Text skriven 2011
10 januari 2007 startade företaget Sia Dazi i Lettland. Men företaget hade inte någon verksamhet i Lettland. Enligt företaget årsredovisning drog Sia Dazi in 0 kronor i hemlandet, medan det drog in ungefär 1,2 miljoner kronor i Sverige. Trots att Sia Dazi hade verksamhet i Sverige 2007 hade företaget inte någon F-skatt. Det var först året därpå, i maj 2008 som företag registrerade sig i Sverige för F-skatt. Det här året drog företaget in lite pengar i Lettland, ungefär 100 000 kronor. Medan intäkterna från Sverige låg på ungefär 1 miljon kronor.

Sia Dazi har sin huvudsakliga verksamhet i Sverige. Det innebär att företaget ska följa de regler som svenska företag följer. Bokföra, betala skatt och sociala avgifter här.
Sia Dazis årsredovisning för 2008 avslöjar att de lettiska arbetarna enbart tjänat 17 kronor i timmen. Till detta har de lettiska arbetarna fått det lagstadgade skattefria utlandstraktamentet på 28 Lat (I december 2008 var värdet på 28 LVL motsvarande 452 svenska kronor.)

Se här uträkning av letternas lön
Se här själv siffrorna i Sia Dazis årsredovisning

Det är det klassiska lettiska upplägget: lettisk minimilön+utlandstraktamente.
Sia Dazi har betalt sociala avgifter för sina anställda i Lettland. De sociala avgifterna i Lettland är procentuellt ungefär lika stora som i Sverige. Men eftersom Sia Dazis arbetare tjänar extremt lågt betalar företaget också mycket låga sociala avgifter. På så sätt kan företaget hålla låga priser i Sverige och konkurrera ut seriösa företagare.
Sia Dazi har hängavtal med GS-facket. Trots detta har inte företaget betalat några fora-avgifter för sina anställda. I fora-avgifterna ingår bl.a. olycksfallsförsäkring, efterlevandeskydd och tjänstepension.
Sia Dazis årsredovisning för 2009 som lämnats in till de lettiska myndigheterna är ofullständigt. Men det finns en del saker som går att utläsa. I verksamhetsberättelsen står det att Sia Dazi svenska kund är Lokeskog AB. Och detta sedan april 2007. Omsättningen under 2009 uppgick till drygt 810 000 kronor (Forex valutaomräknare för 31 december 2009).
Se här verksamhetsberättelsen för 2009 översatt till svenska

Kommentarer
Peteris Tropins, Sia Dazi
En av delägarna till Sia Dazi heter Peteris Tropins. Han talar mycket lite svenska och det är även mycket svårt att föra ett samtal på engelska. Han hävdar att han betalt 110 kronor i timmen till Sia Dazis anställda. Detta trots att Sia Dazis egen årsredovisning visar något helt annat.
Sia Dazis huvudsakliga verksamhet har varit här i Sverige och därför skulle företaget följa svenska regler med bokföring, skatt o.sv.
– Nej, nej, sådana är inte reglerna i EU! Sia Dazi är ett lettiskt företag och därför betalar vi skatt och arbetsgivaravgifter i Lettland, säger han.

Peter Larsson, Lokeskog
Jag anlitade Sia Dazi av och till under 25 april 2007 – 4 april 2009. Jag har fler kunder, så det var inte enbart på Sydved letterna arbetade. Jag har genom åren använt mig av flera olika underentreprenörer. Idag har jag bland annat ett annat lettiskt bolag som jag använder. Men mestadels använder jag direktanställd personal. Jag anser inte heller att jag har bidragit med någon snedvriden konkurrens då jag har betalat marknadsmässiga priser till Sia Dazi. Uppgifterna att letterna arbetade för 17 kronor i timmen är chockerande för mig. Jag betalar rätt ersättning till mina underentreprenörer och litar på att de sköter sig. Det är bra att ni skriver om det här för sådana här saker måste upp i ljuset. Samtidigt är jag väldigt frågande inför uppgifterna. Min firma är liten och jag jobbar med killarna själv ute i skogen. De har aldrig berättat något sådant för mig. Killarna har stor yrkesskicklighet och integritet och jag har svårt att tro att de lämnar hem och familj för att komma hit till Sverige och jobba för slavlön.

 


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här