ytterligare åtta i Småland. Hans Pettersson från GS-facket, avdelning 8 Östergötland, är fullständigt rasande över uppgifterna från Mateusz och Stanislaw.
– Det är för jävligt… Det är en cynism bortom allt att säga upp sina egna och utnyttja människor från andra länder. Det här fallet kan handla om både kollektivavtalsbrott och lagbrott, säger han.
– Om inte Södra känt till hur allt gick till måste företaget ändå förstått att något är fuffens. Det är enkel matematik. Vi förstod det redan i förhandlingarna om de tre som fick gå, innan vi fick reda på det här.

Ekna Gård
Bakom det polska företaget, Ekna Polska, finns alltså en förtroendevald i Södra Skogsägarna. Han heter Lars-Johan Svensson och sitter med i Norra Värends SBO, ett av Södra Skogsägarnas förtroenderåd.
Han bor på Ekna Gård, sitter med i Ekna Gårds- och Ekna Skogsvårds styrelse.
Lars-Johan Svensson var också huvudägare av Ekna Polska, från starten 2005 fram till mitten av 2008. Det visar offentliga papper från Polen. Även om han numera – på pappret – stigit åt sidan har han fortfarande stark anknytning till Ekna Polska. Bland annat bor polackerna på en av hans fastigheter då de arbetar i Sverige.
Vd: för Ekna Polska, Marzena Stadnicka, hävdar till och med att det fortfarande är Lars-Johan Svensson som styr företaget.
– All pappersexercis sköts av Lars-Johan Svensson och det är han som fattar alla beslut. Hade jag vetat vilka krav det finns i Sverige hade jag självklart sett till att följa dem. Idag känner jag mig lurad och besviken, säger hon.

Anna-Lena Norberg
* Namnen är fingerade.

Kommentarer

Kommentarer Södra skogsägarna:
– Vi kände överhuvudtaget inte till att Ekna Polska jobbade hos oss. Det säger Rolf Andersson, biträdande chef och personalchef på Södra Skog.
Det entreprenörskontrakt som fanns var tecknat med Ekna Skogsvård.
– Vi fick sedan reda på att Ekna Skogsvård, utan vår vetskap, i sin tur anlitat Ekna Polska. Vi satte stopp för Ekna Polska direkt. Det var någon gång i maj i år, om jag inte minns fel. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade, säger han.
De kontrakt som Stoppafusket.nu har för 2010 visar att detta stämmer. Polackerna var först enmansföretagare för Ekna Polska, men kom senare att bli anställda i Ekna Skogsvård.
Södra kommer nu att göra en utredning om Ekna Polska och Ekna Skogsvård. Södra kommer utreda var polackerna varit anställda, lönevillkoren, försäkringar, var skatter och sociala avgifter betalats m.m. Därefter kommer företaget ta ställning till om arbetet med Ekna Skogsvård ska avbrytas.
Södra vill inte göra någon jämförelse med att företaget säger upp sina egna skogsarbetare för att istället använda arbetskraft som enligt skogsarbetarna själva ”utnyttjats som slavar”.
– Vi har sedan många år tillbaka beslutat om att huvudsakligen bedriva vår verksamhet med entreprenörer istället för att ha anställda, därför att vi vill ge möjligheter för landsortsbefolkningen att få uppdrag som egna företagare. Vi vill stärka den lokala skogs- och lantbruksnäringen.
Vi har inte heller möjlighet att ge våra skogsarbetare jobb året runt. I övrigt vill jag inte kommentera GS uttalanden, säger Rolf Andersson.

