Transportföretaget Mac & Hamzic blir det första svenska företag som hamnar på Stoppafuskets svarta lista. Det utifrån Värnamo Nyheters avslöjande om företaget. 2009 ”förvandlades” Mac & Hamzic utländska chaufförer från att ha varit anställda till att bli inhyrda enmansföretagare.Värnamo Nyheter avslöjade också de arbetsvillkor de utländska chaufförerna arbetade under: upp till 80-100 timmar per vecka!

Saxat ur Värnamo Nyheters artikelserie ”Jobb på olika villkor” som publicerades maj 2011.
Reporter: Thomas Lundh

Text skriven juni 2011

De inhyrda tar över

2009 händer något dramatiskt i Mac & Hamzics verksamhet. Det går att följa i företagets årsredovisning. Då förvandlas chaufförerna från att ha varit anställda, till att vara inhyrda egenföretagare.
I princip är jobbet det samma. Chaufförerna jobbar på samma sätt som tidigare, kör åkeriets bilar som förut. Men nu är det meningen att chaufförerna ska få ersättningar som de själva ska skatta och betala arbetsgivaravgifter för i sina hemländer. Alla Mac & Hamzics chaufförer är från utlandet. Vinsten med att göra detta är att man slipper ta hänsyn till kollektivavtalet. Löner och arbetstider blir upp till chaufförerna, de är ju ”egna företagare”. I årsredovisningen kan man se vad dessa inhyrda chaufförer kostat företaget. Det rör sig om i genomsnitt 224 000 kronor per år och chaufför. Nästan hälften av vad en genomsnittlig svensk chaufför med villkor enligt kollektivavtalet skulle kosta.
Dessutom, om de arbetar likadant som de chaufförer som pratat med Värnamo Nyheter berättat, då skulle kostnaden för en chaufför som får lön enligt avtal vara lika hög som tre – fyra chaufförer på Mac & Hamzic. Detta har blivit ganska vanligt i branschen. Både fack och arbetsgivare talar om ”falska egenföretagare”, om företag som utnyttjar systemet på det här sättet för att sänka kostnaderna och konkurrera ut åkerier som försöker hålla sig till avtalsregler. Företaget har inte blivit föremål för utredning av Skatteverket, så det är inte prövat om Mac & Hamzics lösning faller inom ramen för skatteverkets regler. Men Skatteverket har en ganska tydlig syn på saken; Skatterättsligt kan man inte räknas som egenföretagare om man bara har en enda uppdragsgivare och inte har egna verktyg. Då ska man räknas som anställd och då ska egentligen både skatt och arbetsgivaravgifter betalas till svenska staten av arbetsgivaren. I det här fallet Mac & Hamzic.

Värnamo Nyheter har talat med två chaufförer som varit anställda på Mac & Hamzic. De jobbade på företaget innan de anställda ”förvandlades” till enmansföretagare. De berättar om hundratimmars arbetsvecka.

Bodgan Sapeks berättelse:
Jobbade 100 timmar i veckan

Bogdan Sapek fick 2007 ett jobberbjudande på svenska Mac & Hamzic som verkade oemotståndligt. Jobbet var som lastbilschaufför, vilket var hans yrke, så det passade bra. Lönen var det intressanta. Den skulle ligga på 20 000 kronor i månaden, netto. Det var mer än dubbelt så mycket som det han kunde tjäna som chaufför hemma i Polen. När han väl kom till Sverige visade det sig att jobbet ställde helt andra krav på honom än vad som är normalt på både svensk och europeisk och för den delen polsk arbetsmarknad. Han hamnade på ett företag där inga vanliga regler om arbetstid eller någon som helst hänsyn till normal arbetsrätt gällde. Bogdan Sapek berättar för Värnamo Nyheter om arbetsveckor som var på mellan 80 och 100 timmar per vecka. Om semesterersättning som aldrig betalats ut, om krav på honom som chaufför som gjorde honom närmast livegen, bunden vid sin långtradarhytt hela veckorna, i arbetspass som varade från tidig morgon till sen kväll.
Bogdan fick sina 20 000 kronor per månad som utlovat. Men i den summan var traktamente inräknat. Eftersom jobbet innebar mycket utlandskörning var traktamentena höga. Den faktiska lönen låg på runt 14 000 kronor i månaden. Med de långa arbetsdagar som Bogdan hade ger det en timlön på 40-50 kronor. Det är omkring en tredjedel av lägstalönen i kollektivavtalet.
I längden accepterade inte Bogdan arbetsförhållandena. Han berättar för Värnamo Nyheter att han fick sparken när han började ställa krav om bättre arbetsförhållanden.
Bogdan fick hjälp med en ombudsman på Transportarbetareförbundet, Mikael Hussner, att räkna ut hur mycket han skulle ha tjänat om lönen hade varit enligt avtal. 370 000 kronor, kom ombudsmannen fram till att skillnaden var mellan det Bogdan fått i lön på sina arbetade 20 månader, jämfört med vad kollektivavtalet skulle ha gett. Som grund för den uträkningen hade ombudsmannen Bogdans sparade lönespecifikationer och de kopior på färdskrivarbladen Bogdan hade sparat. Färdskrivaren dokumenterar körningarna och med utskrifterna därifrån kunde Bogdan visa hur han jobbat.
Mikael Hussner inledde förhandlingar med företaget. Men eftersom Bogdan inte var medlem i facket tog inte facket ärendet vidare efter det att förhandlingarna inte gett resultat. Bogdan försökte i stället driva ett civilrättsligt krav på sin förre arbetsgivare. Men det kom aldrig till några domstolsförhandlingar. Först missade han preskriptionstiden, som bara är fyra månader för arbetsrättsliga tvistemål, sedan missade Bogdan och hans juridiska ombud att kommunicera med tingsrätten i rätt ordning, så tvisten blev aldrig rättsligt prövad utan slutade i en så kallad tredskodom och krav på Bogdan Sapek att betala motpartens juridiska omkostnader.
Bogdan jobbade på Mac & Hamzic till september 2008. Idag har det ordnat sig bra för honom. Han ett nytt chaufförsjobb, på ett åkeri som följer avtal och arbetsrätt.

