Man kan lugnt påstå att Sverige översköljs av utländska bemanningsföretag som erbjuder arbetskraft till billig penning. Bemanningföretagen följer i mångt och mycket varken lagar eller avtal. Lettiska Eastworker är ett av bemanningsföretagen.

En av Eastworkers svenska kunder berättar:
– Den lettiske arbetaren kom från ett annat ställe tidigare där de hade slitit ut honom totalt. Han var helt slut när han kom och gick och lade sig och somnade direkt. De flesta som hyrs ut skall jobba, jobba, jobba, 12-14 timmar per dygn. Jag sa till honom att hos oss fick han bara får jobba 40 timmar i veckan. Jag sa till honom: ”Du måste vara ledig också!”
Vi tyckte synd om honom när det gällde maten. Vi handlade tillsammans då han inte har någon bil. Han handlade alltid det absolut billigaste, fågelfrö till exempel. Det är hemskt, ju! Jag sa till honom att det är fågelfrö. Men då sa han: ”Det går att äta”. Det blev ju att vi stöttade honom genom att ge honom mat. Den lettiske arbetaren berättade att 80 procent av den arbetsföra befolkningen i Lettland arbetar utomlands. Det finns inga jobb i Lettland. De tar tag i vilka halmstrå som helst för att kunna dra in pengar. Han berättade att han sammanlagt fick 700 Euro i lön och traktamente per månad. Det var inte roligt att se hur han hade det och vi funderar starkt på att anställa honom själva.
Andra svenska kunder till Eastworker uppger till Stoppafusket att de trodde, och i vissa fall tror, att Eastwoods verksamhet går rätt och riktigt till. Men de håller med om att något svenskt kollektivavtal inte följs.

Raggning
Eastworker är aktivt i att försöka ragga svenska kunder. Projektledaren i företaget Svetlana Albana, skriver till potentiella kunder att Eastworker hyr ut sina anställda för 89 kronor i timmen. Det blir en tia dyrare per timme om den anställde jobbar övertid. Och hur mycket övertid som Eastworker accepterar står skrivet ”Som standard hyr vi ut arbetstagare på 40 timmar i vecka, men övertid upp till 60 timmar i veckan är acceptabelt.” Den svenska arbetstidslagstiftningen säger något helt annat.

Sociala avgifter
I raggningsbrevet berättar Svetlana Albana att Eastworker är ett licensierat bemanningsföretag som hyr ut letter till Sverige – inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, fiske, boskapsskötsel, mjölkning, konstruktion o.s.v. Hon poängterar att ” du som kund inte betalar sociala avgifter på toppen av lönen. Därför gör du besparingar på arbetskostnader”. ”Eastworker ansvarar för arbetstagaren (Eastworker arbetstagarens) inkomster och sociala avgifter och skatt i Lettland. Kunden har inte några skattemässiga skyldigheter”.
Det här är helt korrekt, anser Svetlana Albana då företagets verksamhet i Sverige är på prov.
– Vår huvudsakliga verksamhet sker i Lettland, säger hon. Vi hyr ut arbetskraft i Lettland också. Därför behöver vi inte betala skatt och sociala avgifter i Sverige, säger hon.
Men det är en sanning med modifikation. Om företagets huvudsakliga verksamhet är i Lettland, måste varje anställd som sänds ut för att jobba kortare period i Sverige ha ett speciellt papper från den lettiska försäkringskassan. Pappret intygar att de sociala avgifterna skall betalas i Sverige. Något sådant papper finns inte och därmed skall de sociala avgifterna betalas i Sverige. Företaget har inte heller registrerat sig i Sverige och har inte F-skatt.

En anställd
Eastworker heter egentligen Sia HRteam. Även om företaget på sin hemsida upplyser att det hyrt ut personal sedan 2004, var det först i slutet av 2009 som företaget registrerades i Lettland.
– Det har blivit något fel på hemsidan. Det är 2009 som vi startade, säger Svetlana Albana.
Enligt Eastworkers första årsredovisning – som är ofullständig – hade företaget bara en anställd. Det finns inte heller några uppgifter om lön, mer än för administration. Samtidigt hade företaget en omsättning på ungefär 588 000 kronor.
– Men vi startade i slutet av 2009 så det är inte konstigt att siffrorna är sådana. Årsredovisningen för 2010 är inte inlämnad ännu, säger Svetlana Albana.

Anna-Lena Norberg

Se här Eastworkers raggningsbrev:

Eastworker svarar om sin verksamhet i Sverige

(Översatt mailsvar från Svetlana Albana från engelska till svenska.)

1. Har ni några kommentarer varför ni inte följer EU:s lagstiftning som innebär att sociala avgifter skall betalas i Sverige då ni har verksamhet i Sverige? Eftersom er verksamhet är här i Sverige blir ju företaget “försvenskat” vilket innebär att företaget skall bokföra, betala skatt och sociala avgifter här. Per telefon tidigare sa du att er verksamhet är i Lettland, men i ditt brev till kunder skriver du att: “Eastworker är legitimerad bemanningsföretag, som ger tillfälligt anställda inom jordbruk, trädgårdsodling, skogsbruk, fiske, boskapsskötsel, mjölkning, bygg och etc, från Lettland till Skandinavien “. Vad är korrekt? Har Eastworker sin huvudsakliga verksamhet i Lettland eller i Sverige?
Företaget är registrerat i Lettland och har sin huvudsakliga verksamhet i Lettland med 91% av hela sin inkomst som kommer från tjänster till lokala kunder i Lettland 2011. Som sådan måste företaget följa europeisk lagstiftning och beskattas i Lettland. Som sådan ska vi enligt dubbelbeskattningsavtal mellan de europeiska länderna inte betala skatt till Sverige för kortare tid tillfälligt tjänster och företag. Enligt europeisk lagstiftning ska bokföring och skatter vara i den medlemsstat där de flesta tjänsterna tillhandahålls, vilket i detta fall är Lettland. Företaget erbjuder tjänster inom en rad områden förutom personal, som omfattar konsulttjänster och projekt tjänster/företag (som motsvarar mer än 85% av verksamheten). Bemanningtjänster motsvarar cirka 5% av bolagets verksamhet. Företaget har försökt att följa alla regler och förordningar i både Lettland och Sverige, har sökt råd i alla juridiska frågor på både svenska och lettiska skatteverket, och har även försökt att uppfylla alla regler genom att söka och ta emot certifiering för att tillhandahålla tjänster enligt lagstiftning, och som sådan är ett skolexempel på en organisation som försöker att följa alla regler.

2. Ni har inte någon F-skattsedel i Sverige. Varför?
Enligt europeisk lagstiftning bör sociala avgifter betalas i den medlemsstat VART den anställde och företaget tillhandahåller flertalet av dess tjänster. I detta fall har alla tjänster i Sverige varit korta och tillfälliga företag. Vi har nyligen fått en första förfrågan från ett företag i Sverige som ville ha några skogsarbetare för en längre tid, men vi har aldrig bearbetat andra typer av projekt eller företag.
Vi talar här också om korttid tjänster och projekt (företag) som utgör den stora parten av det arbete som utförs av vårt företag. I alla situationer fram tills nu har vi inkluderat även arbetsledning och våra kunder har hittills varit mycket nöjda med det sätt vi har att ta hand om våra medarbetare. Alla anställda har alltid haft alla sociala avgifter och försäkringar betalda. Vi förstår helt enkelt inte vart du vill gå med artikeln? Sorry, men det finns ärliga företag och hittills vårt företag inte har gjort en procent i vinst från verksamheten i Sverige. Våra medarbetare har, när de arbetar på andra platser än Lettland med 1,5-3 gånger högre lön, som betalas ut (lagligt och med 100% som rapporteras till Skatteverket). Du kan citera mig på det!

3. Enligt Eastworkers hemsida har företaget skickat människor att arbeta i Sverige sedan 2004, men företaget registrerades först i 2009 i Lettland. Vad har du för kommentarer?
De anställda i företaget har varit verksamma inom branschen sedan 2004. Vi tycker inte det är dåligt, utan är istället stolt över den erfarenhet som de anställda har. Varför ska vi inte annonsera med det? Vi påstår inte att företaget var registrerat- Människor som har arbetat med dessa anställda vet att de kan lita på att vi har aldrig fuskat med skatt, anställda eller kunder. Det är något att vara stolt över.

4. Enligt företagets årsredovisning 2009 hade företaget en enda anställd. Har du några kommentarer till det?
Nuvarande företag registrerades i slutet av förra året, och vid den tiden fanns det en anställd. Vad exakt är frågan? Alla anställda har senare anställts under början av 2010. Vänligen förtydliga din fråga?

5. Du sa tidigare per telefon att du vet vad kollektivavtalet är. Då undrar jag hur du kan hyra ut personal för 89 kronor i timmen. De pengarna skall ju räcka till att ge lön till arbetstagaren, betala sociala avgifter, betala traktamente, betala administration o.s.v. Det betyder att du inte följer kollektivavtalet i Sverige. Har du några kommentarer till det? Om jag ska göra en bra gissning: de personer du hyr ut har den lettiska minimilönen på 180 LVL (cirka 2300 svenska kronor) per månad och ett traktamente på 28 LVL (ungefär 364 kronor) per dag.
Vi följer alla avtal och lagar enligt Europeiska unionen och den medlemsstat där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Du antar något annat än vad som faktiskt är faktum.

6. När Eastworker har anställda som jobbar i Sverige måste företaget betala sociala avgifter i Sverige – enligt EU:s förordning. För att slippa det måste Eastworker ha ett intyg, E 101, från lettiska försäkringskassan som intygar att företaget skall betala avgifterna i hemlandet. Men EU har strängt reglerat de fall där ett sådant intyg kan skrivas ut. Har ni några E 101 för era anställda?
Det verkar som lenamedia-journalisten inte känner till EU-lagstiftningen och namnen på lagar, eftersom hon inte ens är medveten om att dessa har bytt namn sen tidigare, och hennes journalistiska arbete är utan djuplodande research. Vi som företag har instruerat journalisten lenamedia att korrekta instruktioner och namn av certifikat finns på http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=1677.
Eastworker.com följer ALLA och alla lagar som gäller i de länder vi är verksamma. För närvarande 91% av våra kunder och affärer levereras till lettiska kunder och företaget är beläget i Lettland.

——————————————————————————–

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här