Kommentarer Lars-Johan Svensson:
Jag och min bror hjälpte två personer från Polen att starta upp ett företag eftersom vi träffat dem i annat sammanhang i Sverige där de inte blivit så väl behandlade. Då de inte hade startkapital gick vi in som delägare och inom parenteskan jag säga att detta kapital har vi inte begärt eller fått någon avkastning på. Inga vinstmedel har tagits ut ur företaget. Jag har alltså inte personligen haft någon majoritet i bolaget. Planeringen har från början varit att de två personerna från Polen skulle ta över företaget och detta har också skett. Det administrativa ansvaret för företaget har helt skötts från Polen, ett ombud för redovisning av moms ska enligt lag finnas i Sverige och det har skötts helt korrekt enligt vår bedömning. Företaget har varit föremål för en skatterevision avseende två år i både Polen och Sverige. Det var en mycket ingående revision och den gav inte upphov till någon anmärkning. Som jag tidigare berättat har vi ställt krav på det polska företaget om bl.a. SLA-anslutning och anställningskontrakt och vi har efter övertagandet av personal betalat avtalsenliga löner. Det polska bolaget har hyrt olika bostäder beroende på var arbetena utförts för att få kortast möjliga restid. En av dessa bostäder har varit en bostad som Ekna Gård AB har nyttjanderätt till och ligger på en ort cirka 3 mil från Ekna. Det finns hyreskontrakt som för andra ordinära hyresgäster.

Ytterligare kommentarer av Mazena Stadnicka, vd för Ekna Polska:
(Skriftlig kommentar översatt från polska till svenska)
“Angående det som uppgavs angående ”Mateusz” och ”Stanislaw” skulle jag vilja ge vissa rättelser och förklaringar. Den första saken, nämligen den olycka som ägde rum för 3 år sedan. Orsaken var att man inte anpassade hastigheten till de rådande väderförhållandena på vägbanan. Vid hastigheten 130 km/tim och vid regn körde föraren in i ett spår som var helt vattenfyllt och på grund av detta förlorade bilen sin stabilitet. De berättar om säkerheten i bilen, men man månade inte om säkerheten för personerna som befann sig i bilen då skogsföretagets verktyg dvs. motorsågar som de transporterade, saknade sågskydd. Detta orsakade lätta huvudskador. Även firmans sågverktyg skadades och fick repareras utan att arbetarna på något som helst sätt belastades ekonomiskt. Det är också omöjligt att de transporterade bensindunkarna inte skadades i en bil som voltade 4 gånger. Efter en sådan olycka är man skyldig att uppsöka sjukhus. Det var inte möjligt för ledningen att komma till olycksplatsen, eftersom vi befann oss i Polen vid den tiden. I samband med att bilen skulle skrotas tillkallades en bärgningsbil och dess kostnad (1 800 kr om vilken arbetarna talar) lades på grund av hastighetsbegränsningen på detta ställe 90 km/tim (i orten Hörlov, en flygplats vid Växjö) på de två deltagarna i olyckan. På deras uttalade vädjan har man inte tillkallat polis till olycksplatsen, då jag förmodar att de var medvetna om att de var skyldiga till olyckan. Som stöd för mina uttalanden har jag vittnen som befann sig på olycksplatsen, eftersom de åkte i den bil som befann sig framför den bil som förolyckades, och de kan bekräfta detta. När ”Mateusz” och ”Stanislaw” förebrår mig att de utnyttjades ”som slavar” och ”sämre sortens människor”, så varför kom de tillbaka till arbetet och upprepade gånger av egen obetvingad vilja samtyckte till avtalsvillkoren?Två missnöjda personers åsikter kan inte återspegla bilden av hela firman. Marzena Stadnicka”
Övrigt
Citat från Södra Skogsägarna tagit ur protokoll från lokal förhandling mellan Södra och GS-facket avdelning 8 Östergötland.
”Nu arbetar tre personer som skogsarbetare…””… kostnadsnivån för de tjänster som Södra erbjuder med egen skogsarbetarpersonal överstiger den marknadsnivå för dessa tjänster vilket leder till att det är svårt att finna sysselsättning”.

Läs artikeln i Dagens arbete om de tre som sades upp från Södra:

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här