”Allt är korrekt och enligt reglementet”  Det säger ägaren till Björk & Skog  i en kommentar.

Det är via den svenska entreprenören Björk & Skog som Statens Fastighetsverk, SFV, har fått in företag som inte följer lagar och avtal. Men Kalle Björk, ägaren till Björk & Skog, menar att allt är korrekt och riktigt – så vitt han vet. 

Den här intervjun gjordes några dagar innan Björk & Skogs tjeckiska underentreprenör Snow-Forest fått sina intyg från den tjeckiska försäkringskassan om att sociala avgifter för företagets anställda skulle betalas i hemlandet.  Här nedan följer en starkt redigerat telefonintervju med Kalle Björk. Redigeringen har gjorts för att det skall bli lättare som läsare att kunna följa med i intervjun. 

Sedan 2007 har SFV krävt att deras entreprenörer skall uppge om de har underentreprenörer. Det har du inte gjort. Varför?
– Det var först 2010 som SFV ville att alla entreprenörer skulle vara certifierade. Jag tog då reda på vilka kurser det var för att bli certifierad.

Du menar att SFV inte krävde någon certifiering tidigare?
– Nej, det tror jag inte. Jag har jobbat för flera olika bolag. Under 2010 var det tillfälligt. Men 2011 var jag tvungen att uppfylla certifieringskraven. Och det tror jag att jag gjort. Jag har varit i kontakt med en kvinna som heter Eva som varit väldigt hjälpsam om certifieringen. Så nu tror jag att allt är okej. Sedan hörde jag av Pär Färdmo på Statens Fastighetsverk att det var ett intyg du efterlyst, ett A1-intyg. Känner du till det? 

Jag har inte efterlyst något A1-intyg utan jag har frågat Statens fastighetsverk om de har fått A1-intyg från Snow-Forests anställda.
– Ja och det var inte så lätt. Det är tydligen ett personligt intyg. En kille for ner i fredags för att ordna det. De gjorde en namnunderskrift. Det är inte säkert att det går vägen. Det får vi reda på imorgon. Annars får allihop åka ner personligen. 

För att inte betala sociala avgifter i Sverige måste man ha A1-intyg.
– Ja, just det. Jag kan faktiskt inte det själv. Jag är inte nog kunnig. De var tvungna att ta reda på det i hemlandet eller på SLA. Och vart de har vänt sig vet jag inte. Det jag vet är att en kille åkt ner för att fixa intyget, om det går vägen. Jag kan slå dig en signal till dig om det senast på onsdag.

När jag pratade med Pär Färdmo, markchef på Statens Fastighetsverk, sa han att verket sedan 2007 krävt av sina entreprenörer att de skulle uppge vilka underentreprenörer de använde. Men du uppfattade det att kravet gällde först 2010?
– Ja, 2010. Alla större bolag skulle vara certifierade om de anlitade entreprenörer… 

Vad menar du med alla större bolag. Nu fattar jag inget alls.
– Ja, till exempel Sveaskog. 

Det var långt innan dess som Sveaskog hade krav på att entreprenörer skulle uppge om de hade några underentreprenörer. Sveaskog har en checklista där entreprenören skall fylla i om han anlitar en utländsk underentreprenör. Man skall också visa upp A1-intyg för alla anställda. Det var inte 2010 Sveaskog började med det.
– Det var ju så att man kunde ha enstaka underentreprenörer under kortare tid utan att de var certifierade. Eller de som är återkommande… 

Nu pratar du om certifiering. Jag pratar om skatteregler och skattelagarna och om man följer kollektivavtalet o.s.v. Det ät det som intresserar mig. Det du säger är att SFV krävde att entreprenörerna skulle uppge underentreprenörer först 2010, medan SFV säger att det var från 2007.
– Det är först i år jag är kollektivt ansluten. Innan var jag inte det. 

Vad innebär det då? Innebär det att det är okej att ta in företag som inte betalar skatt och sociala avgifter då?
– Ja men. De har betalat in det och förhållit sig till det reglemente som gäller. Som sagt, det var i år jag gick med i SLA och blev kollektivt ansluten. 

