Det skrivs ny svensk historia. Transportarbetareförbundet går ut med ett upprop och… åkeriföretagare skriver under. För sund konkurrens och mot lönedumpning.
– Det är bråda puckar för den seriösa åkerinäringen och Transportarbetareförbundet. Vi måste få ett stopp på de oseriösa åkeriföretagarna som bryter mot de flesta lagar och avtal som finns, annars går allt åt helvete, säger Tommy Jonsson, ombudsman på Transport avdelning 20, initiativtagare till uppropet.

2011-05-25
Den i århundraden gamla antagonismen mellan fackföreningsrörelsen och arbetsgivare håller på att luckras upp. De närmar sig varandra i de branscher där den svarta marknaden håller på att ta över – som i åkeribranschen. Seriösa åkare slås ut då de inte kan hålla lika låga priser som de oseriösa. Svenska chaufförer blir arbetslösa och Sverige går miste om skatteintäkter.
Namninsamlingen startade för ett par veckor sedan och intresset är minst sagt stort från både chaufförer och seriösa åkeriägare.
– Jag har ingen aning om hur många namnunderskrifter vi har men i princip alla skriver under. På en rastplats på en enda dag fick vi ihop 1 000 namnunderskrifter. Seriösa åkeriägare skriver under så pennan glöder, berättar Tommy Jonsson.

Stoppa slaveriet
Uppropet handlar inte bara om ett försvar för den seriösa åkerinäringen. Det är också ett försvar för de människor som kommer från fattiga länder med en dröm om en bättre framtid – men som utnyttjas så långt det är bara är möjligt av de oseriösa åkerierna.
Uppropet kunde mycket väl ha kallats ”stoppa slaveriet”. För det är så Tommy Jonsson beskriver arbetssituationen för de utländska chaufförerna, speciellt de från de baltiska länderna.
– Förarna bor i sina lastbilshytter eller i någon form av baracker flera månader i sträck, utan att få komma hem till sina familjer. Oftast har de bara råd att livnära sig på soppa. Detta är för jävligt och fullständigt ovärdigt ett land som Sverige.

Bakgrund
Det var när Tommy Jonsson sett för mycket och bägaren runnit över för honom som han skrev till Transports förbund om att starta ett upprop. Förbundet hakade på direkt. Namninsamlingen startade i april och håller på till september. Då skall namninsamlingen lämnas över till regeringen. Tommy Jonsson hoppas att överlämnandet skall ske under pompa och ståt, demonstrationer och röda fanor.
– Det är dags att fackföreningsrörelsen börjar agera som på 50-talet. Dags att sätta ner foten. Vi får gå man ur huse för att visa att vi har fått nog.

Krav
I uppropet krävs att regeringen ”inför EU:s regelverk så att alla åkerier på den svenska inrikesmarknaden får likvärdiga lönekostnader. Vi kräver också att regeringen säkerställer effektiva kontroller av cabotagetrafiken* och inför avskräckande straff vid överträdelser i enlighet med EU:s förordning.”
(Se här hela Transports text om bakgrunden till namninsamlingen)

Motion
Tommy Jonsson har också lämnat in en motion till LO där han kräver att LO med kraft går in och påverkar Sveriges regering att bl.a. anta de EU-direktiv som finns för att få ett stopp på den sociala dumpningen och lönedumpningen. Annars är risken stor att våra jobb försvinner och att det fackliga löftet – där vi försäkrar varandra att aldrig under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än vi lovat varandra – har spelat ut sin roll”.
(Se här Tommy Jonssons motion till LO i sin helhet)

Anna-Lena Norberg
* Cabortagetrafik innebär att en utländsk åkare kan köra in i Sverige med last och därutöver köra max tre körningar i landet under en vecka. Därefter måste åkaren köra ut ur Sverige.


LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här