Jarek Fietz berättelse:
Gick med i facket – fick sparken

Jarek Fietz Jobbade i tre år på Mac & Hamzic åkeri AB. Precis som Bogdan Sapek jobbade han som chaufför, ofta åt speditörer med utlandskörningar som specialitet. Han berättar för Värnamo Nyheter om sina arbetsförhållanden: ”Från sex på morgonen till tio på kvällen”. Det var det normala. På söndagskvällen startade i allmänhet arbetsveckan, sedan arbetsdagar från tidig morgon till sen kväll ända till fredag. Lönen för detta arbete, berättar Jarek Fietz, var precis som för Bogdan Sapek, 20 000 kronor netto i månaden. Men aldrig något utöver det för traktamenten, ob-ersättning, övertid eller något annat. Alla semestrar betraktades som icke arbetad tid och var obetalda.
I tre år arbetade Jarek på det sättet. Sedan slutade hans anställning på Mac & Hamzik. Han berättar själv i Värnamo Nyheters intervju hur det gick till:
– Jag fick sparken när arbetsgivaren fick reda på att jag gått med i facket. Han sa att han inte ville ha några fackanslutna på sitt företag.
Ändå är Mac & Hamzic medlem i Biltrafikens arbetsgivarförbund. Därmed är de också bundna till kollektivavtalet. Eftersom Jarek Fitz var medlem i Transportarbetareförbundet inleddes förhandlingar för hans räkning. Lokalt kom man ingenstans i de förhandlingarna.
De fördes upp på central nivå, där de slutade men en förlikning, som gav Jarek en ersättning på 32 000 kronor. En summa han inte är nöjd med.
– Jag trodde det skulle bli mer pengar, säger Jarek till Värnamo Nyheter.
Jörgen Danielsson är ombudsman i Transportarbetareförbundet och den ombudsman som förhandlade lokalt för Jareks räkning.
– Problemet var att det inte fanns någon dokumentation på arbetad tid. Det enda som går juridiskt att kräva i det läget är obetalda semesterersättningar, berättar Jörgen Danielsson.
Ett sätt för Jarek att bevisa hur han har jobbat vore utskrifterna från bilens färdskrivare. På frågan om var han gjorde av färdskrivarbladen, svarar Jarek: ”gav dem till arbetsgivaren”.
Och på frågan vad arbetsgivaren gjorde med dem svarar Jarek Värnamo Nyheters reporter:
– Rev sönder dem.
Därmed var också bevisen för hur Jarek jobbat förstörda. Jarek slutade på Mac & Hamzic i början av 2010. Sedan fick han jobb på ett åkeri i Borås med, som Jarek uttrycker det själv, ”svenska villkor”. Det åkeriet är numera nedlagt sedan ett par månader tillbaka och Jarek är på jakt efter ett nytt jobb. Gärna i någon annan bransch än transportnäringen. För att ligga ute på vägarna i sådana pass som han har gjort, lockar inte.
– Det är inte bra för familjelivet, konstaterar Jarek Fietz i Värnamo Nyheters intervju.

Ur polisens förundersökning av Mac & Hamzic
Dygnsvila på 1,5 timmar

Polisen gjorde ett företagsbesök hos Mac & Hamzic 2008 då man kontrollerade färdskrivarbladen från företagens lastbilar. Det polisen hittade var hårresande. Bland annat fanns det chaufförer som hade arbetsdagar på nästan 18 timmar!
Bilden Bogdan Sapek och Jarek Fietz ger bilder av livet som lastbilschaufför i Sverige är svåra att ta till sig för en svensk som är uppvuxen med att regler om arbetstid och semester ska följas till punkt och pricka. Dessutom, chaufförer som åker på vägarna med 18-timmarspass i ryggen, med minimala viloperioder, hur trafiksäkra är de egentligen?
Att de anställda på Mac & Hamzic jobbar så hårt som Bogdan och Jarek uppger, tillbakavisas i Värnamo Nyheter av arbetsgivaren, Rusmir Hamzic. Han hävdar att företaget agerar helt ”enligt lag”.
Men att chaufförerna återkommande bryter mot reglerna för kör- och viloregler finns det svart på vitt på. Polisen gjorde ett företagsbesök hos Mac & Hamzic 2008, då man kontrollerade färdskrivarbladen från företagets lastbilar. Det saknades mängder av utskrifter. Och i de utskrifter polisen hittade fanns det flera brott mot reglerna. Man undersökte bara tre månader, längre period bakåt tyckte man inte var lönt, eftersom det polisen hittat skulle ge maxböter för samtliga av de chaufförer som brutit mot reglerna. Där hittades rent hårresande exempel. Arbetsdagar på nästan 18 timmar. Någon som suttit bakom ratten upp mot 13 timmar i streck, utan vila. Någon som haft en dygnsvila på bara 1,5 timmar.
Staffan Eskilsson är civilanställd hos Jönköpingspolisen, som expert på yrkestrafikfrågor. Han var med och gjorde företagsbesöket. Han menar att exemplet Mac & Hamzic inte är unikt.
Arbetsdagar på 18 timmar är det fler chaufförer som har.
– Du möter många sådana på vägarna, berättar Staffan Eskilssons för Värnamo Nyheter.
Men trots att det fanns gott om bevis för brott mot kör- och viloreglerna, fälldes aldrig någon anställd på Mac & Hamzic. Polisutredningen lades ner efter två år på grund av att man inte hittade chaufförerna.
Göran Bäckström som numera är pensionerad från Polisen minns utredningen mot Mac & Hamzic svagt. Han säger i en intervju i Värnamo Nyheter att det är problem i sådana här fall, när man inte får tag i de som brutit mot reglerna.
Straffvärdet för den här typen av brott är inte särskilt höga. Man kan få 3 000 kronor i böter för ett uppdagat brott och max 10 000 kronor sammanlagt för brott som upptäcks vid en och samma kontroll.
Representanter från både Transportarbetarförbundet och Biltrafikens arbetsgivarförbund är intervjuade om kör- och viloreglerna i Värnamo Nyheter. Båda organisationerna vill se hårdare straff och fler kontroller när det gäller brott mot kör och viloreglerna.

______________________________________________________________________

Stoppafusket talar med Emir Hamzic, delägare i Mac & Hamzic

Här följer utskrift av samtalet 13 juni med Emir Hamzic:Hejsan, Jag heter Anna-Lena Norberg och är frilansjournalist. Jag har läst det här som var i Värnamo Nyheter och jag har gjort en sammanställning av vad de har skrivit. Jag driver en sajt som heter Stoppafusket.nu. Och innan jag lägger ut någonting vill jag självklart ha kommentarer från er vad som stod i Värnamo…
(avbryter) – Vad är du ute efter egentligen?
Förlåt?
– Vad är du ute efter?
Jag tänkte skriva om det här. Göra en sammanställning utav Värnamo Nyheters artiklar kring då att ni har enmansföretagare som chaufförer och att de arbetar upp till 80-100…
(avbryter) – Stämmer detta de har skrivit? Tror du det?
Jag ber dig att kommentera det här.
– Jag vill inte kommentera något. Jag är så trött på allt och alltihop. Allt de skrivit är lögn. Fullständig lögn.
Okej.
– Fullständig lögn. Det var ett extremt orättvist påhopp på mig.
Okej. Så ni har alltså inte enmansföretagare som chaufförer?
– Jo, det har jag. Men i vilken bransch. Ingen bransch som är bra kontrollerad är omöjligt att jobba (ohörbart) när de har sina kort. Det är omöjligt.
Vad sa du att det är omöjligt..?
– Det är omöjligt att jobba de timmarna. Alltså, de har sina kort, sina egna blad. De kan inte jobba mer än tillåtet. Det begriper vem som helst.
Okej. Om vi tar det i olika bitar, med att de jobbar som enmansföretagare. Vad…
(avbryter) – Om jag säger så här. Jag är inte intresserad att prata om någonting. (ohörbart)
Förlåt, vad sa du?
– Jag är inte intresserad att prata med dig om någonting.
Okej.
– Är du nöjd nu?
Ja, ja, jag ger dig en möjlighet att kommentera. Men okej.
– Tack ska du ha.
Tack, Hej.

 

1 KOMMENTAR

  1. Vem fan jobbar inte 80 till 100tim vecka.
    Maxar tiden helt enkelt. Ligga i hytten efter 8timmar och fisa. Lika bra att jobba på när man väl är ute.
    Läser man texten här så lockade 20000kr den polska chauffören. Det är ju det dubbla säger han än vad han tjänar i polen. Sen vill han kräva mer. Fy fan rent ut sagt. Jobba på istället. Nu är han utan jobb istället. Idiot

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här