Under två år har lettiska skogsarbetare arbetat för Sydved för 17 kronor i timmen. De har röjt, fällt och planterat i de halländska och småländska skogarna. Sydved ägs till 2/3 av Stora Enso och 1/3 av Munksjö.

Det är mycket svåra tider i Lettland. Arbetslösheten är hög och folk tar vad som helst för att kunna försörja sig, som till exempel ett arbete i Sverige. Även om lönen bara är runt den lettiska minimilönen kommer det till ett skattefritt utlandstraktamente vilket gör det hela lockande.
Fallet med de lettiska skogsarbetarna som arbetade för Sydved på Hylte distrikt, är ett klassiskt exempel på hur det kan gå till i skogsbranschen. Skogsarbetarna finns längst ner i kedjan. De är anställda av ett lettiskt bolag (Sia Dazi) som hyr ut personalen till ett svenskt skogsvårdsbolag (Lokeskog AB) som i sin tur arbetar för Sydved. Det är Sia Dazis egen årsredovisning som avslöjar hur mycket de lettiska skogsarbetarna tjänar när de arbetar för Sydved: 17 kronor i timmen.
Se här hur Stoppafusket har räknat.

Sydved
På Sydved är man inte glada över uppgifterna att företaget haft arbetskraft för slavlön.
– Detta är ett brott mot det ramavtal vi har med våra entreprenörer. I ramavtalet står det bland annat att kollektivavtalet skall följas. Lokeskog har dessutom inte upplyst oss om att företaget använt Sia Dazi som underentreprenör, vilket företaget är skyldigt till. Vi har därför inte kunnat göra några kontroller på Sia Dazi, säger Magnus Alexandersson som är skogsbruksutvecklare på Sydved, region Nord.
Enligt honom har Sydved fullgjort sina skyldigheter genom att ha gjort stickprovskontroller, genom åren, på både entreprenörer och underentreprenörer.
– Vi har också haft en stor öppenhet gentemot GS-facket och gett dem våra entreprenörslistor, säger han.

GS-facket
De aktuella entreprenörslistorna har gått till ombudsman Jan-Olof Larsson på GS-facket avdelning 7, Skaraborg. Han i sin tur anser att ansvaret ligger helt hos Sydved.
– Det räcker självklart inte att Sydved ger oss listor enbart över de entreprenörer som anlitas direkt av Sydved. Även underentreprenörer utgör en del av Sydveds verksamhet och det är företaget skyldig att informera oss om. Gör Sydved inte det är det ett brott mot MBL, säger Jan-Olof Larsson.
– Sydved har ett stort ansvar men har inte fullgjort sina skyldigheter. Sydved har som ett certifierat företag enligt svensk PEFC-standard påtagit sig ansvaret för att de sociala kraven i standarden uppfylls i företagets verksamhet. Det ansvaret innebär exempelvis att verksamheten bedrivs så att gällande lagar, kollektivavtal och praxis på arbetsmarknaden följs.
– Dessutom tycker jag att det är konstigt att Sydved inte skulle ha känt till Sia Dazi, då företaget tydligen arbetat under ett par års tid för Sydved. Det verkar istället som att Sydved valt att undanhålla informationen för GS-facket och det är mycket allvarligt.
– Det här fallet är ännu ett i raden av tragiska exempel på hur svenskt skogsbruk blivit en arena för allsköns rufflare, huvudsakligen beroende på bristande ansvar hos uppdragsgivarna, de stora svenska skogsbolagen.
GS-facket kommer att i första hand ställa Lokeskog till svars för brott mot MBL och Sia Dazi för kollektivavtalsbrott.
Lokeskog
Ägaren till Lokeskog, Peter Larsson, uppger till Stoppafusket.nu att samarbetet mellan Sia Dazi och Lokeskog upphörde i slutet av 2009.
– Uppgifterna att letterna arbetade för 17 kronor i timmen är chockerande för mig. Jag betalar rätt ersättning till mina underentreprenörer och litar på att de sköter sig. Det är bra att ni skriver om det här för sådana här saker måste upp i ljuset, säger han.
– Samtidigt är jag väldigt frågande inför uppgifterna. Min firma är liten och jag jobbar med killarna själv ute i skogen. De har aldrig berättat något sådant för mig. Killarna har stor yrkesskicklighet och integritet och jag har svårt att tro att de lämnar hem och familj för att komma hit till Sverige och jobba för slavlön.

Stora Enso
Det var i januari som Stoppafusket.nu avslöjade att Stora Enso haft lettiska skogsarbetare som jobbat under liknande svåra villkor som på Sydved. Efter avslöjandet tog Stora Enso till stora åtgärder. I fortsättningen kräver Stora Enso att deras entreprenörer har direktanställd personal. Det får alltså inte förekomma några underentreprenörer. Stora Enso kräver också att deras entreprenörer skall ha fast driftsställe i Sverige. Det innebär att de utländska företagen blir lättare at kontrollera genom att de måste bokföra, skatta och betala sociala avgifter här. Men Sydved, som ägs till största delen av Stora Enso, har inte fattat något sådant beslut. Ännu.
– Eftersom vi är majoritetsägda av Stora Enso, pågår det funderingar i samma riktning här på Sydved, säger Magnus Alexandersson.

Sia Dazi
En av delägarna till Sia Dazi heter Peteris Tropins. Han talar mycket lite svenska och det är även mycket svårt att föra ett samtal på engelska. Han hävdar att han betalt 110 kronor i timmen till Sia Dazis anställda. Detta trots att Sia Dazis egen årsredovisning visar något helt annat.
Sia Dazis huvudsakliga verksamhet har varit här i Sverige och därför skulle företaget följa svenska regler med bokföring, skatt o.sv.
– Nej, nej, sådana är inte reglerna i EU! Sia Dazi är ett lettiskt företag och därför betalar vi skatt och arbetsgivaravgifter i Lettland, säger han.

Anna-Lena Norberg

Se även informationen om Sia Dazi på svarta listan.

Se Sydveds regler vid anlitande av utländsk arbetskraft

Ytterligare kommentarer från ägaren till Lokeskog, Peter Larsson:
Jag anlitade Sia Dazi av och till under 25 april 2007 – 4 april 2009. Jag har fler kunder, så det var inte enbart på Sydved letterna arbetade. Jag har genom åren använt mig av flera olika underentreprenörer. Idag har jag bland annat ett annat lettiskt bolag som jag använder. Men mestadels använder jag direktanställd personal.
Jag anser inte heller att jag har bidragit med någon snedvriden konkurrens då jag har betalat marknadsmässiga priser till Sia Dazi.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här