Utdrag ur anställningskontrakt

Arkiv

“2.3.1. Arbetstagaren ska ha fast grundlön i enlighet med av regeringen fastställd minimal timlön.
2.3.2. Vid Arbetstagarens tjänsteresor inom och utanför Republiken Lettland ska traktamente utbetalas i enlighet med av regeringen fastställd dygnsnorm.
2.3.3. Arbetstagaren kan premieras beroende på omfattning av utfört arbete och på grundval av företagets inkomster och omsättning.”
(Översatt från lettiska till svenska)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *