Jobbade åt Statens fastighetsverk
utan f-skatt och utan kollektivavtal

Statens fastighetsverk, SFV, ansvarar för en sjundedel av Sveriges yta av skog och mark. Trots det stora ansvaret har verket haft noll koll på vilka som arbetar för dem och om lagar och regler följs. Här har företag utan f-skatt och utan kollektivavtal huserat under många år. Inte heller har sociala avgifter betalts i Sverige. 

Kollektivavtalet inom skogsbranschen innebär bland annat att enmansföretagare inte får användas inom de ”enklare” arbetena som röjning och plantering.  Den svenska skattelagstiftningen håller i princip med – för att vara egenföretagare skall man jobba självständigt. Men på SFV har detta inte följts. Tjeckiska enmansföretagare – utan svensk f-skatt – har röjt skog för verket. 

Kedjan
De tjeckiska skogsarbetarna/enmansföretagarna har inte haft har kontrakt direkt med SFV utan är längst ner i en entreprenörskedja. På SFV mark gäller att det anbud som ligger lägst i pris får jobbet.  Och det är det svenska företaget Björk & Skog AB som fått röjningsjobbet på ungefär 200 hektar i Funäsdalen – från 2007 fram till dags datum.  Men Björk & Skog har inte haft någon egen personal (med undantag av ett år då två personer var anställda, inklusive ägaren) utan röjningen har skötts av ett tjeckiskt företag: Snow-Forest s.r.o.Det tjeckiska företaget i sin tur har inte heller haft någon anställd personal, utan använt sig av skogsarbetare som varit enmansföretagare… utan f-skatt.

Skatter och sociala avgifter
Frågan är om dessa tjeckiska skogsarbetare överhuvudtaget räknas som egenföretagare i skatteverkets ögon eftersom tjeckerna inte arbetar självständigt.  Och eftersom de inte har någon svensk f-skattesedel landar ansvaret för deras skatter och sociala avgifter på Snow-Forest.
Enligt EU:s regler skall sociala avgifter betalas i det land man arbetar oavsett var man bor. Det gäller även för de utländska arbetare som kommer till Sverige för att arbeta i skogen; De har rätt till vårt svenska socialförsäkringssystem. Vilket i sin tur innebär att deras arbetsgivare skall betala sociala avgifter här i Sverige.

Undantaget
Men det finns undantag till den här regeln då sociala avgifter skall betalas i hemlandet – och det är om man sänds ut för att under kortare tid arbeta i ett annat land. Då får arbetaren, från sitt hemlands försäkringskassa, ett intyg som heter A1. Men för att få ett sådant intyg är det många krav som skall uppfyllas, bl.a. skall företaget ha sin huvudsakliga verksamhet i hemlandet. Men det har inte Snow-forest. Företagets huvudsakliga verksamhet sker i Sverige.
2010 kom nästan 88 procent* av Snow-forest intäkter från verksamheten inom skogsbranschen i Sverige.  Resterande drygt 12 procent är från verksamheten i Tjeckien. Det visar en jämförelse med Snow-Forest momsredovisningar i Sverige och företagets årsbokslut.
Under tiden Stoppafusket jobbade med den här granskningen fick Snow-Forests skogsarbetare A1-intyg från den tjeckiska försäkringskassan. Stoppafusket väntar på svar från den tjeckiska myndigheten varför detta har hänt.  

Inga papper
Medan skogsföretag som Svea Skog under flera år haft checklistor som deras entreprenörer måste fylla i, har SFV legat på efterkälken. Det är först i år som en checklista tagits fram och där entreprenörerna måste fylla i om de har kollektivavtal.  De skall också fylla i om de har underentreprenörer och i så fall vad underentreprenörerna heter och hur många som är anställda.  I och med detta kom Snow-Forest namn upp till ytan och både Björk & Skog och Snowforest blev medlemmar i Svenska Lantarbetsgivareförbundet, SLA, och därmed bundna till kollektivavtalet. Men i SFV:s checklista står det inte ett enda ord om krav på att det måste finns A1 intyg för utländska underentreprenörers arbetskraft. SFV har alltså inte någon kontroll var och om sociala avgifter betalas för den utländska arbetskraften som jobbar för verket.
I år fick Björk & Skog ytterligare ett arbete för Statens fastighetsverk. Röjning av ungefär 400 hektar i Dorothea-trakten. 
Björk & Skogs kontor finns i samma byggnad (ägd av SVF) där SFV mark har sitt Östersundskontor.

Anna-Lena Norberg

* För 2008 var intäkterna i svensk valuta drygt 800 000 kronor – enligt företagets årsredovisning. Momsredovisningen i Sverige låg det året på ungefär 170 000 kronor. Utifrån att momsen är 25 procent kan man, mellan tummen och pekfingret säga att Snow-Forests intäkter i Sverige var ungefär 700 000 kronor. Det blir drygt 80 procent av företagets totala intäkter.
För 2009 var intäkterna närmare 900 000 kronor (i svensk valuta) enligt Snow-forests årsredovisning. Utifrån att momsen är 25 procent kan man, mellan tummen och pekfingret säga att Snow-Forests intäkter i Sverige var drygt 700 000 kronor. Det blir också drygt 80 procent av intäkterna.
För 2010 blir siffrorna högre. Utifrån momsen landar omsättningen på ungefär 860 000 kronor i Sverige. De totala intäkterna i årsredovisningen är på runt 984 000 kronor. Då bedrivs verksamheten här i Sverige till 87,7 procent!

 Klicka på länkarna för att ta del av kommentarer

Kommentarer från SFV
Kommentarer från Björk & Skog
Kommentarer från Snowforest

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här