Affärsidé för företagen i Hyrlettgruppen:
Skicka lettiska arbetare till Sverige. Betala lön på runt tio  kronor i timmen och utöver det ett utlandstraktamente per dag på 372* svenska kronor. Betala inte skatt eller sociala avgifter i Sverige utan i Lettland. Och de sociala avgifter som betalas i Lettland är mycket låga då de grundar sig på den låga lönen.  

 Sia Hyrlett Nu
 – plockat ur företagets årsredovisning 2010
Det har varit en riktigt ordentlig ökning av omsättningen 2010. 2009 hade företaget en omsättning på 8840 LAT och 2010 låg siffran på 375655 LAT. Omsatt till svenska kronor hade företaget en omsättning på närmare fem miljoner kronor 2010. Lönerna uppgick till drygt 600 000 kronor, medan traktamentet som betalades ut var över 3,5 miljoner svenska kronor. De sociala avgifterna, som betalas utifrån lönesumman är extremt låg: 147 110 kronor.
I företagets årsredovisning står det uttryckligen att Sia Hyrlett Nu är ett bemanningsföretag: ”Sia Hyrlett Nu AB huvudsakliga affärsverksamhet är att förse personal till länder i Europeiska unionen.”
I Sverige är Sia Hyrlett Nu registrerat att bedriva verksamhet inom byggbranschen.

Sia Hyrlett AB
 – plockat ur företagets årsredovisning 2010

Sia Hyrlett AB är registrerad i Sverige för att bedriva verksamhet inom jordbruk och skogsbruk, samtidigt som det även i det här bolagets årsredovisning uttryckligen står att det är ett bemanningsföretag. Siffrorna på Sia Hyrlett AB är lite mer modesta än de på Sia Hyrlett Nu. Omsättningen för 2010 låg på nästan två miljoner. Företaget betalade ut löner på ungefär 168 000 kronor och på detta betalades ungefär 41 000 kronor i sociala avgifter. Den totala traktamentessumman det här året låg på 1,2 miljoner kronor.  

Sia Eurochance
Det enda företaget i Hyrlett-gruppen som är registrerat i Sverige som ett bemanningsföretag. Det sista årets årsredovisning är ofullständig – eller så har företaget varit tämligen overksam under året. Utifrån företagets årsredovisningar 2008 och 2009 ser man att företagets omsättning gått ner radikalt.   

Personerna bakom Hyrlett-gruppen:
Mâris Sergejenko (bor i Stockholm)
Jânis Sergejenko (bor i Lettland)  

Så här räknar Stoppafusket ut Hyrletts anställdas timlön.
I Lettland är det skattefria utlandstraktamentet per dag till Sverige 28 Lat (31/12 2010 motsvarade det 372 kronor). Den sammanlagda traktamentessumman för Sia Hyrlett Nu uppgick till 276290 Lat. Det innebär att företaget betalat 9868 dagars traktamente. Eftersom traktamente skall betalas ut för varje dag i veckan, måste helgerna räknas bort – för att kunna göra jämförelse med den lönesumma som Sia Hyrlett Nu betalat ut. Då landar vi på 7049 arbetsdagar. Den totala lönesumman låg på 45599 Lat. Varje dag har arbetarna fått 6,47 Lat, vilket då motsvarar 86 kronor per dag. Delat med åtta timmar blir timlönen: 10,75 kronor.
För Sia Hyrlett AB landar timlönen på 8,90 kronor. Och för Sia Eurochance betalar mer till sina anställda, för 2009 landar timlönen på 25,50.
Observera att lönen är uträknad på 8 timmars dag – 40 timmars vecka. Jobbar letterna fler timmar per vecka sjunker lönen än mer.
(Hur mycket Lat motsvarar svenska kronor är beräknat med Forex valutaomvandlare, utifrån valutakursen 31/12 2010) 

* Utlandstraktamentet är 28 Lat som 31/12 2010 motsvarade 372 svenska kronor.

Anna-Lena Norberg

Denna artikel är en av fyra. Läs även:

 Hyrlett betalade ingen moms – fick Rotavdrag

Staten dumpar löner med Rotavdrag 

Ett svenskt och ett lettiskt företag

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här