Stora Enso har under tre år använt sig av lettiska skogsarbetare för att röja i skogarna i Dalarna och Värmland. För det arbetet har letterna fått 17 kronor i timmen – om man räknar högt.

De lettiska skogsarbetarna kommer till Sverige och Stora Enso för att jobba via det lettiska företaget Sia Westra. Och det är genom Sia Westras egen årsredovisning som skogsarbetarnas lönevillkor avslöjas.
Om de lettiska skogsarbetarna bara jobbar fem dagar i veckan, åtta timmar om dagen, tjänar de knappt 17 kronor i timmen. Men ofta är det så att utländska skogsarbetare jobbar långt fler timmar per vecka – och då sjunker lönen än mer. Den här extremt låga lönen kompenseras med det lettiska skattefria utlandstraktamentet per dag på 364 kronor (28 Lat).
(Se här hur uträkningen är gjord)

Svenska företag
Daniel Forsberg är skogsbrukschef på Stora Enso Skog.
– Om de här uppgifterna stämmer, är detta ett kontraktsbrott. Vi kräver att våra entreprenörer och underentreprenörer skall ha avtalsenliga löner, säger han till Stoppafusket.nu
Det finns svenska företag som är mellanhänder mellan det lettiska bolaget och Stora Enso och som också tjänar en hacka. Ett av företagen är Timro AB.
– Vi kommer undersöka den här frågan och ta en diskussion med Timro som ansvarar för att deras underentreprenör, i det här fallet Sia Westra, följer kollektivavtalet.

Fora-avgifter
Det är på ytterligare punkter än löner som Westra inte följer kollektivavtalet. Enligt kollektivavtalet skall Westra betala Fora-avgifter för sina anställda. I Fora-avgifterna ingår bland annat tjänstepension, olycksfallsförsäkring och efterlevandeskydd. Men trots att Westra bedrivit verksamhet i Sverige sedan 2007 är det först förra året som företaget registrerade sig på Fora.
Bengt Rös är GS-fackets förhandlingsombud på Stora Enso.
– Om det här är riktigt så är det för jävligt och helt oacceptabelt. Vi kommer nu ta upp diskussioner med Stora Enso för att förfina vår kontrollapparat ännu mer. Stora Enso måste nog begränsa floran av underentreprenörer för att få ordning och bättre insyn.

Sociala avgifter och skatter
Westra skriver, i sina årsredovisningar, att företagets grundläggande verksamhet är i Sverige. (Se detta i Sia Westras årsredovisning) Det innebär, enligt bl.a. skattelagstiftningen, att företaget ska betraktas som svenskt och då gäller självklart de svenska reglerna. Företaget ska bokföra i Sverige, betala skatt och sociala avgifter för sina anställda här. Men Sia Westra betalar istället de sociala avgifterna i Lettland. Och även om de sociala avgifterna i Lettland ligger på ungefär samma nivå som Sverige blir det inte några stora pengar– då summan företaget betalar grundar sig på den extremt låga lönen.
(Se här utdrag ur Sia Westras årsredovisning)

Anna-Lena Norberg
Stoppafusket.nu har sökt företrädare för Timro AB och Sia Westra utan resultat.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här