Snow-Forest har inte haft några anställda. Företaget har anlitat enmansföretagare. Vad har du för kommentarer till det?
– Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag har ju sett till att de uppfyllt kraven. Har svenskt F-skattebevis. 

Nej, det har de inte. Enmansföretagarna som Snow-Forest anlitar har inte f-skatt, enligt Snow-forest ägare, Leos Kricka själv. Vad har du för kommentarer till att Snow- Forest inte haft anställda utan anlitat enmansföretagare som inte haft f-skatt i Sverige. Inte heller betalt sociala avgifter här.
– Det törs jag inte säga något. Jag har fått uppgifter på att allt är korrekt. Så det utgår jag ifrån, men då vill jag kolla det med Leos Kricka. 

Jag har årsredovisningen för Snow-Forest. Leos Kricka har bara en anställd och det är han själv. Kände du inte till det, menar du?
– Nej.

Skogsarbetarna har arbetat i Sverige under många år utan att vara Fora-försäkrade*…
– De har jobbat sedan 2008. Så det blir tre år. 

Vilket företag anlitade du då under 2007. Eller röjde du själv?
– Nej, det var nog Snow-Forest. Men jag tror det var 2008. Men jag minns det inte riktigt. 

Har du haft någon annan underentreprenör?
– Nej, bara ett bolag. Snow-Forest. 

Har du gjort någon koll att skogsarbetarna får tillräckligt betalt?  Även om de tidigare inte varit anställda utan enmansföretagare.
– De uppfyller alla kraven. Och när det gäller Fora törst jag inte säga bu eller bä. Om de har sin huvudsakliga verksamhet i annat land, annars är det hemlandet. Jag vet inte. Skall kolla med Leos Kricka. 

Som jag fattat det har du inte riktigt kläm på var sociala avgifter skall betalas och vilka regler som gäller. Har jag uppfattat det rätt?
– Nej, jag tror att jag har rätt kläm. Men jag må få återkomma om ett par dagar. 

Du vet alltså i vilket land sociala avgifter skall betalas och vilka intyg som behövs.
– Ja, enligt Leos Kricka ska man betala sin avgift i hemlandet och så har de en socialförsäkring därutöver. 

Bakgrund:Det är det svenska företaget Björk & Skog AB som fått röjningsjobbet på ungefär 200 hektar i Östersundstrakten – från 2007 fram till dags datum.  Men Björk & Skog inte haft någon egen personal (med undantag av ett år) utan röjningen har skötts av ett tjeckiskt företag: Snow-Forest s.r.o. Det tjeckiska företaget i sin tur har inte heller haft någon anställd personal, utan använt sig av skogsarbetare som varit enmansföretagare… utan f-skatt.  Eftersom skogsarbetarna inte har någon f-skattesedel landar ansvaret för deras skatter och sociala avgifter på Snow-Forest. Snow-forest ägare Leos Kricka uppger att skogsarbetarna sedan två månader tillbaka numera anställda i företaget.
Enligt EU:s regler skall sociala avgifter betalas i det land man arbetar oavsett var man bor. Det finns undantag till den här regeln då sociala avgifter skall betalas i hemlandet – och det är om man sänds ut för att under kortare tid arbeta i ett annat land. Då får arbetaren, från sitt hemlands försäkringskassa, ett intyg som heter A1. Men för att få ett sådant intyg är det många krav som skall uppfyllas, bl.a. skall företaget ha sin huvudsakliga verksamhet i hemlandet. Men det har inte Snow-forest. Företagets huvudsakliga verksamhet sker i Sverige. Nästan 88 procent av verksamheten sker här. (Se artikeln: Jobbade åt Statens Fastighetsverk utan f-skatt och kollektivavtal) Trots detta har de anställda på Snow-Forest fått A1-intyg i år från den tjeckiska försäkringskassan. Stoppafusket väntar på svar från den tjeckiska myndigheten varför detta har hänt.

Anna-Lena Norberg

* Fora-försäkringar är kollektivavtalade försäkringar där bland annat olycksfallsförsäkring och tjänstepension ingår.

Läs mer:
Huvudartikel “Jobbade för Statens fastighetsverk utan f-skatt och kollektivavtal”
Kommentarer från Statens fastighetsverk
Kommentarer från Snow-Forest

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här